Φορολογικά

Συντελεστής Φ.Π.Α. στα φάρμακα τα οποία παραδίδονται σε φαρμακεία νησιών (Μυτιλήνη, Ρόδος κτλ)

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε τον εφαρμοστέο συντελεστή Φ.Π.Α. για τα φάρμακα που αγοράζει ο ……… από φαρμακευτικές εταιρείες και τα οποία παραδίδονται σε φαρμακεία του ……… τα οποία βρίσκονται σε νησιά, όπως η Μυτιλήνη, η Ρόδος κλπ ενώ στο τιμολόγιο αναγράφεται ως αντισυμβαλλόμενος η έδρα του …….. στην Αθήνα.

Μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε, κατά πόσον, ισχύουν οι μειώσεις συντελεστών Φ.Π.Α. στις ως άνω νησιωτικές περιοχές.

Σχετικά με τα ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα εξής:

  1. Σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του Άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά 30%, εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός, πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στα νησιά αυτά.
  2. Σύμφωνα με το συνδυασμό της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του Άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Φ.Ε.Κ. 80 Α΄) και της υποπαραγράφου Δ2, της παραγράφου Δ , του Άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Φ.Ε.Κ. 94 Α΄), προβλέπεται η κατάργηση των ως άνω μειώσεων των συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά αυτά.

Τα μεν νησιά θα διαχωριστούν σε τρεις ομάδες ενώ η δε κατάργηση των μειώσεων θα γίνει από 01.10.2015 στην πρώτη ομάδα νησιών, από 01.06.2016 στη δεύτερη ομάδα νησιών και από 01.01.2017 στα υπόλοιπα νησιά.

Τα σχετικά ζητήματα (π.χ. ποια νησιά θα 2 ενταχθούν σε κάθε μια ομάδα η κλπ), θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.

  1. Σύμφωνα με τις ΠΟΛ. 1254/1990 και ΠΟΛ. 1282/1992, για την εφαρμογή των ως άνω μειώσεων στους συντελεστές, για τις παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται από τη λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά, πρέπει, η παράδοση των αγαθών να γίνεται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στη λοιπή Ελλάδα προς υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ή προς Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό που λειτουργεί/είναι εγκατεστημένος στα νησιά αυτά, ενώ ο πωλητής πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι τα αγαθά μεταφέρονται στην εν λόγω νησιωτική περιοχή.
  2. Με βάση τα ανωτέρω, η παράδοση φαρμάκων προς φαρμακεία του ……… τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα στα ανωτέρω νησιά υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α., εφόσον τα φάρμακα προορίζονται για τις ανάγκες των φαρμακείων αυτών και εξασφαλίζεται η φυσική μεταφορά τους.

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, τότε οι μειωμένοι συντελεστές εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το εάν η τιμολόγηση θα γίνει στην έδρα του πελάτη ……… που βρίσκεται στην Αθήνα.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες οφείλουν να εκδίδουν τα σχετικά παραστατικά αποστολής με προορισμό τα εν λόγω νησιωτικά φαρμακεία του ……… ενώ ο ……… οφείλει να παρέχει προς τις φαρμακευτικές εταιρείες βεβαιώσεις ως προς την ύπαρξη εγκατάστασής του (φαρμακείων) στα εν λόγω νησιά καθώς και ως προς το ότι τα φάρμακα προορίζονται για τις ανάγκες των φαρμακείων αυτών.

Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης, ως προς το ότι τα φάρμακα μεταφέρονται όντως στα εν λόγω νησιά για τις ανάγκες των φαρμακείων του ………., το φέρουν οι φαρμακευτικές εταιρείες.

Ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών εμπίπτει στην αρμοδιότητα της οικείας Δ.Ο.Υ. στην οποία και κοινοποιείται το παρόν.

  1. Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την παροχή διευκρινίσεων φορολογικού περιεχομένου προς τους φορολογούμενους.

Παρακαλούμε να παραπέμπετε τις φαρμακευτικές εταιρείες στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με οποιοδήποτε φορολογικό ζήτημα.

Ακριβές Αντίγραφο

Δείτε το συνημμένο pdf.

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου