Φορολογικά

O προσδιορισμός των κερδών των Οικοδομικών Επιχειρήσεων μετά την 1/1/2014

O προσδιορισμός των κερδών των Οικοδομικών Επιχειρήσεων μετά την 1/1/2014  (Μετά την ΠΟΛ. 1042/16-3-2016)
Από τον Ορέστη Σειμένη
Γενικά
Οι πωλήσεις οικοδομών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2015 διακρίνονται σε δύο κατηγορίες :
Α. Εκείνες των οποίων οι οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν από 1/1/2006 και μετά, και
Β. Εκείνες των οποίων οι οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν πριν από την 1/1/2006
 
Πως θα προσδιοριστούν τα κέρδη των περιπτώσεων Α΄ και Β΄ για τις πωληθείσες οικοδομές μέσα στο 2015 
Α. Τα κέρδη των οικοδομών που πουλήθηκαν μέσα στο 2015 και είχαν οικοδομικές άδειες εκδοθείσες από 1/1/2006 και μετά θα προσδιοριστούν με τις Γενικές Διατάξεις (δηλαδή ΕΣΟΔΑ μείον ΕΞΟΔΑ (κόστος ακινήτου))
Β. Τα κέρδη των οικοδομών που πουλήθηκαν μέσα στο 2015 και είχαν οικοδομικές άδειες εκδοθείσες πριν από την 1/1/2006  θα προσδιοριστούν με τις  Διατάξεις του άρθρου 34 παρ.2 του Ν. 2238/1994 (δηλαδή με συντελεστή 20% επί των πωλήσεων)
 
Ποια είναι τα ΕΣΟΔΑ και ποιο είναι το ΚΟΣΤΟΣ στην Α΄ περίπτωση :
(Πώληση μέσα στο 2015, οικοδομική άδεια από 1/1/2006 και μετά)
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:
Ως έσοδο από την πώληση του ακινήτου λαμβάνεται  υπ όψη το πραγματικό  αντίτιμο που αναγράφεται στην σύμβαση μεταβίβασης και όχι η αντικειμενική αξία
Το «έσοδο» που αποκτούν οι οικοδομικές επιχειρήσεις από πώληση ακινήτων (προσύμφωνο, σύνταξη οριστικού συμβολαίου) πριν την αποπεράτωσή τους θα καταχωρηθεί στο έτος που αυτό καθίσταται δεδουλευμένο, δηλαδή στο έτος ολοκλήρωσης και παράδοσης του ακινήτου προκειμένου να αντιστοιχηθεί με το πραγματοποιούμενο κόστος.
ΠΟΛ.1042/16-3-2016  παρ. 6 περ. V
Εγγραφο : ΔΕΑΦ Β 1083058 ΕΞ2015/18-6-2015
ΕΞΟΔΑ-ΚΟΣΤΟΣ πωλουμένου ακινήτου
Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί και παλαιότερα φορολογικά έτη
Λαμβάνονται υπόψη οι καταχωρηθείσες δαπάνες που αφορούν τα πωληθέντα ακίνητα, έστω και αν αυτές πραγματοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή στο έτος ή στα έτη κατασκευής. Ειδικότερα, οι δαπάνες ανέγερσης (κόστος), που πραγματοποιήθηκαν από την έκδοση της άδειας και μέχρι την πώληση ανεξάρτητα εάν πραγματοποιήθηκαν πριν ή μετά την 31.12.2013, για τις οικοδομές που πωλήθηκαν εντός του έτους 2015 λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του αποτελέσματος από πωλήσεις οικοδομών του έτους.
Δείτε την συνέχεια

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου