ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑΓνωσιακή βάση και forum λογιστικής θεματολογίας

ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Νέα εποχή στους μισθούς των Εμποροϋπαλλήλων! Σημαντικές απώλειες μισθών μετά τη λήξη της Σ.Σ.Ε.

Έπεσε την Παρασκευή και το τελευταίο μεγάλο «οχυρό» από τις Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με τη οριστική λήξη της επέκτασης ισχύος της Σ.Σ.Ε. των Εμπορικών Επιχειρήσεων που καλύπτει περίπου 500.000 εμποροϋπαλλήλους σε όλη τη χώρα. Η συγκεκριμένη σύμβαση είχε ανανεωθεί την 1/8/2012 με μονοετή ισχύ και έληξε την 31/7/2013. Με τον Ν.4046/2012 οι συμβάσεις που λήγουν επεκτείνονται για ακόμη 3 μήνες. Έτσι η επέκταση της σύμβασης έληξε την 31/10/2013.
Οι συνέπειες
Οι συνέπειες είναι πολύ αρνητικές για το σύνολο των εμποροϋπαλλήλων οι οποίοι πλέον είναι απροστάτευτοι απέναντι στις διαθέσεις των εργοδοτών τους οι οποίοι πλέον έχουν το δικαίωμακαι χωρίς συναίνεση του εργαζόμενουνα προβούν σε σημαντικές μειώσεις μισθών.

Ας δούμε αναλυτικότερα όλα τα πιθανά σενάρια που μπορεί να προκύψουν από εδώ και στο εξής:

– Ο εργοδότης μπορεί (και δεν υποχρεούται) να προβεί σε μονομερή κατάργηση όσων επιδομάτων δεν είναι πλέον σε ισχύ (πιν.1).
Συγκεκριμένα τα μόνα επιδόματα που διατηρούνται (σε περίπτωση που τα λαμβάνει ο εργαζόμενος) είναι τα εξής: επίδομα τέκνων, προϋπηρεσίας (ή ωρίμανσης), σπουδών, επικινδύνου εργασίας.
· Ο εργοδότης αν λάβει τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου μπορεί να προβεί σε πολύ μεγαλύτερες μειώσεις μέχρι μέχρι τα όρια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης με μόνη υποχρέωση της συνέχιση χορήγησης του επιδόματος γάμου και του επιδόματος προϋπηρεσίας. Τι προβλέπει σήμερα η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. : 586,08€ για άγαμο εργαζόμενο > 25 ετών, 510,95€ για άγαμο 25 ετών, 562,05 για έγγαμο < 25 ετών. Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχει υποχρέωση χορήγησης επιδόματος τυχόν προϋπηρεσίας.
· Ο κάθε νεοπροσλαμβανόμενος θα αμείβεται πλέον με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και όχι τη σύμβαση των Εμπορικών Επιχειρήσεων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Καταργούμενα Επιδόματα ανά Ειδικότητα (για όσους τα λαμβάνουν)
image001
Διευκρινίζεται επίσης ότι το δικαίωμα του εργοδότη για μονομερή κατάργηση επιδομάτων αφορά τόσο τις επιχειρήσεις που είναι (μέλη της Ε.Σ.Ε.Ε.) όσο και το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που (δεν είναι μέλη της Ε.Σ.Ε.Ε.) 
Η αδυναμία συνεννόησης και το «παράθυρο» που δεν έχει νομική κάλυψη
Από το καλοκαίρι που ξεκίνησαν οι συζητήσεις της Ε.Σ.Ε.Ε. με την Ο.Ι.Υ.Ε. (εκπρόσωπος των εργαζομένων) μέχρι και σήμερα δεν βρέθηκε η χρυσή τομή για υπογραφή νέας σύμβασης. Η πλευρά των εργοδοτών είχε προτείνει μείωση 13% ενώ η πλευρά των εργαζομένων δεν συζητούσε κάτι περισσότερο από 3%. Τα αποτελέσματα που ισχύουν από την Παρασκευή είναι ξεκάθαρο ότι αποβαίνουν σε βάρος των εργαζομένων καθώς στο μεγαλύτερο μέρος αυτών, η μείωση θα είναι πιο ζημιογόνα ακόμη κι από αυτήν που είχε προτείνει η Ε.Σ.Ε.Ε. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες έπεσε στο τραπέζι πρόταση για άτυπη συνέχιση του 3μήνου επέκτασης της σύμβασης για ακόμη 2 μήνες και μέχρι την 31/12/2013 με σκοπό την πιθανότητα υπογραφής νέας σύμβασης. Μάλιστα την 1/11/2013 υπεγράφη «Κοινή Συμφωνία – Πρωτόκολλο Διαπραγμάτευσης» μέσω του οποίου γίνεται λόγος για συμφωνία για συνέχιση των διαπραγματεύσεων για υπογραφή νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης για το εμπόριο. Η συμφωνία προβλέπει ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο ως τις 31 Δεκεμβρίου, καθώς και ότι έως τότε οι μισθοί θα παραμείνουν αμετάβλητοι, δηλαδή αποφεύγεται η μείωση μισθών που θα προέκυπτε με τη λήξη της μετενέργειας. Στην  συμφωνία που υπέγραψαν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων προβλέπεται επίσης ότι η νέα κλαδική σύμβαση θα έχει αναδρομική ισχύ από 1ης Νοεμβρίου 2013.Κάτι τέτοιο  βέβαια, δεν έχει καμία νομική κάλυψη  καθώς είναι δεδομένο ότι μέχρι και την 31/12/2013 οι εργοδότες θα έχουν προβεί είτε σε μονομερείς καταργήσεις επιδομάτων είτε σε συμφωνίες με τους εργαζόμενους για αλλαγή σύμβασης (από Σύμβαση Εμπορικών Επιχειρήσεων σε Εθνική Συλλογική), είτε σε νέες προσλήψεις με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε καθώς κάτι τέτοιο αποτελεί νόμιμο δικαίωμά τους με βάση τον Ν.4046 όπου ορίζει ρητά ότι το διάστημα επέκτασης μιας σύμβασης λήγει υποχρεωτικά στο 3μηνο.
Μείωση μισθού από 10% έως 55%!
Σε περίπτωση μονομερούς κατάργησης επιδομάτων οι μειώσεις μισθών ξεκινούν από 10% και φτάνουν μέχρι το 40% με βάση την ειδικότητα που απασχολείται ο εργαζόμενος (πιν.2).
Ωστόσο αν ο εργοδότης συμφωνήσει με τον εργαζόμενο για αμοιβές με βάση τα όρια της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., η μείωση μπορεί να φτάσει μέχρι και το 55%.
Τέλος σημειώνεται ότι η μείωση μισθού για νέες προσλήψεις θα κυμανθεί από 32% έως 55%  (ανάλογα με την προϋπηρεσία).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ
ΠΩΛΗΤΕΣ20%
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ19%
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ19%
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ19%
ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ40%
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ16%
ΦΥΛΑΚΕΣ – ΘΥΡΩΡΟΙ20%
ΟΔΗΓΟΙ18%
ΥΠ. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ25%
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ10%
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ10%
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ15%

Οι μειώσεις μισθών με παραδείγματα
Πωλητής : Ένας πωλητής, έγγαμος με 1 παιδί, με 5 έτη προϋπηρεσίας, λάμβανε αποδοχές 1058,00€. Με το νέο καθεστώς ο μισθός του θα διαμορφωθεί στα 920,00€ λόγω κατάργησης των επιδομάτων γάμου και ταμειακών λαθών. Δηλαδή θα υποστεί μείωση 13%.
Προσωπικό Γραφείου: Ένας υπάλληλος γραφείου, έγγαμος με 2 παιδιά και 3 έτη προϋπηρεσίας, είχε μισθό 957,77€. Πλέον ο εργοδότης του μπορεί να προβεί σε μείωση μισθού χωρίς τη συμφωνία εργαζομένου καταργώντας τα επιδόματα γάμου, ταμειακών λαθών και διαχειριστικών λαθών. Με το νέο καθεστώς, ο μισθός του θα διαμορφωθεί στα 830,00€. Δηλαδή θα υποστεί μείωση 13%.

Λογιστής:
 Ένας προϊστάμενος λογιστηρίου, έγγαμος με 2 παιδιά, με 20 έτη προϋπηρεσίας, μέχρι σήμερα λάμβανε αποδοχές 2195,76€. Με το νέο καθεστώς ο μισθός του θα διαμορφωθεί στα 1672,96€, λόγω κατάργησης των επιδομάτων γάμου, προϊστάμενου, διαχ. Λαθών και λογιστικής μηχανής. Δηλαδή θα υποστεί μείωση 24%.
Η περίπτωση των Ξενοδοχοϋπαλλήλων
Αξίζει να θυμηθούμε ότι η μόνη μεγάλη σύμβαση που είναι σε ισχύ σήμερα είναι αυτή των Ξενοδοχείων όπου πέρσι τα 2 μέρη (εργοδοτών και εργαζομένων) είχαν συμφωνήσει σε μείωση της τάξεως του 13% καθώς σε περίπτωση μη συμφωνίας οι μειώσεις θα κυμαίνονταν από 20% έως 60% κατά περίπτωση. Ωστόσο κανείς δεν είναι σίγουρος ότι το επόμενο καλοκαίρι θα βρει ήσυχους τους Ξενοδοχοϋπαλλήλους καθώς και η συγκεκριμένη σύμβαση λήγει την 31/12/2013 κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία για ανανέωση μέχρι την 31/3/2014.
Οι συμβάσεις που είναι σήμερα σε ισχύ
Μέσα στο 2013 υπογράφηκαν περίπου 10 νέες συλλογικές συμβάσεις με κυριότερες αυτή των Τραπεζών και της Καπνοβιομηχανίας.
Ωστόσο μέχρι το τέλος του 2013 αναμένεται να λήξουν (αν δεν ανανεωθούν) άλλες 21 Σ.Σ.Ε.
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται όλες οι συμβάσεις που είναι σήμερα σε ισχύ αλλά και η ακριβής ημερομηνίας λήξης τους, στην οποία και θα πρέπει να προστεθεί άλλο ένα 3μηνο που αποτελεί την επέκταση ισχύος τους.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥΛΗΞΗ
Βιβλιοδετεία31/12/2013
Δ.Ε.Υ.Α.31/12/2013
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας31/12/2013
Εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχιστών 30/11/2013
Εργοληπτών Τεχνικών Επιχειρήσεων31/12/2013
Ηλεκτροτεχνιτών ξενοδοχείων, ηλεκτρολογικών καταστ.31/5/2015
Καπνοβιομηχανίας31/12/2014
Κλινικών (ΣΕΚ)31/12/2013
Μακαρονοτεχνιτών31/12/2013
Μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων 31/12/2013
Μουσικών20/4/2015
Ξένων Αεροπορικών εταιρειών31/12/2014
Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας31/12/2013
Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου31/12/2013
Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Κέρκυρας22/9/2014
Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Λασιθίου31/12/2013
Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Χανίων31/12/2013
Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Ρόδου31/12/2013
Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης31/3/2015
Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας – Security31/12/2013
Πρακτορειακών μελών Δ.Ν.Ε.30/6/2014
Ραδιοφωνικών σταθμών υπάλληλοι31/5/2013
Σταφυλεργάτες Ν. Ηρακλείου31/12/2013
Τεχνικό Προσωπικό Θεάτρου13/4/2014
Τραπεζών31/12/2015
Αισθητικοί / Σύμβουλοι Ομορφιάς30/6/2015
Φροντιστηρίων Ξ.Γλ. όλης της χώρας27/12/2013
Φροντιστηρίων Ξ.Γλ. Ν. Αττικής31/8/2013
Φωτοστοιχειοθέτες εταιρειών διαφήμισης, επικοινωνίας31/12/2013
Φωτοστοιχειοθέτες βιβλιοχαρτοπωλικών επιχειρήσεων31/12/2013
Χειριστές μηχ/των λατομείων, λιγνιτορυχείων31/12/2013

 
Πηγή :  Βασίλη Πρασσά, Διευθυντή Εφαρμογών Payroll / HRM της Epsilon Net, Συμβούλου Εργασιακών Θεμάτων

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου