Φορολογικά

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Απριλίου 2014

Ο μήνας που διανύουμε -όπως άλλωστε και οι υπόλοιποι του έτους-, είναι γεμάτος από σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις.
Για το λόγο αυτό, παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Απριλίου προς ενημέρωση των συναδέλφων.
 

10 Απριλίου 2014
 1. 10 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας

 

15 Απριλίου 2014
 1. 15 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης εισοδήματος για μη κερδοσκοπικές εταιρίες Εντύπου Φ01 012
 2. 15 Απρ 2014 Με επιφύλαξη – Υποβολή Δήλωσης σε ΔΟΥ ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών, κοινοπραξιών, αστικών εταιρειών, συμμετοχικών ή αφανών εταιρειών καθώς και των κοινωνιών αστικού δικαίου με τήρηση ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ βιβλίων

Προσοχή: Η συγκεκριμένη προθεσμία τίθεται με επιφύλαξη διότι προκύπτει από τις διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1043/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 64 περιπτ. δ του Κ.Φ.Ε. (2238/1994). Ωστόσο σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Γ.Γ.Δ.Ε. αλλά και με απόψεις στελεχών του Υπ. Οικονομικών, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων των ανωτέρω νομικών προσώπων είναι η 30η Απριλίου είτε τηρούν απλογραφικά είτε διπλογραφικά βιβλία.

 1. 15 Απρ 2014 Ημερολόγιο διαφημίσεων.
 2. 15 Απρ 2014 Καταβολή Χαρτόσημου Δανείων

 

20 Απριλίου 2014

Άγιον Πάσχα

22 Απριλίου 2014
 1. 22 Απρ 2014 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με χρεωστικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Α’,Β’ κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ
 2. 22 Απρ 2014 Υποβολή στις αρμόδιες ΔΟΥ στοιχείων και συμφωνητικών που υπογράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο
 3. 22 Απρ 2014 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με χρεωστικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Γ’ κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ
 4. 22 Απρ 2014 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α για το προηγούμενο τρίμηνο

 

28 Απριλίου 2014
 1. 28 Απρ 2014 Απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τόκους – δικαιώματα – μερίσματα – περιόδου Φεβρουαρίου 2014
 2. 28 Απρ 2014 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE
 3. 28 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
 4. 28 Απρ 2014 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

 

30 Απριλίου 2014 Δηλώσεις εισοδήματος

 1. 30 Απρ 2014 Υποβολή Δήλωσης ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών, κοινοπραξιών, αστικών εταιρειών, συμμετοχικών ή αφανών εταιρειών καθώς και των κοινωνιών αστικού δικαίου – Εντυπο Ε5

Εκκαθαριστικές – Οριστικές

 1. 30 Απρ 2014 Οριστική δήλωση ΦΜΥ (Έντυπο Ε7)
 2. 30 Απρ 2014 Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρων Επαγγελματιών
 3. 30 Απρ 2014 Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. για υπόχρεους με απλογραφικό σύστημα
 4. 30 Απρ 2014 Υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. αμοιβών αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου – Έντυπο Ε12-Φ.01-015Α

Παρακρατούμενοι φόροι Ιανουαρίου (Παράταση)

 1. 30 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης περιόδου Ιανουαρίου 2014
 2. 30 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιόδου Ιανουαρίου 2014 .
 3. 30 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης αποζημίωσης απολυομένων περιόδου Ιανουαρίου 2014
 4. 30 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από εισόδημα για πληρωμές αμοιβών για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες περιόδου Ιανουαρίου 2014
 5. 30 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από εισόδημα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων περιόδου Ιανουαρίου 2014
 6. 30 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τόκους – δικαιώματα – μερίσματα περιόδου Ιανουαρίου 2014

Παρακρατούμενοι φόροι Φεβρουαρίου

 1. 30 Απρ 2014 Προσωρινή δήλωση απόδοσης από τους δικηγορικούς συλλόγους προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών και παρακρατούμενου φόρου επί των μερισμάτων περιόδου Φεβρουαρίου 2014
 2. 30 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από εισόδημα για πληρωμές αμοιβών για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες περιόδου Φεβρουαρίου 2014
 3. 30 Απρ 2014 Απόδοση παρακρατούμενου φόρου από εισόδημα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων περιόδου Φεβρουαρίου 2014
 4. 30 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης περιόδου Φεβρουαρίου 2014
 5. 30 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιόδου Φεβρουαρίου 2014 .
 6. 30 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης αποζημίωσης απολυομένων περιόδου Φεβρουαρίου 2014

Φ.Π.Α.

 1. 30 Απρ 2014 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Α’,Β’ κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ
 2. 30 Απρ 2014 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Γ’ κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ

Α.Π.Δ.

 1. 30 Απρ 2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΜΑΡΤΙΟΥ- Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
 2. 30 Απρ 2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

Λοιπά

 1. 30 Απρ 2014 Υποβολή συνοπτικού πίνακα Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
 2. 30 Απρ 2014 Διαβίβαση στοιχείων από τράπεζες για πρόσωπα υψηλού κινδύνου. (ελ. επαγγελματίες, κλπ)
 3. 30 Απρ 2014 Καταληκτική ημερομηνία διορθώσεων μηδενικών ΦΜΑΠ 2012 και 2013
 4. 30 Απρ 2014 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
 5. 30 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς Εισιτηρίων Δημοσίων Θεαμάτων
 6. 30 Απρ 2014 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα
 7. 30 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

 

Πηγήwww.taxheaven.gr

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου