Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2016

Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων έως 17.7.2017 – η ομηρεία συνεχίζεται

Επειδή ο χρόνος κυλά και ακόμη δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα επίσημο δελτίο τύπου ή κάποια ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων (φυσικών & νομικών προσώπων) και εξαιτίας του γεγονότος ότι ο κόμβος δέχεται εκατοντάδες τηλεφωνήματα από συναδέλφους που αγωνιούν, σας ενημερώνουμε ότι υπεγράφη χθες από την κα Αικ. Παπανάτσιου η απόφαση της παράτασης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων με νέα καταληκτική ημερομηνία την 17η Ιουλίου 2017 (αναμένεται η δημοσίευσή της στο Φ.Ε.Κ.).
Αυτή η διασταυρωμένη πληροφορία υπήρχε στον κόμβο από το πρωί, όμως δεν ανακοινώθηκε επειδή ευελπιστούσαμε στην επίσημη θέση του υπ. Οικονομικών που μέχρι στιγμής δεν έχει κοινοποιηθεί, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανασφάλεια όλων των συναδέλφων λογιστών – φοροτεχνικών που αγωνιούν αναφορικά με τις εξελίξεις ενός τόσο σοβαρού ζητήματος.
Κατά την άποψή μας, εφόσον υπεγράφη από χθες η εν λόγω απόφαση και επειδή αναφερόμαστε σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, θα έπρεπε να είχε δοθεί άμεσα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών ένα δελτίο τύπου προκειμένου αφενός μεν, να ενημερωθούν όλοι, αφετέρου δε, να ηρεμήσουν και να προβούν στον περαιτέρω προγραμματισμό των εργασιών τους οι συνάδελφοι που βάλλονται πανταχόθεν. Να σημειώσουμε επίσης ότι και φέτος υπάρχουν μεγάλα προβλήματα κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων (φυσικών & νομικών προσώπων) και επίσης υπάρχουν ζητήματα (σ.σ. ενδεικτικά βλ. αγρότες, χθες αναρτήθηκαν τα νέα δεδομένα του καινούργιου αρχείου από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) για τα οποία ακόμη το υπουργείο δεν έχει δώσει σαφείς οδηγίες βάσει των νέων δεδομένων που αφορούν στην εκκαθάριση αυτών των υπόχρεων.
Για τους λόγους αυτούς, αλλά και για άλλους πολλούς ακόμη που δεν είναι του παρόντος θα περιμέναμε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες —ειδικά εμείς οι λογιστές— μια πιο σωστή αντιμετώπιση και όχι να υφιστάμεθα για μία ακόμη φορά το μαρτύριο της σταγόνας.
Ωρα 20:10
Επιτέλους το επίσημο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Αριθ. ΠΟΛ:1094

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 1 70) όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 44, 45, 67 και 68 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) όπως ισχύουν.
3. Το π.δ. 125/2016 (A΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (Β΄ 3696/15.11.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
5. Το π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94) περί σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α΄ 249) σύμφωνα με τις οποίες, «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών».
8. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ Α΄ 34) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
9. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
10. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 17 Ιουλίου 2017.
2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 τουν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει παρατείνεται μέχρι την 17 Ιουλίου 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Πηγή: Taxheaven

Σχετικές αναρτήσεις
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2016Χρήσιμα

ΠΙΝΑΚΑΣ (ΑΡΧΕΙΟ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦOΡΩΝ από την ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ - Νέο Update v.2

Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα και καλή δύναμη! Αφουγκραζόμενοι την περίπλοκη κατάσταση που έχει δημιουργήσει για πολλούς Λ/Φ η συμπλήρωση του πίνακα Κ, για…
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2016

Η συμπλήρωση του Πίνακα Κ - Προσωρινές και μόνιμες διαφορές

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Α. « Λογιστική βάση » και « Φορολογική Βάση…
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2016

Καταχώρηση μη καταβληθέντων ενοικίων

Ο πελάτης μου πλήρωνε 1.500 ευρώ μηνιαίως για ενοίκια καταστήματος. Στο 2015 και 2016 κατέβαλε κάποια ενοίκια περίπου 3.500 ανά έτος χωρίς…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου