Απόψεις/Θέσεις

Λογιστές: Για τα θαύματα…. οργανωνόμαστε!

Σε συνεργασία με τη Σταυρούλα Κίκιρα και τη Λία Παπαζυμούρη
Τελείωσαν οι διακοπές απότομα κι όπως λέει και ο λαός, εμείς κοιμόμαστε και η τύχη μας δουλεύει…
Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις σχετικά με το πληροφοριακό σύστημα της ΕΡΓΑΝΗ.
Όπως γνωρίζουμε όλοι, το πρόγραμμα των λογιστών είναι πολύ πιεσμένο κι από όσο μπορούμε να καταλάβουμε έρχονται δύσκολες μέρες.
Ας ξεκινήσουμε όμως να δούμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, εάν σε έναν υπάλληλο γινόταν κάποια τροποποίηση ωραρίου, θα έπρεπε και θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο σύστημα της ΕΡΓΑΝΗ, πριν την ανάληψη εργασίας του εργαζομένου. Άρα, είμαστε όλοι υπ’ ατμόν, εργαζόμενος, εργοδότης, λογιστής, ώστε εάν χρειαστεί να γίνει η οποιαδήποτε αλλαγή, να γίνει άμεσα, περιπτώσεις δηλαδή που ασθένησε κάποιος ξαφνικά και πρέπει να αντικατασταθεί, κ.λπ. Βέβαια, να μην ξεχνάμε πως απαγορεύεται να αρρωσταίνουμε τις Τετάρτες, διότι το σύστημα της ΕΡΓΑΝΗ παραμένει κλειστό 16.00-21.00, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κοινοποιηθεί καμιά αλλαγή.
Και επειδή ίσως στις διακοπές ξεκουραστήκαμε λίγο παραπάνω, θα φροντίσει το νέο νομοσχέδιο, αυτό να μην ξανασυμβεί…
Ας δούμε την πρώτη μεγάλη αλλαγή:
ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ:
Το θέμα των υπερωριών διευκρινίζεται απόλυτα στο αρ.74 για τη ρύθμιση θεμάτων εργασιακών σχέσεων Ν.3863/2010, όπου αντικαθιστά τις παρ. 1, 3 και 5 του άρθρου 1 του Ν.3385/2005. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 74 του Ν.3863/2010, αναφέρεται ότι σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται πέντε (5) επιπλέον ώρες την εβδομάδα (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές υπερεργασίας αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Για όσους εργαζόμενους ισχύει το σύστημα εργασίας έξι (6) εργάσιμων ημερών την εβδομάδα, η σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο υπερεργασία ανέρχεται σε οχτώ (8) ώρες την εβδομάδα, η οποία και δεν δηλωνόταν πουθενά μέχρι τώρα.
Με το νέο νομοσχέδιο, η υπερεργασία θα πρέπει να δηλώνεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πριν πραγματοποιηθεί. Άρα, σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος δεν έχει προλάβει να φέρει σε πέρας τις εργασίες του ή που κάτι εκτάκτως συμβεί, θα πρέπει ο εργοδότης πρώτα να ενημερώσει τον λογιστή κι εάν εκείνος προλαβαίνει να κάνει κοινοποίηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τότε να επιτρέψει στον υπάλληλο να μείνει λίγο παραπάνω.
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ:
Με τον Ν.3863/2010 αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του αρ. 1 του Ν.3385/2005, η οποία όριζε τα ποσοστά για τη νόμιμη υπερωρία μέχρι τη συμπλήρωση των 120 ωρών ετησίως. Υπερωρία υπολογίζεται από την 10η ώρα και επάνω, δηλαδή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπερωρία η 9η ώρα, καθώς αυτή είναι υπερεργασία.
Σε περίπτωση υπερωρίας υπήρχε μέχρι σήμερα το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, το οποίο συμπληρωνόταν χειρόγραφα από τον εργοδότη και φυλασσόταν στον χώρο εργασίας. Πλέον, με το νέο νομοσχέδιο θα πρέπει να προβλέπεται πότε θα γίνει υπερωρία και να ενημερωθεί εγκαίρως ο λογιστής, ώστε να μπορέσει να το δηλώσει ηλεκτρονικά στο σύστημα της ΕΡΓΑΝΗ πριν να ξεκινήσει. Αυτό βέβαια, μόνο εάν δεν είναι Τετάρτη, διότι τότε η ΕΡΓΑΝΗ κλείνει στις 16.00 κι όποιος πρόλαβε, πρόλαβε!
Η επόμενη μεγάλη αλλαγή που θα επιφέρει το νέο νομοσχέδιο είναι σε ό,τι αφορά τα οικοδομικά ή τεχνικά έργα. Μέχρι και σήμερα ο εργολάβος ή υπεργολάβος του έργου δεν υποχρεούταν σε διαδικασία αναγγελίας πρόσληψης ή αποχώρησης των εργατών. Πλέον, με το νέο νομοσχέδιο, θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικών έργου. Δηλαδή, ο εργολάβος ή υπεργολάβος του έργου, πέραν των άλλων εργασιών που έχει να κάνει, θα πρέπει να συλλέγει τα στοιχεία των εργατών και να φροντίζει να ενημερώσει εγκαίρως τον λογιστή, ώστε να αναγγελθούν οι προσλήψεις. Εφόσον ο εργολάβος μπαίνει στη διαδικασία, θα πρέπει να ελέγχει θέματα προσλήψεων, αναγγελιών, τροποποίησης ωραρίων ή αναγγελίας υπερωριών, αντί να ελέγχει θέματα ανέγερσης κ.λπ., μπορούμε να φανταστούμε πως θα είναι πλέον τα κτίρια…
Επίσης, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση εφοδιασμού των εργαζομένων με αντίγραφο ή απόσπασμα του πίνακα προσωπικού όταν εργάζονται εκτός έδρας της επιχείρησης ή του παραρτήματός της, στις οικοδομές θα πρέπει οι εργάτες πέρα από τα οικοδομικά εργαλεία, να παίρνουν απαραιτήτως μαζί τους κι έναν προσωπικό χαρτοφύλακα. Και σε περίπτωση υπερεργασίας θα πρέπει να υπάρχει «delivery», ώστε να φτάνουν οι τροποποιητικοί πίνακες στην ώρα τους, στα επιμέρους παραρτήματα-έργα…
Τέλος, άλλο ένα θέμα που δημιουργείται είναι ως προς την κατάθεση αποχωρήσεων.
Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις έως και σήμερα μπορούν να κατατεθούν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ χωρίς την υπογραφή του εργαζομένου και εντός 8 ημερολογιακών ημερών.
Πλέον, με το νέο νομοσχέδιο, θα πρέπει η κατάθεση της οικειοθελούς αποχώρησης, της καταγγελίας σύμβασης ή της λήξης σύμβασης να πραγματοποιείται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. Και φυσικά, από την ψήφιση και έπειτα, είναι απαραίτητη η υπογραφή του εργαζομένου και στην οικειοθελή αποχώρηση. Άρα, εμείς οι λογιστές σταματάμε πλέον τη φράση «άσ’ το αυτό για αύριο», δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Θα πρέπει η επιχείρηση να λαμβάνει είτε την οικειοθελή αποχώρηση, είτε την καταγγελία σύμβασης εγκαίρως, ώστε να μπορεί να ζητήσει τις υπογραφές, ειδάλλως, σε περίπτωση άρνησης του εργαζομένου να υπογράφει, να ξεκινάει άμεσα η διαδικασία θυροκόλλησης εξωδίκου. Άρα, με λίγα λόγια, πρέπει να είμαστε όλοι σε ετοιμότητα: ο εργοδότης μην φύγει ξαφνικά ο υπάλληλος, ο λογιστής για την αποστολή των απαραίτητων εγγράφων, ο δικηγόρος και ο δικαστικός επιμελητής για την θυροκόλληση του εξωδίκου.
Τι να κάνουμε, μας θέλουν ενωμένους οι άνθρωποι!
Να υπενθυμίσουμε πως με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3996/2011, που τέθηκαν σε ισχύ στις 5/8/2011, αντικαταστάθηκαν αυτές του αρ. 6 παρ. 1 του Ν.2972/2001 ως προς τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους εργοδότες, όταν δεν αναγγείλουν ή αναγγείλουν εκπρόθεσμα τις οικειοθελείς αποχωρήσεις μισθωτών τους.
Συγκεκριμένα, εάν ο εργοδότης δεν αναγγείλει, εντός προθεσμίας, στον ΟΑΕΔ-ΕΡΓΑΝΗ κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού του κι εφόσον η αποχώρηση αυτή δεν αποδεικνύεται από κανένα επίσημο έγγραφο στοιχείο, τα αρμόδια όργανα του ΕΦΚΑ του επιβάλλουν πρόστιμο, το ύψος του οποίου κατά περίπτωση διαμορφώνεται ως εξής:

  1. 400,00€όταν η οικειοθελής αποχώρηση δηλώνεται μετά τη λήξη προθεσμίας κι έως την τελευταία εργάσιμη για το δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα, απ’ αυτόν που έληξε η προθεσμία αυτή
  2. 800,00€όταν η δήλωση της οικειοθελούς αποχώρησης υποβληθεί μετά την τελευταία εργάσιμη για το δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα, απ’ αυτόν που έληξε η προθεσμία.

Τι δείχνουν όλα αυτά;
Ότι όποιος συντάσσει τέτοια νομοσχέδια δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματική οικονομία και την αγορά εργασίας.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν τα ίδια και περισσότερα προβλήματα, όπως και οι εργαζόμενοι.
Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και η επιβολή προστίμων, όχι μόνο δεν θα λύσουν το πρόβλημα της ανεργίας, αλλά θα το κάνουν και πιο οξύ…
Είναι αδύνατον να αντέξουν και το γραφειοκρατικό κόστος και το κλείσιμο των επιχειρήσεων και σε καμία περίπτωση δεν προφυλάσσουν τους εργαζόμενους από τους λίγους κακούς επαγγελματίες.
Δεν είναι όλοι οι μικροεπαγγελματίες «εισφοροδιαφεύγοντες»!
Αλήθεια, μήπως τους έχει πει κανείς να δούνε το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών;
Μήπως είναι δυσβάσταχτο;
Μήπως πολλοί εργαζόμενοι ξέροντας ποια θα είναι η σύνταξη που θα λάβουν, όποτε την λάβουν, εάν την λάβουν, ζητούν οι ίδιοι να ισχύσει η παροιμία που λέει «κάλλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρι»;
Αλλά μιας και στοχοποιούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως η εστίαση, γιατί οι ίδιοι οι εργοδότες με ένα απλό SMS ή με e-mail ή ακόμα και με εργόσημο δεν μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να ανακοινώσουν άμεσα και πριν την ανάληψη εργασίας οποιαδήποτε αλλαγή, χωρίς να χρειάζεται η επέμβαση του λογιστή και σε δεύτερο χρόνο ο λογιστής να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες στην ΕΡΓΑΝΗ;
Και ποιος καλείται στο τέλος να πληρώσει τη νύφη;
Ο συνήθης ύποπτος που λέγεται λογιστής… Αυτός θα τραβήξει πάλι το βάρος της γραφειοκρατίας, το βάρος των προστίμων για ένα ακόμα Υπουργείο, το Εργασίας!
Θα πρέπει οι συνάδελφοι να κάνουν κατανοητό στους πελάτες τους ότι το πρόβλημα δεν είναι δικό τους, αλλά των ίδιων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που προσπαθούν να τις κλείσουν κι ότι θα πρέπει οι ίδιοι οι μικρομεσαίοι πρώτα από όλα να αντιδράσουν!
Οι λογιστές μέχρι σήμερα:
Έκαναν το δυνατό…
Προσπαθούσαν να κάνουν το αδύνατο…
Για τα θαύματα… οργανώνονται!
Καλό μήνα, καλό ΣΚ και καλή δύναμη σε όλους!
WWW.E-FOROLOGIA.GR

Σχετικές αναρτήσεις
Απόψεις/Θέσεις

Μην πυροβολείτε τους λογιστές!

“Δεν χρειαζόμαστε ευφάνταστες λύσεις που θα ταλαιπωρήσουν τις επιχειρήσεις με μεγαλύτερα θύματα όσες δεν φοροδιαφεύγουν ή όσες θέλουν να μεγαλώσουν ή είναι…
Απόψεις/Θέσεις

Πώς το ΥΠΟΙΚ πετά 1 εκατ. το μήνα από το... παράθυρο

Γιατί το δημόσιο όφελος από τις περίφημες φορολοταρίες είναι τουλάχιστον… αμφίβολο. Τα αποτυχημένα -και ευφάνταστα- μέτρα για να πειστούν οι Έλληνες να…
Απόψεις/Θέσεις

ΙΚΕ. Γιατί έγινε μόδα

Η εταιρεία του ενός ευρώ. Έτσι είχε πλασαριστεί το 2012 με σκοπό τη διαφήμιση ότι η κυβέρνηση απλοποιεί το επιχειρείν. Στην ουσία,…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου