Φορολογικά

Τα λάθη και οι διορθώσεις στο Ε9 βήμα – βήμα

Να λοιπόν που για μία ακόμη φορά είμαστε υποχρεωμένοι να ασχοληθούμε με το Ε9. Περισσότερο από 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα χρειαστεί να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στο Ε9 αφού καλούνται να πληρώσουν περισσότερο ΕΝΦΙΑ από αυτόν που τους αναλογεί

Τα διαπιστωμένα λάθη , όπως τα δίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι:

* Εκεί που αναγράφεται η λέξη «κενό» σε ξενοίκιαστα ακίνητα δεν αναγράφεται ή αναγράφεται λάθος ο αριθμός παροχής ρεύματος

* δεν έχει συμπληρωθεί ο κωδικός για ημιτελή ακίνητα

* ίδιος ΑΜΚΑ για περισσότερα του ενός πρόσωπα

* λάθος κωδικοί στο Ε1 από άτομα με αναπηρία άνω του 80%

Οι προθεσμίες είναι ασφυκτικές καθώς οι διορθώσεις , θεωρητικά, πρέπει να γίνουν μέχρι τις 30.11.2014. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Όμως, από ότι φαίνεται από τις εξαγγελίες της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, θα δοθεί νέα προθεσμία για διόρθωση χωρίς πρόστιμα και μάλιστα όχι μόνο για το 2014, αλλά για όλη την πενταετία, από το 2010 έως το 2014.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι για να γίνει αυτό, πρέπει να αλλάξει ο νόμος, με νομοθετική παρέμβαση της διοίκησης.

Τι γίνεται με τα ηλεκτροδοτούμενα

Πολλοί φορολογούμενοι δεν πήραν την έκπτωση για τα ΜΗ ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Για να δοθεί η έκπτωση, η αρμόδια Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, έλαβε από τον ΔΕΔΔΗΕ τα στοιχεία των ακινήτων που έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση. Με κριτήριο τον αριθμό του ρολογιού της ΔΕΗ αναζήτησε αν αυτά έχουν δηλωθεί στο Ε9 και μέσω του Ε2 εντόπισε και αν αυτά ήταν δηλωμένα για 12 μήνες ως κενά.

Οι φορολογούμενοι λοιπόν που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και δεν πήραν την σχετική έκπτωση θα πρέπει , όταν το σύστημα ανοίξει, να μπουν και να ελέγξουν αν:

α) Έχει δηλωθεί ο αριθμός του ρολογιού της ΔΕΗ στο Ε9.

β) Έχει δηλωθεί ΣΩΣΤΑ ο αριθμός του ρολογιού της ΔΕΗ στο Ε9.

γ) Αν το διαμέρισμα έχει δηλωθεί ως κενό.

δ) Στην περίπτωση των ημιτελών διαμερισμάτων , αν παράλληλα με τον κωδικό 99 «ημιτελές κτίσμα»   στον κωδικό 10 «Κωδικός Ειδικών Συνθηκών» , έχει δηλωθεί και ως «κενό κτίσμα » στον κωδικό 32 « Αναγράψτε την ειδική κατηγορία στην οποία εντάσσεται το ακίνητο».

Φορολογούμενοί με διαμερίσματα ή  κατοικίες που είναι ημιτελής και κενές, αλλά έχουν εργοστασιακό ρεύμα , θα πρέπει να ελέγξουν αν τον αριθμό της παροχής το έχουν γράψει στο ειδικό τετράγωνο που έχει προστεθεί στην εφαρμογή. (το τελευταίο αφορά κυρίως τους κατασκευαστές, που έχουν συντελεστή απομείωσης 0,4)

Πιθανόν θα πρέπει να κάνετε και έλεγχο στα υπόλοιπα έντυπα , πέρα του Ε9, κυρίως στο Ε2 για να ελέγξετε αν τα στοιχεία του ακινήτου που διεκδικείται την έκπτωση είναι σωστά και εκεί. Οι διορθώσεις αυτές αν  δεν αλλάξουν το φορολογικό αποτέλεσμα  δεν έχουν πρόστιμο.

Πέρα από αυτές τις διορθώσεις τι άλλο πρέπει να προσέξουμε;

Αν έχετε αμφιβολία σχετικά με το φόρο που σας έχει επιβληθεί, όταν ανοίξει το σύστημα θα πρέπει επισταμένα να κάνετε έλεγχο σε όλα τα πεδία που είναι υποχρεωτικά στο Ε9 σας.

Αρκετοί φορολογούμενοι πληρώνουν τον ΕΝΦΙΑ με βάση παραδοχές που έχει κάνει το υπουργείο οικονομικών και όχι βάσει των πραγματικών στοιχείων.

Αυτό σημαίνει ότι το εκκαθαριστικό που έχουν δεν είναι σωστό και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων έχουν χρεωθεί περισσότερο φόρο.

Αν λοιπόν στο εκκαθαριστικό, που έχετε στα χέρια σας, αναγράφει:

«ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε9  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, Ο ΕΝΦΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤ. ε) ΑΡΘΡΟΥ 4ΑΝ.4223/2013 ΚΑΙ ΣΤΗΝ 1184/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΚΡΙΒΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ»

 

πρέπει με το άνοιγμα του συστήματος να προβείτε άμεσα στον έλεγχο και την διόρθωση του Ε9, ώστε να γίνει ξανά εκκαθάριση και να βγει ο σωστός φόρος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα λάθους που έχει γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η μη αναγραφή ορόφου, με αποτέλεσμα  η εφορία να θεωρεί από μόνη της ότι το διαμέρισμα βρίσκεται στον 6ο.

Σε κάθε περίπτωση, με την διόρθωση στο Ε9, θα βγει νέο εκκαθαριστικό και αν έχετε πληρώσει περισσότερο φόρο, το ποσό που θα αφαιρεθεί θα συμψηφιστεί με τις δόσεις των επομένων μηνών.

Πρέπει να πάω στην Δ.Ο.Υ.; 

Σε κάποιες περιπτώσεις που το ζήτημα δεν μπορεί να λυθεί ηλεκτρονικά , ο φορολογούμενος πρέπει να αποταθεί στην Δ.Ο.Υ.

Ακόμη μια περίπτωση που ο φορολογούμενος πρέπει να περάσει από τη Δ.Ο.Υ. είναι όταν η διαφορά του φόρου , κατά την νέα εκκαθάριση, είναι μειωτική και πάνω από 300 ευρώ. Θα χρειαστεί να προσκομίσει   όλα τα δικαιολογητικά για να γίνει φορολογικός έλεγχος.

Αυτές οι περιπτώσεις αφορούν κύρια την διαγραφή ενός ακινήτου λόγω πώλησης ή δωρεάν παροχής, η αν υπάρχουν ειδικές συνθήκες σε ένα ακίνητο και χρειάζεται να αποδειχθούν από δημόσιο έγγραφο.

Ίσως θα χρειαστεί να περάσουν από την Δ.Ο.Υ. και άτομα με αναπηρία πάνω από 80%, για να προσκομίσουν κάποια έγγραφα και ειδικά εκείνα τα άτομα που ακόμη δεν έχουν περάσει από τα ΚΕΠΑ .

Μέσα σε λίγες μέρες θα εκδοθεί και απόφαση της διοίκησης για να καθορίσει της τεχνικές λεπτομέρειες.

Ας δούμε κάποια ακόμη θέματα που πρέπει να προσέξουμε κατά την συμπλήρωση του Ε9.

1. Το εσωτερικό του εντύπου χωρίζεται σε δύο πίνακες:

• Στον πίνακα 1, στον οποίο αναγράφονται τα περιγραφικά στοιχεία των κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού καθώς και των οικοπέδων είτε έχουν κτίσματα είτε δεν έχουν. Οικόπεδο είναι κάθε γήπεδο που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στον οικισμό χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο. Γήπεδο είναι η συνεχόμενη έκταση γης – εδάφους που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε ένα ή περισσότερα άτομα.

• Στον πίνακα 2, στον οποίο αναγράφονται τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (αγροτεμάχια, δασικές εκτάσεις, βοσκότοποι, υπαίθριες εκθέσεις κλπ).

2.  Σε κάθε γραμμή αναγράφεται μία ενιαία ιδιοκτησία.

Αν η ιδιοκτησία αυτή έχει βοηθητικούς χώρους (γκαράζ ή αποθήκη) που είναι παρακολουθήματα της ιδιοκτησίας διότι δεν έχουν ποσοστά στο οικόπεδο, τότε αναγράφονται όλα (ιδιοκτησία και βοηθητικοί χώροι) σε μία γραμμή.

Αν οι βοηθητικοί χώροι είναι αυτοτελείς ιδιοκτησίες (με ποσοστά στο οικόπεδο) αναγράφονται σε χωριστή σειρά.

3. Δεν επιτρέπεται η χρήση ομοιωματικών κατά τη συμπλήρωση των πινάκων.

4. Όταν υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί του ιδίου ακινήτου αναγράφονται σε χωριστές γραμμές.

5. Διαμερίσματα (θυρωρεία), τα οποία χρησιμοποιούσαν ή χρησιμοποιούν ως κατοικία οι θυρωροί πολυκατοικιών και ανήκουν από κοινού σε όλους τους συνιδιοκτήτες, δηλώνονται από τον καθένα από αυτούς σύμφωνα με το ποσοστό του.

6. Κτίσματα με παντελή έλλειψη στέγης δεν δηλώνονται στο έντυπο Ε9 (στην περίπτωση αυτή δηλώνεται μόνο το οικόπεδο ή το αγροτεμάχιο ή και λοιπά κτίσματα, αν υπάρχουν). Αν υπάρχει μερική έλλειψη στέγης ή άλλες ουσιώδεις βλάβες του κτίσματος, που το καθιστούν μη λειτουργικό, τότε αναγράφεται ως ημιτελές.

7.  Επί ενιαίας οικοδομής σε διαφορετικό στάδιο κατασκευής, τα ημιτελή κτίσματα θα αναγράφονται σε άλλη γραμμή.

8. Τυφλό θεωρείται το κτίσμα που έχει πρόσοψη αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο, σε αίθριο ή σε στοά, ενώ το οικόπεδο χαρακτηρίζεται τυφλό, όταν δεν έχει καμία πρόσοψη σε δρόμο ή πλατεία. Σε περίπτωση που το κτίσμα είναι τυφλό, τότε αυτό αναγράφεται στο Ε9 σε ξεχωριστή γραμμή και το οικόπεδο, εφόσον δεν είναι τυφλό, αναγράφεται σε άλλη γραμμή για να δηλωθεί η διεύθυνσή του (και η πρόσοψή του). Επίσης, αναγράφεται απαραίτητα και η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που βρίσκονται σε αυτό.

9. Τα στοιχεία του οικοπέδου που είναι κενό αναγράφονται σε μία γραμμή στη δήλωση Ε9. Όταν στο οικόπεδο υπάρχουν κτίσματα τότε αναγράφεται και πάλι στην ίδια γραμμή με τα κτίσματα. Δεν αναγράφεται καθόλου το οικόπεδο, όταν σε αυτό υπάρχει πολυκατοικία (με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας) που βρίσκεται σε περιοχή όπου εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα.

10. Όταν σε οικόπεδο ή αγροτεμάχιο με κτίσμα υπάρχει και κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα), για την οποία έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής, αυτή αναγράφεται σε ξεχωριστή γραμμή ως αθλητική εγκατάσταση και η επιφάνεια που καταλαμβάνει αναγράφεται στη στήλη των κυρίων χώρων. Όταν όμως δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη άδεια οικοδομής, αυτή αναγράφεται στην ίδια γραμμή με το κτίσμα στη στήλη των βοηθητικών χώρων. Το αυτό ισχύει και για πισίνες σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Εάν η κολυμβητική δεξαμενή αποτελεί σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης ή την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας παρακολούθημα του κτίσματος, τότε αυτή αναγράφεται στην ίδια γραμμή με το κυρίως κτίσμα, αλλά στη στήλη των βοηθητικών χώρων. Κοινόχρηστες κολυμβητικές δεξαμενές δηλώνονται από τον κάθε συνιδιοκτήτη σύμφωνα με το ποσοστό του.

11. Αγροτεμάχια είναι τα γήπεδα – οι εκτάσεις που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Για τις ανάγκες της συμπλήρωσης του πίνακα 2 θεωρούνται ως αγροτεμάχια όλα τα γήπεδα που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού και δεν είναι πραγματικά αγροτεμάχια (π.χ. δασική, μεταλλευτική κλπ έκταση). Η επιφάνεια του αγροτεμαχίου αναγράφεται στην ίδια γραμμή σε μία ή περισσότερες στήλες (10-16), εφόσον τμήματά του εμπίπτουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρχει κτίσμα ή κτίσματα σε αγροτεμάχιο, θα συμπληρώνεται η στήλη 17 του πίνακα 2, παρότι τα κτίσματα αναγράφονται υποχρεωτικά και στον πίνακα 1, καθώς και μία τουλάχιστον από τις στήλες 17α, 17β και 17γ ανάλογα με την κατηγορία του κτίσματος, στην οποία ανήκει το δηλούμενο κτίσμα.

Πηγές:

1.  Αλλαγές στη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο E9)

2.  Νέες υποχρεώσεις στην δήλωση ακινήτων, νέοι φόροι για τους ιδιοκτήτες

3.  Σημειώσεις Σεμιναρίου για τον ΕΝΦΙΑ και το Ε9 της  PROSVASIS ΑΕΒΕ (από την κυρία Τιγκαράκη Φωτεινή τ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου)

 

Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης

Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας

 Πηγή:  http://www.newmoney.gr

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου