Ασφαλιστικά / Εργατικά

Τα 6 βήματα για τη μείωση προστίμων αδήλωτης εργασίας

Τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι εργοδότες εντός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος 27 εργάσιμων ημερών, προκειμένου να καταβάλουν τα μειωμένα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία, προβλέπει υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

της Ρούλας Σαλούρου

Η νέα αρχιτεκτονική των προστίμων ισχύει τελικά από τις 21 Αυγούστου, ημέρα δημοσίευσης σε ΦΕΚ της απόφασης που υπογράφουν η υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου και οι υφυπουργοί Νάσος Ηλιόπουλος και Τάσος Πετρόπουλος και η οποία ορίζει εξαιρετικά σύντομες διαδικασίες για την επιβολή προστίμων.


Να σημειωθεί ότι ο νόμος που ψηφίστηκε στις αρχές του καλοκαιριού, προβλέπει σημαντικές εκπτώσεις στις ποινές για την ανασφάλιστη εργασία, αλλά και υπέρογκες προσαυξήσεις έως και κατά 200% σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη.

Το ύψος της χρηματικής ποινής σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παράβαση, διατηρείται στα 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο. Μάλιστα, σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, το πρόστιμο επιβάλλεται προσαυξημένο κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση και κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση.

Σύμφωνα με τον νόμο, ο εργοδότης οφείλει εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις, να ασφαλίσει για 3 μήνες τον εργαζόμενο καταβάλλοντας στον ΕΦΚΑ εισφορές με βάση τον κατώτατο μισθό ή το κατώτατο ημερομίσθιο.

Με τη νέα υπουργική απόφαση, καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου οφείλει ο εργοδότης, εφόσον το επιθυμεί, να προβεί στην πρόσληψη ώστε το πρόστιμο να μειωθεί σε 7.000 ευρώ, εάν γίνει πρόσληψη με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών, σε 5.000 ευρώ, εάν η πρόσληψη είναι διάρκειας 6 μηνών και σε 3.000 ευρώ, εάν υπογραφεί σύμβαση εργασίας 1 έτους.

Με τη νέα απόφαση, τα βήματα για τη μείωση του προστίμου, από την ημέρα διαπίστωσης της παράβασης έως την πρόσληψη, είναι:

1. Καταγραφή της παράβασης και ενημέρωση του αρμόδιου τμήματος του ΣΕΠΕ, εντός 5 εργάσιμων ημερών.

2. Επίδοση της σχετικής πράξης επιβολής προστίμου εντός 7 εργάσιμων ημερών στον εργοδότη. Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ οφείλουν να ενημερώσουν και τον ΕΦΚΑ, προκειμένου να καταλογισθεί η υποχρεωτική αναδρομική 3μηνη ασφάλιση του αδήλωτου εργαζόμενου. Το πρόστιμο πρέπει να πληρωθεί εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της πράξης επιβολής προστίμου. Ο εργοδότης υποχρεούται, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα καταβολής του προστίμου, να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία (ΣΕΠΕ ή ΕΦΚΑ) το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης.

3. Εάν ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι, οφείλει να καταβάλει εντός των 15 εργάσιμων ημερών το επιβληθέν πρόστιμο μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί κατά περίπτωση, ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας.

4. Εντός 5 εργάσιμων ημερών, από την ημέρα πληρωμής του μειωμένου προστίμου, ο εργοδότης οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία (ΣΕΠΕ ή ΕΦΚΑ) εκτός από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης, την αναγγελία πρόσληψης καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες θα επισημαίνει τη διάρκεια της σύμβασης, τη δέσμευσή του για μη υποτροπή, την αποδοχή του προστίμου καθώς και την παραίτηση από την άσκηση ένδικων μέσων.

5. Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού, ο εργοδότης υποχρεούται εντός 5 εργάσιμων ημερών να προσκομίσει στο ΣΕΠΕ ή τον ΕΦΚΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι συντρέχει κάποιος προβλεπόμενος λόγος. Εάν, παρά την έκπτωση, διαπιστωθεί ότι προχώρησε σε μείωση του προσωπικού για λόγο που δεν προβλέπεται από τον νόμο (π.χ. συνταξιοδότηση), βεβαιώνεται σε βάρος του εργοδότη το υπολειπόμενο του αρχικού προστίμου ποσό.

6. Διατηρείται η δυνατότητα προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά των πράξεων επιβολής προστίμου, εντός 60 ημερών από την επίδοσή τους.

πηγή: Έντυπη Καθημερινή

Σχετικές αναρτήσεις
Ασφαλιστικά / Εργατικά

Ενέργειες εργοδοτών μετά την κήρυξη ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικών

Μετά την 20η Αυγούστου 2018, οπότε και τελείωσε τυπικά το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, ξεκίνησε από την υπουργό εργασίας Ε. Αχτσιόγλου η υπογραφή…
Ασφαλιστικά / Εργατικά

"Πρακτικά ανεφάρμοστος ο νέος τρόπος δήλωσης των υπερωριών!"

Του φοροτεχνικού Δημήτρη Μπόκαρη Οι ρυθμίσεις του νόμου 4487/2017 για τη διαδικασία ελέγχου της υπερεργασίας και την υπερωριακής εργασίας είναι ανελαστικές και…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου