Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΦορολογικά

Σχετικά με τις παρακρατήσεις φόρου αμοιβών υπηρεσιών

Λόγω της σύγχυσης που – δικαιολογημένα – επικρατεί τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις Δημόσιες ή Δημοτικές Υπηρεσίες για το ύψος της παρακράτησης στην οποία θα προβαίνουν  κατά την πληρωμή των αμοιβών υπηρεσιών που λαμβάνουν, η ΕΛΦΕΕ Ρόδου γνωστοποιεί τα παρακάτω:
            Περί αλλαγών  στον τρόπο παρακράτησης
Με τον Ν.4172/2013 υπήρξαν αλλαγές στα πρόσωπα από τα οποία θα παρακρατούνται φόροι. Όμως με τον Ν.4254/8-4-2014 (Το πρόσφατο περίφημο πολυνομοσχέδιο) υπήρξαν ξανά αλλαγές για το ίδιο θέμα.
            Κωδικοποίηση των αλλαγών
            Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% ΣΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο αρχικός Ν.4172/2013 αναφερόταν σε παρακράτηση 20% στις αμοιβές που λαμβάνουν ατομικές επιχειρήσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουν. (Εξαιρούνται από την παρακράτηση του 20% οι αμοιβές που λαμβάνουν οι εταιρείες).  Αυτό παρέμεινε και με τον πρόσφατο Ν.4254/8-4-2014 με μοναδική αλλαγή ότι εξαιρούνται της παρακράτησης οι αμοιβές έως 300,00 ευρώ.
            Β. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% ΣΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (άλλαξε με τον Ν. 4254 σε τεχνικά έργα)
Ο αρχικός Ν.4172/2013 αναφερόταν σε παρακράτηση 20% στις αμοιβές που λαμβάνουν ατομικές επιχειρήσεις για τεχνικές υπηρεσίες που παρέχουν. Αυτό ΑΛΛΑΞΕ και με τον πρόσφατο Ν.4254/8-4-2014 όπου η φράση «τεχνικές υπηρεσίες» αντικαταστάθηκε με την φράση «τεχνικά έργα» (βλ. υπ’ αρ 16 περίπτωση της Υποπαρ. Δ1 της Παραγράφου Δ του άρθρου 1 του Ν. 4254/8-4-2014).  Η αλλαγή είναι πολύ μεγάλη διότι στα τεχνικά έργα δεν υπάγονται οι οποιαδήποτε φύσεως επισκευές ή συντηρήσεις  αλλά μονάχα οι υπηρεσίες που αφορούν κατασκευές νέων έργων τα οποία συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος (βλ. 1118888/2193/Α0012/10.12.2008 Χαρακτηρισμός τεχνικού έργου.)
Άρα επισκευές και συντηρήσεις πάσης φύσεως δεν έχουν παρακράτηση 20% παρά μόνο οι υπηρεσίες που αφορούν τεχνικά έργα όπως αυτά ορίστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Επίσης οι υπηρεσίες που αφορούν τεχνικά έργα και είναι κάτω των 300,00 αξία απαλλάσσονται και αυτές από παρακράτηση.
Αναφερθήκαμε σε αμοιβές που λαμβάνουν φυσικά πρόσωπα δηλαδή ατομικές επιχειρήσεις.
Οι αμοιβές που λαμβάνουν εταιρείες (νομικά πρόσωπα) εξαιρούνται γενικώς από την παρακράτηση 20%.
            Γ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τόσο στον αρχικό Ν.4172/2013 όσο και στον πρόσφατο Ν.4254/8-4-2014 δεν προβλέπεται παρακράτηση φόρου 20% για άλλου είδους υπηρεσίες.
Δ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 4% ή 8% ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρίες (σ.σ.  ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ)
Με τον πρόσφατο Ν. 4254/8-4-2014 οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρίες) προβαίνουν σε παρακράτηση (1%,4% ή 8%) κατά την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών και από τα φυσικά πρόσωπα, όπως γινόταν παλιά.  Πριν την μεταβολή αυτή με το Ν. 4172/2013 η παρακράτηση γίνονταν μόνο από τα νομικά πρόσωπα κάτι που διορθώθηκε.
Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου  1%, 4% και 8% όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο. (Ν.4172/2013, άρθρο 64 παρ.2 υποπ. γγ).
Άρα όταν έχουμε αμοιβές – άνω των 300 ευρώ – συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών για τεχνικά έργα (σ.σ. όχι δηλαδή για επισκευές ή συντηρήσεις όπως προαναφέρθηκε στην περίπτωση Β.),  από φυσικά πρόσωπα, οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να κάνουν παρακράτηση 20%.
Όπως πριν δεν γίνεται παρακράτηση φόρου από τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στις εξής περιπτώσεις:
αα) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
ββ) όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά,
γγ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο (όπως είπαμε πριν)  και
δδ) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΘΟ, καθώς και από το Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.).
Ε. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 3% ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Στην συγκεκριμένη περίπτωση θεωρούμε ότι απαιτείται εγκύκλιος που να διευκρινίζει σε ποιες περιπτώσεις η παρακράτηση  υπηρεσιών εργολάβων σε τεχνικά έργα είναι 3% και πότε 20% όπως προαναφέραμε στην  περίπτωση Β.
Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν  οι Δημόσιες και Δημοτικές Υπηρεσίες για το θέμα της παρακράτησης και τις αλλαγές που έφερε ο Ν.4254 ο οποίος ψηφίστηκε προ λίγες ημέρες και έλαβε ΦΕΚ  85/7-4-2014 διότι παρατηρείται στην αγορά να γίνονται παρακρατήσεις σε επιχειρήσεις μεγαλύτερες από αυτές που προβλέπουν οι διατάξεις, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στην αγορά.

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφορα

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση από την ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Ευχόμαστε το μήνυμα της Ανάστασης να δίνει δύναμη και ελπίδα και όλοι μαζί να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το παρόν και το μέλλον…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου