Φορολογικά

ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Φ.Δ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4337/2015

Συνάδελφοι, παραθέτουμε ένα πολύ χρήσιμο σημείο του σχολίου της Δευτέρας 26/10/2015 του μέλους της επιστημονικής ομάδας του taxheaven,  Κου Κουλογιάννη Κωνσταντίνου, αναφορικά με τα πρόστιμα του Κ.Φ.Δ και όπως αυτά διαμορφώνονται μετά την ψήφιση του Ν.4337/2015.
Πρόστιμα
Μετά και τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος  4337/2015  στον Κ.Φ.Δ., ο σχετικός πίνακας των προστίμων διαμορφώνεται ως εξής :

  Άρθρο54
Παραβάσεις
Φορολογούμενος ο οποίος δεν είναι υπόχρεος στην τήρηση λογιστικός βιβλίων Φορολογούμενος που τηρεί βιβλία με απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα (Απλογραφικά) Φορολογούμενος που τηρεί βιβλία με πλήρη λογιστικά πρότυπα (Διπλογραφικά)
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, 100 100 100
β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση, 100 250 500
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου, 100 250 500
δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, 100 250 500
ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου, 2.500,00 2.500,00 2.500,00
στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του, 250 500
ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές, 2.500,00 2.500,00 2.500,00
η) δεν συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του. 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Υπενθυμίζω ότι για την μη έκδοση αποδείξεων πλέον, εκτός των λοιπών κυρώσεων που επιβάλλονται κατά περίπτωση (άρθρα 58α, άρθρα 59) και λοιπές κυρώσεις περί φορολογικών εγκλημάτων, επιβάλλεται και το διαδικαστικό πρόστιμο 2.500,00 της περίπτωσης η’ του άρθρου 54.
Η σχετική αιτιολογική έκθεση για την μεταβολή της περίπτωσης η με τον νόμο 4337/2015, είναι σαφής.
Αιτιολογική έκθεση :
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της περίπτωσης γ’ καταργείται η περίπτωση θ’ της παρ. 1 του άρθρου 54, με την οποία προβλέπεται πρόστιμο για την διαδικαστική παράβαση της μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης ή επαγγελματικών στοιχείων, με στόχο οι παραβάσεις της μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης επαγγελματικών στοιχείων να αντιμετωπίζονται πλέον ως μία ενιαία διαδικαστική παράβαση, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, η οποία σχετίζεται με την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη λογιστική νομοθεσία. Εξάλλου, η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείων έχει, στις περισσότερες περιπτώσεις, ως άμεση συνέπεια τη φοροδιαφυγή, και συνεπώς καταλήγει σε ουσιαστικές και όχι διαδικαστικές παραβάσεις, τιμωρούμενες κατά τα άρθρα 58, 58Α και 59. Έτσι, το ύψος του προστίμου συνδέεται με τη ουσιαστική φοροδιαφυγή και όχι με τον αριθμό των μη εκδοθέντων στοιχείων.
Συνοπτικά, όλες οι αλλαγές του Κ.Φ.Δ. περιέχονται στο σχετικό άρθρο του Γ. Χριστόπουλου που δημοσιεύθηκε στον κόμβο την περασμένη εβδομάδα. [Δείτε το άρθρο εδώ]

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου