Αποφάσεις Δ.Σ.

Πρακτικό 15/7/2020

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ξεκίνησε η συνεδρίαση με τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συλλόγου που έδωσαν το παρόν.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν :

  1. Θέματα επικαιρότητας.
  2. Σχετικά με σύνταξη κοινής επιστολής με Ο.Ε.Ε. και άλλους συλλόγους
  3. Λοιπά θέματα

Επί των ανωτέρω ζητημάτων το Δ.Σ. έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

  • Επί όλων των θεμάτων

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Δωδεκάνησου διαμόρφωσε μα επιστολή που απευθύνεται προς τα αρμόδια υπουργεία. Ένα προσχέδιο της επιστολής αναγνώσθηκε στο Δ.Σ. και έγιναν προτάσεις αλλαγής της σε ορισμένα σημεία. Οι εν λόγω αλλαγές επισημάνθηκαν και αποφασίσθηκε να συνυπογραφεί η επιστολή εν τέλει και από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου. Οι αλλαγές που προτάθηκαν δεν είναι δεσμευτικές για το Ο.Ε.Ε.

  • Επί των άλλων θεμάτων ακολούθησε μια διαλογική συζήτηση χωρίς να παρθεί κάποια συγκεκριμένη απόφαση.

Ελλείψει άλλων θεμάτων προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Σχετικές αναρτήσεις
Αποφάσεις Δ.Σ.

Πρακτικό 11/9/2020

Πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. που διεξήχθη την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020
Αποφάσεις Δ.Σ.

Πρακτικό 8/5/2020

Πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. που διεξήχθη την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020
Αποφάσεις Δ.Σ.

Πρακτικό 16/4/2020

Πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. που διεξήχθη την Πέμπτη 16 Απριλίου 2020
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου