ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Με το πιστόλι στον κρόταφο οι φορολογούμενοι

Πέρασαν λοιπόν κι αυτά τα μέτρα και περιμένουμε τα νέα, μιας και πολλά από τα προαπαιτούμενα είναι ακόμη στον αέρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κράτος, έως το τέλος του χρόνου, πρέπει να μαζέψει 17 δισ. ευρώ από άμεσους και έμμεσους φόρους.
Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης
Τα 17 δισ. θα προέλθουν από μία οικονομία που, ουσιαστικά, δεν υπάρχει, αφού, πέρα από τα capital control, οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες έχουν αποδιοργανώσει την πραγματική αγορά.
Από μία οικονομία που περιμένει την εφαρμογή του νέου Κώδικα για τα δάνεια και χιλιάδες φορολογούμενοι θα βρεθούν στο δίλημμα, είτε να πληρώσουν την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε να πληρώσουν τα δάνειά τους για να μην βρεθούν «κόκκινοι», μη συνεργάσιμοι δανειολήπτες, με αποτέλεσμα να χάσουν τις όποιες ρυθμίσεις τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν με τις τράπεζες.
Σε διάστημα 30 ημερών
Από μία οικονομία που, με τα νέα μέτρα που ψηφίστηκαν με το νόμο 4337/2015, θα βρεθούν, αρκετοί φορολογούμενοι, εκτός της ρυθμίσεις των 100 δόσεων, αφού δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν και στις τρέχουσες υποχρεώσεις και στις οφειλές που έχουν ρυθμίσει.
Το γράψαμε και την περασμένη εβδομάδα: Η Βουλή ψήφισε την απώλεια της ρύθμισης, αν μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών δεν έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.
Προϋποθέσεις
Ποιο συγκεκριμένα ο νέος νόμος αναφέρει (Άρθρο 8, παράγραφος 1):
«Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:
α) Δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών (3) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
β) Δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
γ) Έχει ενταχθεί στη ρύθμιση με εσφαλμένες βεβαιώσεις.
δ) Δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, ατομικές, καθώς και αυτές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και του άρθρου 7 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν κατά περίπτωση».
Σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4174/2013:
«2. Σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών που αναφέρονται στην ατομική ειδοποίηση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί στη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα. Δεν απαιτείται η κοινοποίηση της ειδοποίησης για την επιβολή κατάσχεσης στις περιπτώσεις κατάσχεσης χρηματικών ποσών ή απαιτήσεων στα χέρια του φορολογουμένου ή τρίτου».
Βήμα-βήμα οι επιλογές
Σύμφωνα με τα ισχύοντα, οι φορολογούμενοι μπορούν να προβούν σε ρυθμίσουν των τρεχουσών υποχρεώσεων τους με την «Πάγια ρύθμιση».
Τα βήματα είναι τρία:

  • Βήμα 1: Επιλογή Οφειλών.
  • Βήμα 2: Επιλογή ρύθμισης.
  • Βήμα 3: Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Στην πρώτη οθόνη (πρώτο βήμα) επιλέγετε τις οφειλές. Μπορείτε να επιλέξετε και χρέη που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.
Στη Ρ2 (πάγια ρύθμιση) υπάρχει η λίστα «Επιλογή Ρύθμισης». Ο φορολογούμενος μπορεί να ρυθμίσει τρέχοντα χρέη μέχρι 12 μήνες για φόρους που καταβάλλονται σε δόσεις και μέχρι 24 μήνες για φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ (π.χ. φόρος κληρονομιάς).
Αυτό δεν σημαίνει ότι ο φορολογούμενος θα πάρει το μέγιστο των δόσεων, αφού πρέπει να δώσει στοιχεία στην εφαρμογή και με βάση αυτά να καθοριστούν οι δόσεις.
Πέρα από τον υπολογισμό των δόσεων, ο φορολογούμενος πρέπει να δηλώσει (με υπεύθυνη δήλωση) το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), όπως το μηνιαίο εισόδημά του, επενδύσεις-συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), μεταφορικά μέσα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, το τρέχον και το αναμενόμενο (επιπλέον) εισόδημά του (Βήμα 3).
Το ελάχιστο ποσό της δόσης ορίζεται στα 15 ευρώ, ενώ ο τόκος υπερημερίας στο 5,05%.
Ο φορολογούμενος πρέπει να καταθέσει στοιχεία με ανάλυση εισοδημάτων κ.λπ. και εγγυήσεις για οφειλές πάνω από 150.000 ευρώ.
Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Finance & Markets Voice της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου 2015.
 

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου