Επείγοντα θέματα

Πρόστιμα — Επιβαρύνσεις Για Τις Φορολογικές Δηλώσεις…

Λίγα 24ωρα , πριν την λήξη των ημερομηνιών για την υποβολή των δηλώσεων του Φορολογικού έτους 2014 (Δηλώσεις 2015) , θα πρέπει να γνωρίζουμε τα πρόστιμα και τις επιβαρύνσεις που θα επιβληθούν σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων .
Κατ΄ αρχάς θυμίζουμε τις  καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή των δηλώσεων :
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ : Κυριακή 30 Αυγούστου 2015
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ : Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015
Α. Εκπρόθεσμες (Αρχικές) Δηλώσεις

  1. Σε κάθε Φυσικό πρόσωποπου ασκείεπιχειρηματική δραστηριότητα (ανεξαρτήτως είδους τήρησης Βιβλίων) ή όχι  και σε κάθε  Νομικό πρόσωπο (ανεξαρτήτως είδους τήρησης Βιβλίων) , που υποβάλλει Εκπρόθεσμη  Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος και το αποτέλεσμα της Δήλωσης είναι Μηδενικό ή  Πιστωτικό(επιστροφή) :

Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο με βάση το άρθρο 54 του Κ.Φ.Δ. του Ν. 4174/2013 : 100€

  1. Σε κάθε Φυσικό πρόσωπο πουδενασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα  , που υποβάλλει Εκπρόθεσμη  Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος και το αποτέλεσμα της Δήλωσης είναι Χρεωστικό(Πληρωμή) :

Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο με βάση το άρθρο 54 του Κ.Φ.Δ. του Ν. 4174/2013 : 100€
και επίσης Προσαύξηση  0,73% για κάθε μήνα ,από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης .

  1. Σε κάθε Φυσικό πρόσωπο και σε κάθε  Νομικό πρόσωποπου ασκείεπιχειρηματική δραστηριότητα και τηρεί Απλογραφικά Βιβλία (Β’ κατ.)  , που υποβάλλει Εκπρόθεσμη  Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος και το αποτέλεσμα της Δήλωσης είναι Χρεωστικό(Πληρωμή) :

Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο με βάση το άρθρο 54 του Κ.Φ.Δ. του Ν. 4174/2013 : 250€
και επίσης Προσαύξηση  0,73% για κάθε μήνα ,από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης .

  1. Σε κάθε Φυσικό πρόσωπο και σε κάθε  Νομικό πρόσωποπου ασκείεπιχειρηματική δραστηριότητα και τηρεί Διπλογραφικά Βιβλία (Γ’ κατ.)  , που υποβάλλει Εκπρόθεσμη  Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος και το αποτέλεσμα της Δήλωσης είναι Χρεωστικό(Πληρωμή) :

Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο με βάση το άρθρο 54 του Κ.Φ.Δ. του Ν. 4174/2013 : 500€
και επίσης Προσαύξηση  0,73% για κάθε μήνα ,από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης .
Β.Τροποποιητικές Δηλώσεις
Γενικά αν υποβληθεί Εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση Εισοδήματος , οποιουδήποτε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου ΔΕΝ επιβάλλεται κάποιο πρόστιμο ή προσαύξηση.
Εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση θεωρείται η δήλωση που υποβάλλεται εντός των καταληκτικών ημερομηνιών.

  1. Σε κάθε Φυσικό πρόσωποπου ασκείεπιχειρηματική δραστηριότητα (ανεξαρτήτως είδους τήρησης Βιβλίων) ή όχι  και σε κάθε  Νομικό πρόσωπο (ανεξαρτήτως είδους τήρησης Βιβλίων) , που υποβάλλει Εκπρόθεσμη τροποποιητική  Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος και το αποτέλεσμα της Δήλωσης παραμείνει Μηδενικό ή  Πιστωτικό(επιστροφή) :

Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο με βάση το άρθρο 54 του Κ.Φ.Δ. του Ν. 4174/2013 : 100€

  1. Σε κάθε Φυσικό πρόσωπο πουδενασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα  , που υποβάλλει Εκπρόθεσμη τροποποιητική Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος και το αποτέλεσμα της τροποποιητικής Δήλωσης είναι Χρεωστικό(Πληρωμή) ή αυξηθεί το Χρεωστικό(Πληρωμή) της αρχικής δήλωσης ή απλά το αποτέλεσμα της τροποποιητικής Δήλωσης είναι Χρεωστικό(Πληρωμή) από Μηδενικό ή  Πιστωτικό(επιστροφή) της αρχικής δήλωσης :

Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο με βάση το άρθρο 54 του Κ.Φ.Δ. του Ν. 4174/2013 : 100€
και επίσης Προσαύξηση  0,73% για κάθε μήνα ,από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης .

  1. Σε κάθε Φυσικό πρόσωπο και σε κάθε  Νομικό πρόσωποπου ασκείεπιχειρηματική δραστηριότητα και τηρεί Απλογραφικά Βιβλία (Β’ κατ.)  , που υποβάλλειΕκπρόθεσμη τροποποιητική Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος και το αποτέλεσμα της τροποποιητικής Δήλωσης είναι Χρεωστικό(Πληρωμή) ή αυξηθεί το Χρεωστικό(Πληρωμή) της αρχικής δήλωσης ή απλά το αποτέλεσμα της τροποποιητικής Δήλωσης είναι Χρεωστικό(Πληρωμή) από Μηδενικό ή  Πιστωτικό(επιστροφή) της αρχικής δήλωσης :

Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο με βάση το άρθρο 54 του Κ.Φ.Δ. του Ν. 4174/2013 : 250€
και επίσης Προσαύξηση  0,73% για κάθε μήνα ,από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης .

  1. Σε κάθε Φυσικό πρόσωπο και σε κάθε  Νομικό πρόσωποπου ασκείεπιχειρηματική δραστηριότητα και τηρεί Διπλογραφικά Βιβλία (Γ’ κατ.)  , που υποβάλλειΕκπρόθεσμη τροποποιητική Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος και το αποτέλεσμα της τροποποιητικής Δήλωσης είναι Χρεωστικό(Πληρωμή) ή αυξηθεί το Χρεωστικό(Πληρωμή) της αρχικής δήλωσης ή απλά το αποτέλεσμα της τροποποιητικής Δήλωσης είναι Χρεωστικό(Πληρωμή) από Μηδενικό ή  Πιστωτικό(επιστροφή) της αρχικής δήλωσης :

Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο με βάση το άρθρο 54 του Κ.Φ.Δ. του Ν. 4174/2013 : 500€
και επίσης Προσαύξηση  0,73% για κάθε μήνα ,από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης .
 
Πηγή http://foroline.gr/archives/2995

Σχετικές αναρτήσεις
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΕπείγοντα θέματα

«Επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι αντιστέκονται με σθένος στην προσπάθεια οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής εξόντωσής τους»

Αθήνα 15-02-2016 ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Επιστήμονες,  ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι αντιστέκονται με σθένος στην προσπάθεια οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής εξόντωσής τους» Στην…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΕπείγοντα θέματα

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώνουν στο κράτος από 52% έως 68% του εισοδήματός τους

Μεγάλες επιβαρύνσεις περιμένουν στη .. γωνία από το 2016 ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, εφόσον υλοποιηθούν τα κυβερνητικά σχέδια για την ασφαλιστική και…
Επείγοντα θέματα

Σημεία προσοχής στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών

Προσοχή στα στοιχεία που θα στείλετε από 01/12/2015 και μετά και αφορούν το 2014.   Η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων ημερολογιακού έτους…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου