Διάφορα

Ο Δήμος ανακαλεί άδεια υγειονομικού καταστήματος λόγω αυθαίρετης δόμησης;

Το ΝΣΚ γνωμοδοτεί αν Δήμος, σε περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετης δόμησης, μπορεί να ανακαλέσει την άδεια Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ή οφείλει να περιμένει την έκβαση της προσφυγής
Με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, δόθηκαν, κατόπιν υποβολής ερωτήματος  Δήμου, οδηγίες για ενέργειες αναφορικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για αυθαίρετη δόμηση.
Το ερώτημα αφορούσε σε επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. κατόπιν ανάκλησης της υπαγωγής του στις διατάξεις του ν. 4178/2013, υπαγωγή που ελήφθη υπόψη για την αδειοδότηση Κ.Υ.Ε. ή την αντικατάσταση της άδειας λόγω της υπαγωγής.
Οι οδηγίες που δόθηκαν ήταν ότι στην περίπτωση που η ανάκληση γίνεται για πολεοδομικές παραβάσεις δεν απαιτείται αναμονή η εξάντλησης της τυχόν ασκηθείσας διοικητικής προσφυγής που προβλέπεται στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων.
Επειδή η ορθότητα των οδηγιών που δόθηκαν, αμφισβητήθηκε έντονα από ενδιαφερόμενους και τους νομικούς τους συμβούλους υπεβλήθη σχετικό ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιου του Κράτους.
Ειδικότερα, προς το Ν.Σ.Κ. υπεβλήθη το ερώτημα αν “στην περίπτωση ανάκλησης της υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2011, ο δήμος υποχρεούται να ανακαλέσει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, όρος έκδοσης της οποίας αποτέλεσε ο «τακτοποιηθείς» χώρος ή δύναται να αναμένει την έκβαση της διοικητικής προσφυγής που έχει ασκηθεί . αναφορικά με τη νομιμότητα της υπαγωγής”.
Το Ε’ Τμήμα του Ν.Σ.Κ. εξέδωσε την υπ’ αριθ. 250/2017 Γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία στο σύνολο της πολεοδομικής νομοθεσίας που αφορά στις “τακτοποιήσεις” δεν περιλαμβάνεται ρύθμιση περί αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης κατόπιν άσκησης προσφυγής.
Η Γνωμοδότηση έγινε δεκτή ήδη από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο απέστειλε σχετικό έγγραφο στις Περιφέρειες, για να ενημερωθούν και οι Δήμοι της χώρας.
www.oenet.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Διάφορα

Υποβάλετε τις προτάσεις σας προς την ΠΟΦΕΕ

Αγαπητά μέλη της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε ) το μοναδικό Συνδικαλιστικό Όργανο του κλάδου μας, με έδρα…
Διάφορα

Νέα ημερομηνία για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Λόγω μη επίτευξης απαρτίας την 10η Οκτωβρίου 2018, με βάση το άρθρο 16 του Καταστατικού της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, η Ετήσια Τακτική και…
Διάφορα

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τις δηλώσεις μισθώσεων Airbnb

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι από σήμερα, 30 Αυγούστου 2018, τίθενται σε λειτουργία στον ιστότοπο http://www.aade.gr :  α) το «Μητρώο…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου