Αποφάσεις Δ.Σ.

Πρακτικό 25/10/2019

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ξεκίνησε η συνεδρίαση με τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συλλόγου που έδωσαν το παρόν.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

  1. Διοργάνωση ετήσιας Γ.Σ.
  2. Λοιπά θέματα

Επί των ανωτέρω ζητημάτων το Δ.Σ. έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

  • Επί του 1ου θέματος:

Αποφασίσθηκε η ετήσια Γ.Σ. να πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου 2019 και προς τούτο θα σταλούν προσκλήσεις στα μέλη. Ενώ θα γίνουν και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.

  • Επί του 2ου θέματος:

Υπήρξε συζήτηση με τον κο Ιωάννη Παππά που παρευρέθηκε στην συνεδρίαση και του στάλθηκε ηλεκτρονικά η κοινή επιστολή του συλλόγου μας με τους συλλόγους Καλύμνου και Κω για τα αιτήματα των λογιστών.

Ελλείψει άλλων θεμάτων προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Σχετικές αναρτήσεις
Αποφάσεις Δ.Σ.

Πρακτικό 11/9/2020

Πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. που διεξήχθη την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020
Αποφάσεις Δ.Σ.

Πρακτικό 15/7/2020

Πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. που διεξήχθη την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020
Αποφάσεις Δ.Σ.

Πρακτικό 8/5/2020

Πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. που διεξήχθη την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου