ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Προτεινόμενο Σύστημα «Αναγγελίας – Αποδοχής Συναλλαγών» και επιμέρους διευκρινήσεις

Στα πλαίσια των νομοθετικών εξελίξεων φορολογικού χαρακτήρα, και σε ότι αφορά στο γεγονός ότι η φορολογική διοίκηση να «τείνει να κλειδώσει» (αν όχι αποφάσισε ήδη) τη μηνιαία υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων, η ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ εκπόνησε ένα σχέδιο – εναλλακτική πρόταση για την υποβολή και διασταύρωση των εκδιδομένων από τις επιχειρήσεις φορολογικών στοιχείων, το οποίο και έχει αποστείλει για διαβούλευση σε όλα της τα μέλη, καθώς επίσης και σε ανά την Ελλάδα άλλες Ενώσεις συναδέλφων.
Επειδή από την συνοπτική περιγραφή του σχεδίου, προέκυψε ανάγκη παροχής επί μέρους διευκρινίσεων, παρακάτω επιχειρείται μια λεπτομερής περιγραφή του, κατ’ ονομασία μας, συστήματος «Αναγγελίας – Αποδοχής Συναλλαγών», συνοδευόμενο από τις επιμέρους παραμέτρους που συνετέλεσαν στην εκπόνησή του.
 Δείτε το κείμενο .pdf

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου