Αποφάσεις Δ.Σ.

Πρακτικό 16/4/2020

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ξεκίνησε η συνεδρίαση με τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συλλόγου που έδωσαν το παρόν.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν :

  1. Λύση συνεργασίας με νυν πάροχο υποστήριξης ιστοσελίδας συλλόγου και επιλογή νέου πάροχου
  2. Έγκριση αποστολής – πρότασης προς Π.Ο.Φ.Ε.Ε./Υπουργό οικονομικών

Επί των ανωτέρω ζητημάτων το ΔΣ έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

  • Επί του 1ου θέματος

Αποφασίσθηκε η λύση της συνεργασίας με τον κο ******* και η έναρξη της συνεργασίας με την κα ************ από σήμερα.

  • Επί του 2ου θέματος

Συντάχθηκε μια επιστολή από τον γραμματέα του συλλόγου που αφορούσε μια πρόταση για την αυτοματοποίηση της υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. και άλλων φόρων. Η επιστολή αποφασίστηκε να σταλεί στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για ενδεχόμενη συν διαμόρφωση της και μετέπειτα αποστολή της στον υπουργό οικονομικών ειδάλλως θα σταλεί από την ένωση μας ανεξάρτητα από την έγκριση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Ελλείψει άλλων θεμάτων προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Σχετικές αναρτήσεις
Αποφάσεις Δ.Σ.

Συλλυπητήριο μήνυμα για το θάνατο του Βασίλη Τσαμπανάκη

Η Ένωση Λογιστών-Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ε.Λ.Φ.Ε.Ε) Ρόδου, μετά την είδηση για την απώλεια του Βασίλη Τσαμπανάκη, που διατέλεσε πρώην πρόεδρος του Οικονομικού…
Αποφάσεις Δ.Σ.

Ψήφισμα για τον θάνατο συζύγου συναδέλφου - μέλους μας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ε.Λ.Φ.Ε.Ε) Ρόδου, με θλίψη πληροφορήθηκε την απώλεια του συζύγου της συναδέλφου και μέλους…
Αποφάσεις Δ.Σ.

Πρακτικό 11/9/2020

Πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. που διεξήχθη την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου