Επείγοντα θέματα

Προθεσμίες που λήγουν στο διάστημα 20 Μαΐου – 30 Ιουνίου 2014

Απόσπασμα από το «σχόλιο της δευτέρας», με την επιμέλεια του Κωνσταντίνου Ιωαν. Νιφορόπουλου, Ορκωτού ελεγκτή λογιστή – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικού Συνεργάτη Taxheaven :
4) ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ.
Καταρχήν καθίστε και μετά δείτε ποιές προθεσμίες λήγουν στο διάστημα 20 Μαΐου – 30 Ιουνίου ( Δεν περιλαμβάνονται οι προθεσμίες των περιοδικών δηλώσεων, που υπήρχαν έως τώρα και κάποιες που ίσως μου διέφυγαν ).

 • 20  Μαϊ 2014  : Υποβολή δήλωσης στο μητρώο για την ένταξη αγροτών στο κανονικό καθεστώς . Για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων. ( Βλέπε θέμα :  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΩΝ )
 • 20  Μαϊ 2014  :  Υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων ,  Ν. 3091/2003, υποβάλλονται από φέτος ηλεκτρονικά στην Γ.Γ.Π.Σ.   ( Βλέπε θέμα : Ε9 – Ειδικός  Φόρος  Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) και ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
 • Προσοχή : Υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν και οι  Α.Ε ,  Ε.Π.Ε και Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, , οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.
 • 30   Μαϊ 2014  : Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. για υπόχρεους με διπλογραφικό σύστημα.
 • 30   Μαϊ 2014 :  Υποβολή δήλωσης για ΑΕ-ΕΠΕ ( Έντυπα Φ01 010 – Φ01 013 )
 • 30   Μαϊ 2014 : Υποβολή δήλωσης και καταβολής του τέλους διαφήμισης 2% από το διαφημιζόμενο για διαφημίσεις που γίνονται με :  α) ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, β) μέσω διαφημιστικών φυλλαδίων σε εφημερίδες και περιοδικά, γ) προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων είτε με τοποθέτησή τους σε εμφανή σημεία είτε με έντυπα, δώρα, επιγραφές ή άλλο παρόμοιο τρόπο. ( `Αρθρο 9 , Ν. 2880/2001). Προσοχή : ( άρθρο 31 Ν. 2238/94 ) «ιδ)  ….. Ειδικά τα ποσά των δαπανών, που υπόκεινται σε τέλος διαφημίσεων υπέρ δήμων και κοινοτήτων, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη της διαφημιζόμενης επιχείρησης, αν δεν αποδεικνύεται η καταβολή του τέλους που αναλογεί με τριπλότυπο είσπραξης του οικείου δήμου ή κοινότητας.»
 • 30   Μαϊ 2014 :  Ισολογισμός ( ΚΦΑΣ άρθρο 4 παρ. 12 περ. δ΄).  Το κλείσιμο του Ισολογισμού και η καταγραφή της αξίας των αποθεμάτων , των λοιπών περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στο Βιβλίο Απογραφών, για όλους τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, γίνεται μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 • 30   Μαϊ 2014 : Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Εμπορικών Επιχειρήσεων.
  (Δείτε σχετικά στον κόμβο :  (Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Εμπορικών Επιχειρήσεων )
 • 30   Μαϊ 2014 : Υποβολή δήλωσης Στοιχείων ακινήτων Ε9 2014, για φυσικά και νομικά πρόσωπα και για μεταβολής στην περιουσιακή κατάσταση που συντελέστηκαν εντός του 2013. ( Βλέπε θέμα : Ε9 – Ειδικός  Φόρος  Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) και ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
 • 30   Μαϊ 2014 :  Υποβολή δήλωσης φόρου  μερισμάτων 10% – Ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες με διπλογραφικά βιβλία. (ΠΟΛ.1012/3.1.2014, ΠΟΛ.1054/17.2.2014 και ΠΟΛ.1085/20.3.2014). Επισημαίνεται ότι, στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα ,  από τη στιγμή που δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρείας περί διανομής κερδών, όλα τα κέρδη θεωρούνται διανεμόμενα και συνεπώς σε όλα τα κέρδη επιβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 10%. Δείτε ανάλυση στο άρθρο του κόμβου :
  Πότε και πως θα πληρωθεί ο φόρος για τα διανεμόμενα κέρδη της χρήσης 2013
 • 31  Μαϊ 2014 :    Αποστολή στο ΕΤΕΑ, σε ηλεκτρονική μορφή, το σύνολο της πληροφορίας σχετικά με την δήλωση της ασφάλισης (μισθολογικές καταστάσεις) και την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών (κατάθεση σε τράπεζα) μέχρι και την περίοδο 11ος/2013, για το σύνολο των εργαζομένων τους, πρώην ασφαλισμένων στους Τομείς ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΥΝΤΠ και ΤΕΑΧ του τ. ΤΕΑΙΤ και νυν ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑ  ( Βλέπε θέμα : ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Ε.Α.)
 • 31  Μαϊ 2014 :  Υποχρέωση υποβολής δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης αγροτών . ( Βλέπε θέμα :  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΩΝ )
 • 2    Ιουν 2014 :  Μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών Περιόδου –  Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014.
 • 10  Ιουν 2014 :  Υποβολή στο ΓΕΜΗ, των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων των Ανωνύμων Εταιρειών.
 • 25  Ιουν 2014 : Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών έτους 2013.
 • 27  Ιουν 2014:  Υποβολή δήλωσης μερισμάτων φόρου  μερισμάτων 10%, για Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε. – Προθεσμία καταβολής  30.6.2014.
 • 30 Ιουν 2014 :  Υποβολή Εντύπου Ε1 και Ε2 – Ε3 φυσικών προσώπων.

Σημείωση :
ΕΝ.Φ.Ι.Α. : Οι δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. Νομικών Προσώπων δεν θα υποβληθούν, αλλά ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ) των Ε9  ώστε να υπολογισθεί ΣΩΣΤΑ ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. από την Γ.Γ.Π.Σ. (παράγεται από το Ε9), για ακίνητα που υπάρχουν στην 1/1/2014.
Πηγή www.taxheaven.gr

Σχετικές αναρτήσεις
ΧρήσιμαΕπείγοντα θέματα

Ενημέρωση για υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS - Πινακίδα Ενημέρωσης

Με την ΚΥΑ  119899/13-12-2023 καθορίζονται οι υπόχρεοι σε χρήσης POS (υπόχρεοι Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν….
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΕπείγοντα θέματα

«Επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι αντιστέκονται με σθένος στην προσπάθεια οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής εξόντωσής τους»

Αθήνα 15-02-2016 ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Επιστήμονες,  ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι αντιστέκονται με σθένος στην προσπάθεια οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής εξόντωσής τους» Στην…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΕπείγοντα θέματα

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώνουν στο κράτος από 52% έως 68% του εισοδήματός τους

Μεγάλες επιβαρύνσεις περιμένουν στη .. γωνία από το 2016 ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, εφόσον υλοποιηθούν τα κυβερνητικά σχέδια για την ασφαλιστική και…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου