Φορολογικά

Συγκριτικό παράδειγμα φορολόγησης ατομικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών (εισοδήματα 2013)

Ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (υδραυλικός), έχει συμβληθεί με τέσσερις  εταιρείες προκειμένου να παρακολουθεί και να επιδιορθώνει τις υδραυλικές εγκαταστάσεις των ακινήτων τους. Έχει έγγραφες συμβάσεις με τα νομικά αυτά πρόσωπα (για το 2013), οι οποίες έχουν κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας των συμβαλλομένων, μέσω της τριμηνιαίας κατάστασης του Ν. 1882/1990.
Κατά το 2013, καταχωρίστηκαν στο απλογραφικό βιβλίο του υδραυλικού τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία (συγκεντρωτικά):
Λήπτης υπηρεσιών   Ακαθάριστες αμοιβές   Παρακράτηση φόρου     Συμμετοχή
Εταιρεία Α…………..18.000,00………………μηδέν……………..75,00%
Εταιρεία Β……………3.000,00………………μηδέν……………..12,50%
Εταιρεία Γ…………….2.000,00………………μηδέν……………….8,33%
Εταιρεία Δ…………….1.000,00………………μηδέν………………4,17%
Σύνολα……………….24.000,00…………………………………100,00%
1.Ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν στον ΟΑΕΕ και καταχωρίστηκαν στο βιβλίο: …………………………………………………………………….4.000 ευρώ
2.Δαπάνες με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ: ……………………………3.900 ευρώ
3.Δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ και απαλλασσόμενες
από τον ΦΠΑ: …………………………………………………………….2.600 ευρώ
4.Δαπάνες για φορολογική αναμόρφωση (μείον)……………………………500 ευρώ
Σύνολο δαπανών που εκπίπτουν στη φορολογία εισοδήματος……..10.000 ευρώ
 
Σύμφωνα με τα τελευταία εδάφια της περ. στ, παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 2238/94 («παλαιός» ΚΦΕ), θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων μόνο των ασφαλιστικών εισφορών, το εισόδημα που προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 
α) υφίσταται έγγραφη σύμβαση με τα νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες και
β) τα νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες, δεν υπερβαίνουν τα 3, ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος προέρχεται από ένα από τα νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές (αλλαγές που έγιναν με τον Ν. 4110/2013, ισχύς για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά).
 
Συνεπώς, ο υδραυλικός της εφαρμογής μας καλύπτει τις σωρευτικές προϋποθέσεις του νόμου (παρόλο που παρέχει τις υπηρεσίες του σε περισσότερους από τρεις πελάτες), άρα μπορεί να φορολογηθεί με την κλίμακα των ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ, αφού από έναν πελάτη του (εταιρεία Α), προέρχεται το 75% (και πάνω) των ακαθαρίστων αμοιβών του.
Ας δούμε τις δύο εναλλακτικές μορφές φορολόγησης.
(Α) Φορολόγηση με την κλίμακα ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ:
(αφαιρούνται μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές)
Φορολογητέο………….24.000,00 – 4.000,00 = 20.000,00 χ 22% = 4.400,00 ευρώ φόρος, που μετά την μείωση των 2.100 ευρώ, γίνεται 2.300 ευρώ.
Ο φορολογούμενος πρέπει να προσκομίσει τις αποδείξεις της περ. β, παρ. 2 του άρθρου 9 (Ν. 2238/94), ήτοι ποσό: 20.000,00 χ 25% = 5.000 ευρώ. Παράλληλα, έχει την δυνατότητα να μειώσει περαιτέρω το ποσό του φόρου, βάσει των δαπανών της παρ. 3, του άρθρου 9 (ιατρικά έξοδα, ποσό διατροφής, δωρεές κ.λπ.).
Δεν έχει δικαίωμα χρήσης των διατάξεων περί αυτοελέγχου.
Τέλος, θα υπολογιστεί μειωμένο τέλος επιτηδεύματος (του οικ. έτους 2012)
(Β) Φορολόγηση με την κλίμακα ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ:
(αφαιρούνται όλα τα έξοδα που δικαιολογούνται στη φορολογία εισοδήματος)
Φορολογητέο………….24.000,00 – 10.000,00 = 14.000,00 χ 26% = 3.640,00.
Πέραν αυτού, θα υπολογιστεί προκαταβολή φόρου 55%, καθώς και πλήρες τέλος επιτηδεύματος. Ωστόσο, θα έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων περί αυτοελέγχου (ίσως για τελευταία χρονιά). Δεν απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις.
Δεν δικαιούται καμιάς άλλης μείωσης φόρου της παρ. 3.
Κάποιος θα αναφωνήσει μετά από όλα αυτά: Σαφώς ο υδραυλικός «επιλέγει» (σύμφωνα με άποψη της Φορολογικής Διοίκησης, υποχρεούται να επιλέξει) να φορολογηθεί με την κλίμακα ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ!
Το ερώτημα είναι: Ποιος μας εγγυάται ότι ο συμπαθής (και χρήσιμος, αναμφισβήτητα) κατά τα λοιπά, υδραυλικός, δεν προσφέρει υπηρεσίες και σε ιδιώτες (κυρίως) χωρίς να εκδίδει παραστατικά (μαύρα), οπότε (αν τα εξέδιδε) δεν θα είχε το δικαίωμα να ενταχθεί στην «καλή» κλίμακα ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ;
Δεν θα το εξειδικεύσουμε, αλλά και δεν θα το γενικεύσουμε…
Ωστόσο, το παραπάνω συμπέρασμα μπορεί να εξαχθεί για πλήθος ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.
Μηδέ των λογιστών φοροτεχνικών εξαιρουμένων…
Νίκος Σγουρινάκης
Πηγή www.epixeirisi.gr

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου