ΑρθρογραφίαΔιάφορα

Ποιος είναι ο πίνακας 6 όπου καταγράφονται τα στοιχεία μείωσης της ετήσιας δαπάνης

Με τις παρεμβάσεις θεμάτων που αφορούν την επικαιρότητα, αφήσαμε χωρίς συνέχεια το θέμα της συμπλήρωσης του πίνακα 6, που αφορά τα Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία – Ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη.
Είχαμε μιλήσει στο προηγούμενο άρθρο μας  (Τι να προσέξετε στη συμπλήρωση του Πίνακα 6 του Ε1 (“Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία”) για τους κωδικούς 655- 656, 693 -694, 659 -660, 667 -668, και 661 -662 δηλαδή μέχρι και τους κωδικούς που αφορούν το επίδομα ενεργείας του Ο.Α.Ε.Δ.
Κωδικοί 431-432.
Συμπληρώνονται τα συνολικά καθαρά κέρδη που σας αναλογούν από συμμετοχή σας σε ημεδαπές 0.E. ή E.E. ή κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα ή αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες ή συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες ή κοινοπραξίες, τα οποία φορολογούνται κατά περίπτωση με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2238/1994 και συμπληρώστε τις ενδείξεις σε ειδική κατάσταση ως εξής:
Σημείωση: α) Τα κέρδη αυτά θα συμπληρωθούν μετά την αφαίρεση του φόρου (κύριου και συμπληρωματικού) της εταιρίας κ.τ.λ. που αναλογεί σ’ αυτά. β) Τα εισοδήματα ή κέρδη της εταιρίας κ.τ.λ. που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, τα οποία σας αναλογούν, δε θα συμπληρωθούν στους κωδικούς αυτούς, αλλά στους κωδικούς 659-660, αυτού του πίνακα.
Κωδικοί 433-434.
Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο σημείωμα μας σε αυτούς τους κωδικούς συμπληρώνεται το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα της περ. 3 (Εισοδήματα αφορολόγητα ή που φορολογήθηκαν με ειδικό τρόπο και μερίσματα ΑΕ των κωδικών 659- 660)  ,5 (τόκων καταθέσεων) και στα καθαρά κέρδη της περ. 8 (κέρδη από Ο.Ε., Ε.Ε. Αστικές Εταιρίες κλπ).
Κωδικοί 305-306.
Συμπληρώνεται το καθαρό ποσό του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ].
Κωδικοί 477-478.
Συμπληρώνονται τα ποσά των κάθε είδους αγροτικών ενισχύσεων (επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις κ.τ.λ] που πήρατε μέσα στο έτος 2013, εκτός των επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της παραγωγής που συμπληρώνονται στους κωδικούς αριθμούς 995-996.Να θυμίσουμε εδώ ότι οι  επιδοτήσεις των κωδικών  αυτών (477-478), από το 2011 και μετά , δεν λαμβάνονται υπόψη για τη κάλυψη των τεκμηρίων.
Ενοίκια που πληρώσατε και πως πρέπει να τα παρουσιάσετε το οικονομικό έτος 2014.
Φέτος, μετά την κατάργηση των ενοικίων ως φοροαπαλλαγές, οι σχετικοί κωδικοί , για  λόγους διασταυρώσεων.
Κωδικοί 801-803
Συμπληρώνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου των ιδιοκτητών.
Κωδικοί 092-096.
Επιλέξτε τη λέξη “NAI” στην περίπτωση που φιλοξενείστε.
Ποιός έχει την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε περίπτωση φιλοξενίας.
Για μια ακόμη φορά θέλουμε να σημειώσουμε ορισμένα θέματα που αφορούν την φιλοξενία και την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης που αφορά την κατοικία.
Έχουμε γράψει αρκετές φορές ότι βασική αρχή της αντικειμενικής δαπάνης κατοικίας, είναι ότι την δαπάνη την έχει όποιος κάνει χρήση της συγκεκριμένης κατοικίας, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη , είτε είναι μισθωμένη.
Όποιος λοιπόν δηλώνει φιλοξενούμενος, δεν έχει την αντικειμενική δαπάνη κατοικίας. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε και μερικά ακόμη στοιχεία.
α) Φιλοξενία κάνουμε μόνο στην κύρια κατοικίας μας και όχι σε όποιο ακίνητο χρησιμοποιούμε.
β) Στις δευτερεύουσες κατοικίες δεν κάνουμε φιλοξενία. Η χρήση της από κάποιον άλλον , έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, αποτελεί δωρεάν παραχώρηση και αν δεν είναι σε γονείς ή παιδιά, πρέπει να υπολογίσουμε τεκμαρτό ενοίκιο στο έντυπο Ε2 , το οποίο θα μεταφέρουμε στους σχετικούς κωδικούς που αφορούν το εισόδημα από ακίνητα.
γ) Το γράφουμε εδώ , αν και θα μιλήσουμε παρακάτω, για την συμπλήρωση των κωδικών που αφορούν το ενοίκιο που πληρώνουμε για τους φοιτητές. Οι οικία που χρησιμοποιούν τα προστατευόμενα μέλη – φοιτητές , είναι και δηλώνονται ως δευτερεύουσες κατοικίες για τους γονείς.
Κωδικοί 091-095.
Συμπληρώνεται ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας της κατοικίας που μισθώνετε.
Κωδικοί 097-099.
Συμπληρώνεται ο αριθμός των μηνών για τους οποίους καταβάλατε ενοίκιο μέσα στο έτος 2013 για τη συγκεκριμένη κατοικία ή φιλοξενηθήκατε στη συγκεκριμένη κατοικία.
Κωδικοί 811-816.
Συμπληρώνεται το καθαρό ποσό του ενοικίου που καταβάλατε μέσα στο έτος 2013 για κύρια κατοικία της οικογένειάς σας. Εάν οι εκμισθωτές είναι περισσότεροι από τρεις, στις δυο πρώτες σειρές συμπληρώνονται οι δυο εκμισθωτές με τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκτησίας και τα ποσά ενοικίου που τους καταβάλατε και στην επόμενη σειρά στον κωδικό 815 το ποσό που καταβάλατε μέσα στο 2013 συνολικά στους υπόλοιπους εκμισθωτές, χωρίς να συμπληρώνονται το ονοματεπώνυμο και ο Α.Φ.Μ. τους. Εάν στη διάρκεια του 2013 αλλάξατε μία ή περισσότερες κατοικίες, στην κάθε σειρά θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του εκμισθωτή και το ποσό ενοικίου κάθε κατοικίας που μισθώσατε. Εάν μισθώσατε δυο κύριες κατοικίες μέσα στο 2013 από τις οποίες η πρώτη κατά σειρά μίσθωσης έχει τρεις εκμισθωτές, στην πρώτη σειρά θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του εκμισθωτή της πρώτης κατοικίας στον οποίο καταβάλατε το μεγαλύτερο ποσό, στη δεύτερη το ποσό που καταβάλατε στους υπόλοιπους χωρίς τα στοιχεία τους και στην τρίτη τα στοιχεία του εκμισθωτή της δεύτερης κατοικίας και το ποσό που του καταβάλατε. Εάν χρειαστούν περισσότερες σειρές από αυτές που έχει το έντυπο, θα επισυνάψετε κατάσταση με την ίδια γραμμογράφηση, όπου θα συμπληρώσετε όσα δεν χώρεσαν στις σειρές που έχει το έντυπο.
Κωδικοί 804-807.
Συμπληρώνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου των εκμισθωτών.
Κωδικοί 817-823.
Συμπληρώνεται το καθαρό ποσό ενοικίου που καταβάλατε, για την ενοικίαση κατοικίας, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών κάθε παιδιού σας που σπουδάζει σ’ αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού, εφόσον τα παιδιά αυτά συμπληρώνονται στον πίνακα 9 της δήλωσης. Σε περίπτωση που καταβάλατε ενοίκιο για το πρώτο σας παιδί σε περισσότερους από 2 εκμισθωτές, στην πρώτη σειρά της ένδειξης συμπληρώνονται τα στοιχεία του εκμισθωτή στον οποίο καταβάλατε το μεγαλύτερο ποσό μέσα στο 2013 και στη δεύτερη σειρά στον κωδικό 819 το ποσό που καταβάλατε μέσα στο 2013 συνολικά στους υπόλοιπους εκμισθωτές, χωρίς να συμπληρώνονται το ονοματεπώνυμο και ο Α.Φ.Μ. τους. Ομοίως στους κωδικούς 821-823,για το δεύτερο και τρίτο παιδί αντίστοιχα.
Για τον υπολογισμό των πιο πάνω ποσών απαιτείται απόδειξη της καταβολής του ενοικίου ως εξής:
Υποβολή αποδείξεων για το συνολικό ποσό του ενοικίου ή σε περίπτωση απώλειας μιας ή περισσοτέρων, των υπολοίπων, εφόσον από αυτές σχηματίζεται πλήρης πεποίθηση για την καταβολή του συνολικού ποσού του ενοικίου.
Αντί των παραπάνω οικείων αποδείξεων, υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε, το μηνιαίο ποσό, τους μήνες που αφορά, ως και τα στοιχεία των δικαιούχων.
Όμοια υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και σε περίπτωση που συνυποβάλλονται με την οικεία δήλωση, απλά φωτοαντίγραφα των αποδείξεων.
Σημείωση : Στους κωδικούς αριθμούς 801-807, σε περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι η σύζυγος, θα συμπληρώνεται ο Α.Φ.Μ. της συζύγου.
Κωδικοί 793-794,615-616.
Συμπληρώνεται το ενοίκιο που καταβάλατε ή οφείλετε για τη μίσθωση μέσα στο 2013 οποιουδήποτε επαγγελματικού χώρου, εφόσον ασκείτε ατομικώς εμπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και συμπληρώστε τις ενδείξεις του πίνακα αυτού. Στην περίπτωση που οι μισθώσεις αυτές είναι περισσότερες από δύο, συμπληρώνεται όμοια γραμμογραφημένος πίνακας για τις επιπλέον μισθώσεις.
Κωδικοί 419-420.
Συμπληρώνεται το ενοίκιο που καταβάλατε ή οφείλετε για τη μίσθωση μέσα στο 2013 οποιουδήποτε ακινήτου, εκτός από το ενοίκιο για κύρια κατοικία της οικογένειας ή κατοικία των παιδιών που σπουδάζουν το οποίο γράφεται στους κωδικούς 811-816 και 817-823 αντίστοιχα της τρίτης σελίδας της δήλωσης και για επαγγελματική εγκατάσταση, που συμπληρώνεται στους κωδικούς 793-794 και 615-616 του πίνακα 6 (π.χ. ενοίκιο για δευτερεύουσα κατοικία). Στην περίπτωση που οι μισθώσεις αυτές είναι περισσότερες από μια, συμπληρώνεται όμοια γραμμογραφημένος πίνακας για τις επιπλέον μισθώσεις.
Κωδικοί 735-736.
Συμπληρώνονται τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε τη χρήση 2013 για την αγορά ή ανέγερση ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων. O κωδικός αυτός συμπληρώνεται για πληροφοριακούς λόγους.
Να θυμίσουμε ότι και για το οικονομικό έτος 2014, χρήση 2013, ισχύει η απαλλαγή από το τεκμήριο απόκτησης ακινήτου. Από την 1.1.2014 σταματάει να ισχύει αυτή η απαλλαγή και κάθε  αγορά οποιουδήποτε ακινήτου, ακόμη και της πρώτης κατοικίας, αποτελεί τεκμήριο.
Επίσης θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε ένα μύθο που υπάρχει. Από 17.12.2010 έως και 31.12.2013, είχε ανασταλεί ο υπολογισμός τεκμηρίου για την αγορά ακινήτου και όχι, όπως κακώς λέγετε, το πόθεν έσχες για την αγορά ακινήτου.
Στον υπολογισμό της ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών, τα συγκεκριμένα ποσά που αναγράφονται σε αυτούς τους κωδικούς , αφαιρούνται από τα εισοδήματα των αντίστοιχών ετών, έστω και αν δεν υπολογίστηκαν στην κατ έτος φορολόγηση.
Ακόμη πρέπει να σημειώσουμε ότι οι φορολογικές αρχές έχουν δικαίωμα να εκδώσουν φύλο ελέγχου και να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες για το πόθεν έσχες των συγκεκριμένων ποσών.
Κωδικοί 781-782.
Συμπληρώνονται τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση στη χρήση 2013 περιουσιακών στοιχείων (π.χ. πώληση ακινήτου, αυτοκινήτου κ.τ.λ.). Για τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από την πώληση περιουσιακών στοιχείων απαιτείται κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου, από τα οποία προκύπτουν αυτά τα χρηματικά ποσά. Επίσης, για την πώληση κινητών πραγμάτων, απαιτείται απαραίτητα θεωρημένη απόδειξη αγοράς από τον επιτηδευματία. Για αγοροπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 από τον αγοραστή και πωλητή. Συμπληρώνονται τα ποσά που προέρχονται από εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό στη χρήση 2013 (που δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέα στην Τράπεζα της Ελλάδος), εφόσον δικαιολογείτε την απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά αυτά (είτε είναι συνάλλαγμα είτε ευρώ) απαιτείται το πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει κάθε Τράπεζα όταν εισάγονται χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό – μεταξύ αυτών και η μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος (Β.Α.Σ.) – και περιέχουν το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης. Επισημαίνεται ότι από 23-4-2008 και μετά, με την 1047709/810/A0012/23-4-2008 διαταγή μας, το “μοναδικό δελτίο εισαγόμενων μετρητών” δεν αποτελεί πλέον αποδεικτικό στοιχείο εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων στην Ελλάδα για κάλυψη τεκμηρίων Για τη δικαιολόγηση της απόκτησης των εισαγόμενων χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό απαιτούνται επίσημα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η απόκτησή τους, όπως π.χ. η βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής της αλλοδαπής, αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων που είχαν υποβληθεί κ.τ.λ Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγματος για τα πρόσωπα:
α) που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό,
β) που είχαν διαμείνει τουλάχιστον επί 3 χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος γίνεται μέσα σε 2 χρόνια από τη μετοικεσία τους,
γ) που είχαν διαμείνει 5 τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομά τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τράπεζα της Ελλάδας ή σε υποκατάστημα Ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους μέσα σε 1 χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγμα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. H προϋπόθεση της μη επανεξαγωγής του συναλλάγματος δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο του συναλλάγματος που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 17 εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των άρθρων 17 ή 19 (δηλαδή έχει ληφθεί υπόψη προκειμένου να κριθεί εάν θα φορολογηθεί με βάση τη συνολική δαπάνη τεκμηρίων).
Συμπληρώνονται τα ποσά από δάνεια, κέρδη από λαχεία, δωρεές ή κληρονομιές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών που έγιναν στη χρήση 2013 σε σας, τη σύζυγό σας κ.τ.λ. για τις οποίες (δωρεές ή γονικές παροχές) η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη, δηλαδή μέχρι 31.12.2013. Επίσης, συμπληρώνονται και τα ποσά που δε θεωρούνται εισόδημα, όπως αποζημίωση για ηθική βλάβη, εφάπαξ της περ. γ’ της παρ.4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (εφάπαξ ταμείου πρόνοιας ή άλλων ασφαλιστικών οργανισμών) κ.τ.λ Για τα χρηματικά ποσά από δάνεια που έχει συνάψει ο φορολογούμενος απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο με βέβαιη χρονολογία, που να αποδεικνύει τη σύναψη δανείου και τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στη χρήση 2013. Όταν πρόκειται για κάλυψη διαφοράς για δαπάνες που έχουν συμπληρωθεί στους κωδικούς αριθμούς 719-724 και 725-728, από το οικείο έγγραφο πρέπει να αποδεικνύεται ότι το δάνειο λήφθηκε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. Αν η σύναψη δανείου προκύπτει από λογιστικά βιβλία, τότε απαιτείται σχετική βεβαίωση από την επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση όμως το τυχόν δανειστικό συμβόλαιο επισυνάπτεται στη δήλωση. Για τα χρηματικά ποσά από δωρεές προς το φορολογούμενο απαιτείται σχετικό πιστοποιητικό του αρμόδιου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. από το οποίο να προκύπτει και η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου δωρεάς ή κυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης αυτής, καθόσον για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης η οικεία δήλωση φόρου δωρεάς πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η δαπάνη.
Κωδικοί 783-784.
Συμπληρώνονται τα ποσά επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στη χρήση 2013.
Σημείωση: Τα ποσά από επαναπατριζόμενα κεφάλαια μπορούν να διατεθούν μόνο για την κάλυψη των τεκμηρίων που ορίζονται στο άρθρο 17 του Κ.Φ.Ε., δηλαδή μόνο για την  κάλυψη αγοράς περιουσιακών στοιχείων και όχι την κάλυψη αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης.
Κωδικοί 787-788.
Συμπληρώνεται το ποσό του κεφαλαίου που σχηματίσατε από αποταμιεύματα προηγούμενων (συνεχόμενων) χρόνων, τα οποία ξοδέψατε το 2013, εφόσον αποδεικνύετε ότι γι’ αυτά φορολογηθήκατε ή απαλλαχτήκατε από το φόρο νόμιμα. O τρόπος σχηματισμού των κεφαλαίων προηγούμενων ετών προσδιορίζεται αναλυτικά από τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, όπως ίσχυαν κατά τα οικεία έτη. Για τα εισοδήματα ή ποσά που ήδη φορολογήθηκαν ή απαλλάχτηκαν από το φόρο νόμιμα, απαιτούνται βεβαιώσεις των επιχειρήσεων γενικά ή των αρμόδιων Υπηρεσιών από τις οποίες να προκύπτουν τα ποσά αυτά.
Σημειώνεται ότι κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους και πιο συγκεκριμένα κατά την ανάλωση κεφαλαίου που πραγματοποιείται από 1.1.2010 και μετά, θα εκπίπτουν οι δαπάνες που ορίζονται από τα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου. Προκειμένου όμως για τις χρήσεις 2008 και 2009, οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 θα αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου των ετών αυτών μόνο εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις εφαρμογής του τεκμηρίου.
(Σχετικά για την ανάλωση κεφαλαίου μπορείτε να διαβάσετε και Πώς φορολογείται η διαφορά εισοδήματος και αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης – Πώς μπορούν να αμφισβητηθούν οι τελευταίες)
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ επίσης, ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2019/1992 με τις οποίες είχε θεσπισθεί η υποχρέωση υποβολής του εντύπου E6 (δήλωση κινητών περιουσιακών στοιχείων που είχατε στην κατοχή σας την 1.1.1991) το οποίο είχατε επισυνάψει στη δήλωση οικον. έτους 1992, δεν έχουν εφαρμογή για τα ποσά των πραγματικών και τεκμαρτών δαπανών που πραγματοποιείτε από 1.1.1994 και μετά. Τα χρηματικά ποσά όμως που είχατε επικαλεσθεί από την ανάλωση ή πώληση των στοιχείων αυτών, κατά τα ποσά που λήφθηκαν υπόψη για μείωση της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίου οικον. ετών 1992 μέχρι και 1994, μειώνουν τα ποσά των κεφαλαίων των αντίστοιχων ετών, που μπορείτε να επικαλεσθείτε για τη μείωση του τεκμηρίου σας.
Σημείωση: Τα χρηματικά ποσά που συμπληρώνονται στους κωδικούς 781-782 και 787-788, εφόσον προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία που είχαν αποκτηθεί μετά την 1.1.1988 πρέπει να είναι μειωμένα με κάθε ποσό που είχε καταβληθεί για την απόκτησή τους, εκτός εάν πρόκειται για ποσά που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου του έτους που καταβλήθηκαν, την ανάλωση του οποίου ο φορολογούμενος επικαλείται με τη δήλωση του οικον. έτους 2013.
Το ίδιο ισχύει και για τα ποσά που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς ή απαλλάσσονται από τη φορολογία.
Καλή δήλωση.
Επιμέλεια: Απόστολος Αλωνιάτης. Οικονομολόγος _ Φοροτεχνικός , Συγγραφέας
Μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ)
Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE

Πηγή: www.newmoney.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφορα

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση από την ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Ευχόμαστε το μήνυμα της Ανάστασης να δίνει δύναμη και ελπίδα και όλοι μαζί να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το παρόν και το μέλλον…
ΧρήσιμαΔήμος ΡόδουΔιάφορα

Πληρωμή του τέλους Παρεπιδημούντων μέσω της πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» του Δήμου Ρόδου

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» https://www.teledimos.gr/ του Δήμου Ρόδου, οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το τέλος 0,5% – Παρεπιδημούντων με…
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου