Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015

Τα μυστικά της απογραφής μικρών επιχειρήσεων

Παρόλο που έχουμε ασχοληθεί ξανά με το θέμα, θεωρούμε ότι πρέπει να επανέλθουμε, μιας και τα ερωτήματα είναι πολλά από συναδέλφους λογιστές αλλά και επιχειρηματίες.

Ο λόγος για την απογραφή μικρών επιχειρήσεων, δηλαδή επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία (β΄ κατηγορίας) με κύκλο εργασιών (τζίρο) έως 150.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν την υποχρέωση σύνταξης απογραφής. Δεν είναι, όμως, οι μόνες που είναι απαλλασσόμενες, με βάση τον νόμο 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Πέρα από τις επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 150.000 ευρώ που απαλλάσσονται από την απογραφή, υπάρχουν ακόμη 43 επαγγέλματα, που ορίζονται στην ΠΟΛ. 1019/2015, με θέμα «Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής».

Κάποια από αυτά τα επαγγέλματα είναι τα super market, τα φαρμακεία, τα φωτογραφεία, τα λατομεία, τα εστιατόρια, τα ψιλικατζίδικα (mini market) κ.λπ. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του υπουργείου:

«Άρθρο 1
1. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου οντότητες που εμπίπτουν στην παράγραφο 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, όταν κατατάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του ιδίου νόμου και εκ του λόγου αυτού συντάσσουν μόνο Κατάσταση Αποτελεσμάτων (απλογραφικό λογιστικό σύστημα), δύνανται να μη διενεργούν φυσική απογραφή των αποθεμάτων τους στο τέλος της ετήσιας περιόδου (φορολογικό έτος) καθώς και να μην τηρούν το αρχείο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 4308/2014.
2. Η δυνατότητα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παρέχεται όταν η οντότητα έχει ως κύριο αντικείμενο των εργασιών της (άνω του 50% του συνόλου του καθαρού κύκλου εργασιών από πώληση αγαθών) μία από τις παρακάτω δραστηριότητες…».

Τι κάνουν οι επιχειρήσεις που απαλλάσσονται

Οι επιχειρήσεις, τόσο αυτές που έχουν τζίρο κάτω από 150.000 ευρώ και έχουν απλογραφικά βιβλία, όσο και εκείνες που περιλαμβάνονται στην ΠΟΛ. 1019/2015 και πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η απόφαση, όπως είπαμε απαλλάσσονται από την απογραφή.

Δηλαδή για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων τους θα έχουν:

Απογραφή έναρξης
έτους
0 (μηδέν)
Αγορές φορολογικού 100.000
Απογραφή Λήξης 0 (μηδέν)
Κόστος πωληθέντων 100.000

Συνεπώς, για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων τους, δεν λαμβάνεται υπόψη η απογραφή έναρξης και λήξης και τα αγορασθέντα αγαθά, μέσα στο φορολογικό έτος, αποτελούν το κόστος πωληθέντων της επιχείρησης.

Προαιρετική απογραφή αποθεμάτων

Μπορούν να κάνουν αυτές οι επιχειρήσεις απογραφή προαιρετικά;

Βεβαίως, αν το θέλουν, υπάρχει, ωστόσο, μία υποχρέωση.

Αν, για παράδειγμα, κάνουν απογραφή στις 31.12.2015 για πρώτη φορά, θα πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν προαιρετικά απογραφή και για τρία χρόνια ακόμη, δηλαδή τα φορολογικά έτη 2016, 2017 και 2018.

Πρόκειται για την υποχρέωση «Ν+3», δηλαδή την υποχρέωση όταν κάποια επιχείρηση κάνει προαιρετική απογραφή κάποια χρονιά (χρήση Ν), να την συνεχίσει και για τα επόμενα τρία χρόνια (+3). Δηλαδή, αν κάποια επιχείρηση έκανε προαιρετικά απογραφή τη χρήση, ημερολογιακό έτος 2013, πρέπει να κρατήσει την προαιρετική απογραφή για τρία ακόμη χρόνια, δηλαδή τα φορολογικά έτη 2014, 2015 και 2016. Από 01.01.2017 μπορεί να επανεξετάσει αν θα κάνει προαιρετική απογραφή. Αν αποφασίσει να συνεχίσει την προαιρετική απογραφή, από το φορολογικό έτος 2017 ξεκινάει να μετρά για μία ακόμη φορά Ν+3. Δηλαδή πρώτο φορολογικό έτος προαιρετικής απογραφής 2017 (Ν) και υποχρεωτικά νέα τριετία (+3) τα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020.

Να επισημάνουμε εδώ ότι το φορολογικό έτος 2014 δεν μετράει για τον υπολογισμό του Ν+3. Αν, δηλαδή, κάποια επιχείρηση έκανε προαιρετική απογραφή το 2014, δεν είναι υποχρεωμένη να κάνει για το φορολογικό έτος 2015, γιατί το φορολογικό έτος 2014, ως μεταβατική χρονιά, δεν δημιουργεί υποχρέωση για την εφαρμογή του Ν+3.

Τι γίνεται με την απογραφή της 31.12.2014

Ως γνωστόν, μέχρι και το φορολογικό έτος 2014, οι επιχειρήσεις αυτές ήταν υποχρεωμένες να υπολογίζουν ως απογραφή έναρξης το 10% των αγορών της προηγούμενης χρήσης και ως απογραφή λήξης το 10% της τρέχουσας χρήσης. Αυτό δεν ισχύει πλέον.

Οι επιχειρήσεις, λοιπόν, που απαλλάσσονται θα αρχίσουν με απογραφή έναρξης 0 (μηδέν), μην κάνοντας χρήση του τι έχει γραφεί στο Ε3 της περασμένης χρήσης, δηλαδή το 10% των αγορών ή φυσική απογραφή.

Όσοι θέλουν να κάνουν προαιρετική απογραφή από το φορολογικό έτος 2015 και στο έντυπο Ε3 έχουν γράψει φυσική απογραφή λήξης για το 2014, μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την απογραφή. Αν, όμως, έχουν χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα που έδινε η παράγραφος 32 (33) του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, δηλαδή να εγγράψουν στο έντυπο Ε3 σαν απογραφή το 10% των αγορών του 2014, θα εγγράψουν 0 (μηδέν) ως απογραφή έναρξης του 2015.

Σχετικό με το θέμα είναι το έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών 1000210/ΔΕΑΦ/31.12.2015, με θέμα «Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015».

Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Finance & Markets Voice της Πέμπτης 3 Μαρτίου 2016.

Δείτε σχετικά και τον πίνακα της περιπτωσιολογίας των απογραφών της επιστημονικής ομάδας της ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ

Σχετικές αναρτήσεις
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015Χρήσιμα

Ποιες δαπάνες αναμορφώνονται στον πίνακα Κ του εντύπου Ε3 και ποιες από την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. Του Γ. Χριστόπουλου

Δείτε μία από τις πρακτικές ασκήσεις με τα έντυπα Ε2, Ε3 με τον πίνακα Κ, το έντυπο Ν και την Κατάσταση φορολογικής…
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα παράτασης υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Προς Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη   Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γεώργιο Πιτσιλή   Αθήνα,  23 Ιουνίου 2016…
Απόψεις/ΘέσειςΔηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015

Σχολιασμός των οδηγιών συμπλήρωσης του εντύπου Ν

Με την Πολ. 1070/2016 που εκδόθηκε στις αρχές της εβδομάδας δόθηκαν οι οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ν. Δυστυχώς με την…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου