Φορολογικά

Ρύθμιση οφειλών: Ο θάνατος ενός επιτυχημένου μέτρου

Δυσμενέστερες συνθήκες αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων θα αντιμετωπίσουν όσοι εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Η κυβέρνηση παίρνει ουσιαστικά πίσω, όλο το σκεπτικό του νόμου 4321/2015 που θεσμοθέτησε τις ρυθμίσεις.

Για πρώτη φορά, με τον νόμο αυτό, το οικονομικό επιτελείο εφάρμοσε τη λογική που λογιστές-φοροτεχνικοί και επιχειρηματικός κόσμος είχαν ζητήσει, δηλαδή την αποδέσμευση των παλιών οφειλών, που θα ρυθμίζονταν με τις τρέχουσες οφειλές.

Αυτό το σημείο ήταν και η «αχίλλειος πτέρνα» των προηγούμενων ρυθμίσεων, αφού χιλιάδες φορολογούμενοι έκαναν αιτήσεις για ένταξη σε αυτές, αλλά δεν μπορούσαν να τις εξυπηρετήσουν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις ρυθμίσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, όπου οι οφειλέτες έπρεπε να εξυπηρετούν και τις τρέχουσες οφειλές, χιλιάδες υπόχρεοι τέθηκαν εκτός ρύθμισης τον μήνα Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ), μόνο τον Σεπτέμβριο τέθηκε εκτός ρύθμισης το 21% των οφειλετών, διότι δεν πλήρωσαν είτε τη δόση του μήνα, είτε τις τρέχουσες οφειλές.

Τι ισχύει σήμερα

Με τις αλλαγές που έχουν επέλθει, αλλά και αυτές που βρίσκονται στη Βουλή, γίνεται δυσκολότερη η αποπληρωμή των παλιών χρεών προς την εφορία. Σύμφωνα με την αρχική εγκύκλιο, η ρύθμιση μπορούσε να χαθεί:

«… εάν ο οφειλέτης:

  • α) κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες δόσεις ή
  • β) μετά την πάροδο του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης δεν καταβάλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή
  • γ) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα τριών μηνών, ανεξαρτήτως του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης ή
  • δ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, τις οποίες έχει υποχρέωση να υποβάλλει κατά την τελευταία πενταετία, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.

Γενικώς, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του νόμου 4321/2015 και της παρούσας απόφασης, η ρύθμιση απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης».

Με τον νόμο 4336/2015 (τρίτο μνημόνιο), άλλαξαν οι προϋποθέσεις για την απώλεια της ρύθμισης, αλλά και το επιτόκιο που θα πλήρωναν οι φορολογούμενοι, που είχαν ενταχθεί σε αυτό.

Α. Απώλεια της ρύθμισης

Πέρα από τα όσα αναφέρονται στον αρχικό νόμο, ο φορολογούμενος μπορεί να απολέσει τη ρύθμιση και όταν δεν έχει πληρώσει ή ρυθμίσει τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές του (ατομικές ή αυτές για τις οποίες υπάρχει ευθύνη καταβολής) μέσα σε τρεις μήνες από την προθεσμία πληρωμής.

Β. Αλλαγή του επιτοκίου

Με βάση των αρχικό νόμο και την ΠΟΛ.1080/7.4.2015:

«Οι υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές δεν επιβαρύνονται εφεξής με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά ΚΕΔΕ και κατά ΚΦΔ. Βασική οφειλή άνω των 5.000 ευρώ, που υπάγεται σε ρύθμιση, επιβαρύνεται με τόκο 3% ετησίως, ήτοι 0,25% ανά μήνα. Το όριο των 5.000 ευρώ αφορά σε βασική ρυθμιζόμενη οφειλή κατά το άρθρο 1 του Ν.4321/2015, ανά υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή και ανά ρύθμιση».

Με την προσθήκη που έβαλε η κυβέρνηση στον νόμο 4336/2015, το επιτόκιο αυξήθηκε σε 5,05% το μήνα, που έχει εφαρμογή από τις δόσεις που θα πληρωθούν από την 01.11.2015 και μετά. Εκτός από αυτή την προσθήκη, πολλοί είναι οι φορολογούμενοι που ρύθμισαν χρέη κάτω από 5.000 και θα κληθούν να πληρώσουν τις δόσεις με τόκο διότι:

«Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • αα. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,
  • ββ. η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ και
  • γγ. η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη (ν.4336/2015)».

Τελειωτικό χτύπημα

Με το νομοσχέδιο που συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, η κυβέρνηση έρχεται να δώσει το τελειωτικό χτύπημα στους φορολογούμενους, αλλά και στο νόμο των ρυθμίσεων.

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, οι τρείς μήνες που μπορούσε να εξοφλήσει ή ρυθμίσει κάποιος φορολογούμενος τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, γίνονται ένας μήνας.

Αν ισχύσει τελικά το μέτρο, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι θα βρεθούν εκτός ρύθμισης, με αποτέλεσμα, ένα μέτρο που στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία (εντάχθηκαν πάνω από 925.000 οφειλέτες), θα περάσει στην ιστορία.

Το ερώτημα βέβαια παραμένει: Θέλει η κυβέρνηση να μαζέψει χρήματα στα κρατικά ταμεία; Αν ναι, γιατί παίρνει όλα αυτά τα μέτρα που θα φέρουν αντίθετα αποτελέσματα;

Γράφει ο

Απόστολος Αλωνιάτης, λογιστής – φοροτεχνικός

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα  Finance & Markets Voice της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου 2015.

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου