Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφορα

Σημαντικές αλλαγές στη συμπλήρωση της ΑΠΔ, τους υπολογισμούς των εισφορών και την παρακολούθηση του χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων

Σημαντικές αλλαγές επέρχονται στη συμπλήρωση της ΑΠΔ, τους υπολογισμούς των εισφορών και την παρακολούθηση του χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων. Πρόκειται για ένα θέμα αρκετά τεχνικό, αλλά παράλληλα επίκαιρο, λόγω της πρόσφατης ψήφισης του σχετικού νόμου.
Αναλυτικά οι αλλαγές αφορούν:
1Ένταξη στην ΑΠΔ του ΙΚΑ των επικουρικών εισφορών (Ε.Τ.Ε.Α.) (άρθρο 1)
Από την περίοδο του Δεκεμβρίου 2013 (01/12/2013), οι εισφορές υπέρ ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΥΝΤΠ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΧ και ΤΕΑΕΙΓΕ που έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), θα

  συμπεριλαμβάνονται στην Α.Π.Δ.-Ι.Κ.Α. που υποβάλει ο κάθε υπόχρεος εργοδότης και θα συνεισπράτονται με τις εισφορές του Ι.Κ.Α.

Αντίθετα οι εισφορές υπέρ των τομέων   ΤΕΑΥΦΕ, ΤΕΑΥΕΤ, ΤΕΑΠΕΠ & ΤΕΑΑΠΑΕ, που έχουν μετατραπεί σε Επαγγελματικά Ταμεία και λειτουργούν ως ΝΠΙΔ, θα εξακολουθήσουν να αποδίδονται όπως και πριν την ψήφιση του τελευταίου νόμου.
Σύμφωνα με τον Ν. 4052/12, από 01/03/2013 κάποιοι από τους τομείς του ΤΕΑΙΤ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα) εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) και κάποιοι μετατράπηκαν σε ΝΠΙΔ.  Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται όλα τα ταμεία που δημιουργήθηκαν από την διαδικασία αυτή, καθώς και αυτά που απορροφήθηκαν από το ΕΤΕΑ.
                         ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΝΠΙΔ) 
                                                ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4052/12

Α/Α

ΤΟΜΕΑΣ «Τ.Ε.Α.Ι.Τ.»

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ε.Τ.Ε.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

1ΤΕΑΥΕΚΤομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών ΚαταστημάτωνΕΤΕΑ01/01/2013
2ΤΑΝΠΥ (ΤΕΑΥΝΤΠ)Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών ΠρακτορείωνΕΤΕΑ01/02/2013
3ΤΕΑΠΟΖΟΤομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ανωνύμων Εταιρειών Οινοποιίας, Ζυθοποιίας και ΟινοπνευματοποιίαςΕΤΕΑ01/07/2012
4ΤΕΑΧΤομέας Επικουρικής Ασφάλισης ΧημικώνΕΤΕΑ01/02/2013
5ΤΕΑΙΕΓΕΤομέας Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής ΕκπαίδευσηςΕΤΕΑ01/07/2012
6ΤΕΑΥΦΕΤαμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών ΕργασιώνΝΠΙΔ22/02/2013
7ΤΕΑΥΕΤΤαμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου ΤροφίμωνΝΠΙΔ22/02/2013
8ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕΤαμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών ΕπιχειρήσεωνΝΠΙΔ22/02/2013
9ΕΤΕΑΠΕΠΕπαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών ΠετρελαιοειδώνΝΠΙΔ22/02/2013

2. Ένταξη στην ΑΠΔ του ΙΚΑ των εισφορών πρόνοιας (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) (άρθρο 1)
Ανάλογη αντιμετώπιση (εμφάνιση στην ΑΠΔ και είσπραξη των εισφορών από το Ι.Κ.Α.) έχει και η απόδοση των εισφορών υπέρ των 11 τομέων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. «Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα».  Οι τομείς που αφορούν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων είναι των «Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων», των «Ξενοδοχοϋπαλλήλων» και των «Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου».
Για την καταβολή των εισφορών, που αφορούν την περίοδο από τον Δεκέμβριο 2013 και μετά, η απόδοση δεν θα γίνεται με την καθιερωμένη κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των τομέων πρόνοιας, αλλά με την απόδοση τους μαζί με τις εισφορές του ΙΚΑ.

Ιδιαίτερες υποχρεώσεις έχουν και ορισμένοι «αυτοαπασχολούμενοι» στο ΕΤΕΑ και το ΤΑΠΙΤ (απογραφή στο ΙΚΑ και υποβολή ΑΠΔ).  Ως αυτοαπασχολούμενοι για την συγκεκριμένη περίπτωση εννοούνται περιοριστικά μόνο ιδιαίτερες περιπτώσεις τόσο για το ΕΤΕΑ (χημικοί, καθηγητές) όσο και για το ΤΑΠΙΤ (αναβάτες Ιπποδρόμου).
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στο ΕΤΕΑ, που αφορά ο συγκεκριμένος νόμος και στο ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων)Στο ΕΤΑΑ περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες με τις ειδικότητες των Νομικών, Συμβολαιογράφων, Υγειονομικών και Μηχανικών και ουδεμία σχέση έχει με τις περιγραφόμενες αλλαγές.
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται όλοι οι τομείς πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα.
                                          ΤΟΜΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Α/Α

ΤΟΜΕΑΣ «ΤΑ.Π.Ι.Τ.»

1Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων
2Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων 
3Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου
4Τομέας Πρόνοιας Λιμενεργατών
5Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς
6Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων
7Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων
8Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών
9Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου
10Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Λιμένος Θεσσαλονίκης
11Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης

3. Πρόστιμο για την μη εμφάνιση στην ΑΠΔ εργαζόμενου που έχει δηλωθεί στην ΕΡΓΑΝΗ (άρθρο 2)

Εφόσον στην υποβαλλόμενη ΑΠΔ δεν εμφανισθεί εργαζόμενος ή εργαζόμενοι, που απασχολήθηκαν κατά την συγκεκριμένη περίοδο και έχουν δηλωθεί στην ΕΡΓΑΝΗ, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με αυτό που προβλέπεται για την μη αναγραφή τους στον Πίνακα προσωπικού (σήμερα 10.549,44€ για υπάλληλο άνω των 25 ετών)
4. Αυτοματοποίηση του ελέγχου απόδοσης εισφορών σε σχέση με την υποβαλλόμενη ΑΠΔ (άρθρο 3 και 14)

Καθιερώνεται ο μηχανογραφικός έλεγχος των καταβληθέντων εισφορών σε σχέση με τις οφειλόμενες βάση της ΑΠΔ.  Εάν, από τον έλεγχο προκύπτει η μη σωστή καταβολή τους εκδίδεται άμεσα Πράξη Επιβολής Εισφορών ή πράξη βεβαίωση οφειλής.  Η έκδοση και επίδοση της παραπάνω πράξης στον εργοδότη γίνεται ηλεκτρονικά με χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ.  Ημερομηνία παραλαβής από τον εργοδότη θεωρείται  η ημερομηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης του, στην εφαρμογή του ΙΚΑ που καταγράφεται ηλεκτρονικά.

5. Καταγραφή υπερωριών και αλλαγών στο ωράριο εργασίας (άρθρο 14, παρ. 2)

Το «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών» που προέβλεπε το άρθρο 80 του Ν.4144/2013 αντικαθίσταται από το «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών».   Στην προϋπάρχουσα γραμμογράφηση του καταργούμενου Βιβλίου Υπερωριών, προστίθενται δύο νέες στήλες που καλύπτουν την «ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου εργασίας» καθώς και την «ημερομηνία χορήγησης του αναπληρωματικού ρεπό» ώστε να μπορεί να γίνει παρακολούθηση των αλλαγών και στην οργάνωση του χρόνου απασχόλησης του προσωπικού.

6. Ασφαλιστικές εισφορές ΕΤΕΑ (άρθρο 5)
Οι εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ τόσο των «παλαιών» όσο και των «νέων» ασφαλισμένων (ανεξάρτητα δηλαδή από την ημερομηνία της αρχικής τους ασφάλισης) υπολογίζονται πλέον με συντελεστή 3% για τον εργοδότη και 3% για τον εργαζόμενοΗ πρόσθετη ειδική εισφορά, λόγω βαρέας απασχόλησης, υπολογίζεται με συντελεστή 1,25% για τον εργοδότη και 0,75% για τον εργαζόμενο.

Οι αλλαγές που αναφέρουμε στο παρόν άρθρο βασίζονται αποκλειστικά στο κείμενο του νόμου και στο δελτίο τύπου του ΙΚΑ.

Πρόκειται για μία γενική ενημέρωση, που θα πρέπει να συνδυαστεί με την προσεκτική μελέτη της αναμενόμενης διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΙΚΑ.

Πηγή www.capital.gr
επιμέλεια : Γιώργος Δαλιάνης 
με τη συνεργασία του Διονύση Σαμόλη 

Ο κ. Γιώργος Δαλιάνης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Artion A.E. και ο κ. Διονύσης Σαμόλης Partner και Διευθυντή Εργατικού Τμήματος της ίδιας εταιρείας 
www.artion.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Διάφορα

Υποβάλετε τις προτάσεις σας προς την ΠΟΦΕΕ

Αγαπητά μέλη της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε ) το μοναδικό Συνδικαλιστικό Όργανο του κλάδου μας, με έδρα…
Διάφορα

Νέα ημερομηνία για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Λόγω μη επίτευξης απαρτίας την 10η Οκτωβρίου 2018, με βάση το άρθρο 16 του Καταστατικού της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, η Ετήσια Τακτική και…
Διάφορα

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τις δηλώσεις μισθώσεων Airbnb

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι από σήμερα, 30 Αυγούστου 2018, τίθενται σε λειτουργία στον ιστότοπο http://www.aade.gr :  α) το «Μητρώο…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου