Απόψεις/Θέσεις

Προτάσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα

Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή στην Ελλάδα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην σύγχρονη Ιστορία.

Αν σταματήσουμε το 60% της σημερινής φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, τότε δεν θα χρειάζονταν κανένας νέος φόρος. Απεναντίας, το κράτος θα μπορούσε, με το υφιστάμενο φορολογικό σύστημα, να δημιουργήσει πλεονάσματα που θα τα χρησιμοποιούσε για την δημοσιονομική του εξυγίανση.

Γιατί το πρόβλημα της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις ;

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής χρειάζεται πολιτική τόλμη !!!!

Τις τελευταίες δεκαετίες δεν υπήρξαν πολλές τολμηρές πολιτικές αποφάσεις… και αυτό γιατί αν και όλοι γνώριζαν ποιές σημαντικές αλλαγές έπρεπε να γίνουν, φοβόντουσαν το πρόσκαιρο πολιτικό κόστος που θα είχαν αυτές οι αλλαγές. Όμως, η αδυναμία του πολιτικού να πείσει το εκλογικό σώμα καθιστά αυτούς “ανεπαρκείς” να εκτελέσουν το ύψιστο  καθήκον για το οποίο επιλέχθηκαν να υπηρετήσουν.

Επομένως, η λύση είναι να βρεθούν τολμηροί πολιτικοί που δεν θα νοιαστούν για το βραχυπρόθεσμο μέλλον (έως τις επόμενες εκλογές) αλλά θα εργαστούν με όραμα για το μέλλον της Ελλάδας.

Ορισμένες τολμηρές προτάσεις για την μείωση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής είναι:

  1. Όλεςοι διαδικασίες πληρωμών και εισπράξεων να γίνονται μέσω τραπεζικού συστήματος (κάρτες, εμβάσματα κ.λπ.).

Στις επιχειρήσεις, η διαδικασία εφαρμογής του μέτρου έχει ήδη ξεκινήσει με επιτυχία. Στους ιδιώτες η εφαρμογή του μέτρου έχει ήδη καθυστερήσει σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες “Δυτικές” χώρες με απεριόριστες συνέπειες στην φοροδιαφυγή. Η εφαρμογή του μέτρου δεν μπορεί να στηρίζεται στην υποχρεωτικότητα. Θα πρέπει να δίνονται «αρχικά» γενναία κίνητρα στους ιδιώτες για την χρήση του πλαστικού χρήματος. Τα κίνητρα θα πρέπει να συνδέονται με την άμεση ανταποδοτικότητα προς όφελος του πολίτη. Με αυτό τον τρόπο, η εφαρμογή του μέτρου θα δύναται να ξεκινήσει άμεσα, χωρίς πολιτικό κόστος και με άμεσα δημοσιονομικά αποτελέσματα.

  1. Υποχρεωτική καταβολή μισθοδοσίας μέσω τραπεζικού συστήματος για όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό άνω των  10 ατόμων.

Η εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να γίνει στα πρότυπα του μέτρου εισπράξεων-πληρωμών τιμολογίων, δηλαδή με αντικίνητρο την έκπτωση δαπανών.

  1. Σύνδεση όλων των εταιρικών/επιχειρηματικών λογαριασμών με το σύστημα της ΓΓΠΣ και δυνατότητα είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών με αυτόματο τρόπο από τους εταιρικούς λογαριασμούς.
  2. Σύνδεση της ΓΓΠΣ με τα ασφαλιστικά ταμεία και είσπραξη ασφαλιστικών οφειλών με αυτόματο τρόπο στα πρότυπα των φόρων, δηλαδή να δύναται να εισπράττει τις βεβαιωμένες ασφαλιστικές εισφορές με αυτόματο τρόπο από τους εταιρικούς λογαριασμούς.
  3. Δημιουργία αναλυτικής καρτέλας πληρωμών για κάθε φορολογούμενο και επιχείρηση.

Η ΓΓΠΣ θα πρέπει να παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, την αναλυτική πληροφόρηση για το σύνολο των φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που έχουν επιβαρυνθεί σε όλο το φορολογικό τους βίο. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί στους νέους και θα αναπτυχθεί στους παλιούς φορολογουμένους η φορολογική συνείδηση.

  1. Αντικατάσταση ή τροποποίηση του Τέλους Επιτηδεύματος με ένα Τέλος συνδεόμενο με τον τζίρο των επιχειρήσεων. Το Τέλος αυτό θα πρέπει να καταβάλλεται μηνιαία από όλεςτις οικονομικές οντότητες. Η σύνδεση του Τέλους με τον τζίρο συνδέεται με την ανά-διανεμητικότητα και θεωρείται πιο δίκαιος για την πλειοψηφία των οικονομικών οντοτήτων.
  2. Καταβολή εταιρικών φόρων εισοδήματος εντός του έτους που δημιουργήθηκε το εταιρικό κέρδος χωρίςτεκμηρίωση. Η εφαρμογή του μέτρου απαιτεί κίνητρα για τις επιχειρήσεις, όπως απαλλαγή από την καταβολή προκαταβολής φόρου για το επόμενο έτος, έκπτωση φόρου κ.λπ.. Η τεκμηρίωση του φόρου εισοδήματος (υποβολή φορολογικής δήλωσης) να μπορεί να γίνεται έως την 31/12 του επόμενου έτους και με καταβολή ή επιστροφή των τυχόν διαφορών προσαυξημένο με τις τυχόν απώλειες ή οφέλη που είχε το κράτος από τις διαφορές αυτές. Με την εφαρμογή του μέτρου αυτού, το κράτος θα εισπράττει άμεσα το φόρο στον χρόνο που οι οικονομικές οντότητες είχαν την ωφέλεια (κέρδη), και θα εξαλειφθούν τα χρόνια γραφειοκρατικά προβλήματα που η δημόσια διοίκηση προκαλεί στους φορολογούμενους και στους λογιστές με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων σε ασφυκτικές προθεσμίες.
  3. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί καθώς και όλοι οι πολιτικοί με τους αιρετούς, για το χρονικό διάστημα που υπηρετούν την χώρα, να έχουν περιορισμένες συνταγματικές ελευθερίες. Θα πρέπει να γίνει συνείδηση και νόμος ότι αυτοί που υπηρετούν εθελοντικά το κράτος, αλλά αμείβονται από αυτό, θα πρέπει να δέχονται και τους ανάλογους περιορισμούς.

Επομένως, «Όλα τα οικονομικά συμφέροντα των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών, πολιτικών και αιρετών να περιορίζονται εντός του Ελληνικού χώρου». Οποιαδήποτε οικονομικά συμφέροντα βρεθούν στο εξωτερικό, για τα ανωτέρω πρόσωπα και συγγενών αυτών έως Α’ βαθμού, αυτά να κατάσχονται χωρίς διατυπώσεις και διοικητικές διαδικασίες.

  1. Άμεση δημιουργία Επιτροπής για την δημιουργία Ολοκληρωμένου Φορολογικού Συστήματοςστη χώρα που θα καλύψει τις δημοσιονομικές ανάγκες για την επόμενη 20ετία. Η επιτροπή θα πρέπει να συγκροτηθεί από εξειδικευμένους επιστήμονες και η πρότασή τους θα πρέπει να αποτελέσει το 2ο σύνταγμα της χώρας με υποχρεωτική εφαρμογή από όλες τις κυβερνήσεις του τόπου, ενώ τροποποίησή του θα είναι δυνατή μόνο με πλειοψηφία των 2/3 της εκάστοτε Βουλής. Το ανωτέρω σχέδιο θα είναι μακροπρόθεσμο και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι δύναται να σχεδιαστεί επιστημονική πρόταση για «Ολοκληρωμένο Φορολογικό Σύστημα» πριν γίνει έρευνα των Ελληνικών συνθηκών της αγοράς, δηλαδή πριν περάσει σημαντικός χρόνος επιστημονικής και τεχνικής εργασίας. Η σημερινή Βουλή θα πρέπει να προετοιμάσει το ανωτέρω σχέδιο και να νομοθετήσει σχετικά, με τέτοιο τρόπο που θα δεσμεύει θεσμικά και τα επόμενα κοινοβουλευτικά σώματα, ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του μέτρου αυτού.

Επομένως, λύσεις υπάρχουν για όλα τα προβλήματα, αλλά απαιτείται η ύπαρξη τολμηρών προσώπων που θα τις γράψουν στο χαρτί. Το εκλογικό σώμα βρήκε τους τολμηρούς στο πρόσωπο του σημερινού κοινοβουλίου. Παρακαλώ μην μας απογοητεύσετε.

Επιμέλεια: Νίκος Κλωθάκης, Οικονομολόγος

Πηγή www.e-forologia.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Απόψεις/Θέσεις

Μην πυροβολείτε τους λογιστές!

“Δεν χρειαζόμαστε ευφάνταστες λύσεις που θα ταλαιπωρήσουν τις επιχειρήσεις με μεγαλύτερα θύματα όσες δεν φοροδιαφεύγουν ή όσες θέλουν να μεγαλώσουν ή είναι…
Απόψεις/Θέσεις

Πώς το ΥΠΟΙΚ πετά 1 εκατ. το μήνα από το... παράθυρο

Γιατί το δημόσιο όφελος από τις περίφημες φορολοταρίες είναι τουλάχιστον… αμφίβολο. Τα αποτυχημένα -και ευφάνταστα- μέτρα για να πειστούν οι Έλληνες να…
Απόψεις/Θέσεις

ΙΚΕ. Γιατί έγινε μόδα

Η εταιρεία του ενός ευρώ. Έτσι είχε πλασαριστεί το 2012 με σκοπό τη διαφήμιση ότι η κυβέρνηση απλοποιεί το επιχειρείν. Στην ουσία,…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου