ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Τα βασικά της φορολογικής δήλωσης

Του Γιώργου Δ. Χριστόπουλου 
Επιμέλεια Υλης: Κωνσταντίνος Χριστόπουλος
Καθώς λιγοστεύει ο χρόνος που απομένει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας των δηλώσεων, με σκοπό να επαναλάβουμε και φέτος στο Capital.gr τον χρηστικό οδηγό που επικαιροποιήσαμε με όλες τις τελευταίες  αλλαγές και συμπληρωματικές οδηγίες της ΓΓΔΕ, συνοψίσαμε όλα εκείνα τα σημεία που κρύβουν “γρίφους και  παγίδες”, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα σας φανούν χρήσιμα και ότι θα λύσουν πολλές από τις απορίες σας, ώστε να υποβάλετε ορθά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος προκειμένου να μην δείτε με έκπληξη “φουσκωμένο” το εκκαθαριστικό του φόρου.
Έτσι τον τελευταίο μήνα, μετά τον καταιγισμό ειδήσεων, τροπολογιών και παρατάσεων, είδαμε αφενός να έχουν αλλάξει οι καταληκτικές προθεσμίες, αφετέρου σημαντικές διατάξεις που αφορούν στην υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και στην υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9).
Για τον λόγο αυτό, σήμερα, πριν αναλύσουμε το πρώτο μέρος του οδηγού μας, συγκεντρώσαμε όλες τις αλλαγές, αλλά και τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτές και παραθέτουμε στους επισκέπτες του κόμβου συνοπτικά και συγκεντρωμένα όλα τα νέα δεδομένα που ισχύουν για τις φορολογικές δηλώσεις, αλλά και την δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).
 

1ον. Δηλώσεις εισοδήματος Φυσικών προσώπων.
α) Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής:Παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων έως τις 26η Αυγούστου 2015. Σχ. βλ. (ΠΟΛ.1151/14.7.2015)(ΠΟΛ.1130/25.6.2015)
β) Πληρωμή δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
1η Δόση για δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως 18/7/2015, έως 31 Ιουλίου 20151η Δόση για δηλώσεις που υποβάλλονται από 19.7.2015 και μετά, έως 31 Αυγούστου 2015 2η  Δόση έως 30 Σεπτεμβρίου 2015
3η Δόση έως 30 Νοεμβρίου 2015
(παράταση με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015) 
γ) Έκπτωση 2% στην εφάπαξ πληρωμή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (Δεν μεταβλήθηκε).
Εφόσον η καταβολή του φόρου γίνει εφάπαξ στην ημερομηνία υποβολής της πρώτης δόσης (ήτοι την 31.7.2015για δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως 18/7/2015, ή την 31.8.2015για δηλώσεις που υποβάλλονται από 19.7.2015), τότε θα ισχύει και η έκπτωση 2% στο σύνολο του φόρου.Η έκπτωση καλύπτει το σύνολο του φόρου που απορρέει από το εκκαθαριστικό ήτοι το φόρο εισοδήματος και κατά περίπτωση όπου επιβάλλεται, την εισφορά αλληλεγγύης και το φόρο πολυτελείας. Σχ. βλ. άρθρο 67,παρ. 6 του ΚΦΕ-Ν.4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 4328/2015 και ισχύει για το φορολογικό έτος 2014 και εξής.ΠΟΛ.1120/15.6.2015. 
2ον. Δηλώσεις εισοδήματος Νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2014
α) Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής:Παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων έως την 20η Αυγούστου 2015. Σχ. βλ. ΠΟΛ.1151/14.7.2015),            (ΠΟΛ.1130/25.6.2015) 
β) Πληρωμή δόσεων φόρου εισοδήματος Νομικών προσώπων σε περίπτωση χρεωστικής δήλωσης φορολογικού έτους 2014 (Δεν μεταβλήθηκε).Με την απόφαση ΠΟΛ.1099/5.5.2015 ισχύουν τα εξής για τις δόσεις φόρου εισοδήματος Νομικών προσώπων:Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Κατά τη ρητή διατύπωση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013, η καταβολή του φόρου δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.Συνεπώς:

  • υποβολή δήλωσης τον Ιούνιο καταβολή του φόρου  σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
  • υποβολή δήλωσης τον Ιούλιο καταβολή του φόρου  σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
  • υποβολή δήλωσης τον Αύγουστο καταβολή του φόρου  σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
γ) Έκπτωση 2% στην πληρωμή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων
Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης, παρέχεται έκπτωση 2% στο συνολικό ποσό αυτού και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών.
Σχ. βλ. άρθρο 68,παρ. 3 του ΚΦΕ-Ν.4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 4328/2015 και ισχύει για το φορολογικό έτος 2014 και εξής.ΠΟΛ.1120/15.6.2015.
3ον. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)
Αναλυτικά για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων θα ισχύσουν τα εξής:Ε9 – 2015 (Μεταβολές από 1.1.2014 έως 31.12.2014) – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 26η Αυγούστου 2015Ε9 – 2016 (Μεταβολές από 1.1.2015 έως 31.05.2015) – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 26η Αυγούστου 2015 Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18 Ιουλίου 2015.
4ον. Φόρος πολυτελούς διαβίωσης (από φέτος)
Στα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2014 (φορολογικές δηλώσεις 2015), θα επιβληθεί ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης.Επιβάλλεται φόρος 13% και στα σκάφη πάνω από 5 μέτρα που μέχρι και πέρυσι εξαιρούνταν από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.για τα αυτοκίνητα  από 1.929 έως 2.499 κυβικά ο συντελεστής 5% παραμένει.
για αυτοκίνητα πάνω από 2.500 κυβικά, τα αεροσκάφη και τις πισίνες έχουμε αύξηση στα ποσοστά του φόρου από 10% σε 13%
 
Σχ. βλ. Ν..4334/2015, άρθρο 1, παρ.6. και  πολ.1159/17.7.2015

 
Και μετά τις παραπάνω υπενθυμίσεις, αρχίζοντας την ανάλυση των πινάκων του εντύπου της δήλωσης Ε1, με βασικές οδηγίες των πιο κρίσιμων σημείων, θα σταθούμε στον πρώτο (αρχικό ) πίνακα 1:
Τα βασικά της φορολογικής δήλωσης
 
pinax
 
pinax
pinax
 
* Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
* Στη δήλωση έχουν συμπληρωθεί από την υπηρεσία τα στοιχεία του υπόχρεου και της συζύγου.
* Εάν στην ήδη συμπληρωμένη δήλωση υπάρχουν λάθη στα στοιχεία αυτά, πρέπει να τα διορθώσετε ενώ σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία της συζύγου πρέπει οπωσδήποτε να τα συμπληρώσετε.
* Το επώνυμο της συζύγου πρέπει να συμπληρώνεται όπως και στην ταυτότητα.
* Εάν για τις γυναίκες σε χηρεία ή σε διάσταση ή διαζευγμένες που δεν έχουν ακόμη αλλάξει ταυτότητα, στην ήδη συμπληρωμένη δήλωση υπάρχει το όνομα του συζύγου πρέπει να το αντικαταστήσετε με το όνομα του πατέρα. Οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι πυροσβέστες που δεν συμπληρώνουν αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, υποχρεούνται στην συμπλήρωσή της υπηρεσιακής ταυτότητας.
* Σημειώνεται ότι οι έγγαμοι φορολογούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν απαραίτητα το παραλληλόγραμμο με την ένδειξη “Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συζύγου” με τον Α.Φ.Μ. της συζύγου. Προσοχή: αν δεν έχει πρέπει να μεριμνήσει να πάρει.
*  ΝΕΟ Α.Μ.Κ.Α. του φορολογουμένου: Από φέτος πάνω στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Μ.Κ.Α. του υπόχρεου και της συζύγου με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν υποχρεούνται σε απόκτηση Α.Μ.Κ.Α.Εξαιρούνται οι κάτοικοι αλλοδαπής οι οποίοι δύναται να επιλέξουν την ένδειξη “μη υπόχρεος απόκτησης Α.Μ.Κ.Α.”.(πολ. 1088/17-4-2015).
* Σε καμιά περίπτωση, για τη σύζυγο  δεν θα γράφεται στα τετραγωνίδια ο Α.Φ.Μ. και ο Α.Μ.Κ.Α. του συζύγου, αλλά θα συμπληρώνεται μόνο με τον Α.Φ.Μ./Α.Μ.Κ.Α. της συζύγου.
* Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. προστατευόμενων μελών στον πίνακα 8:  Κωδ. 831-834 ΑΦΜ παιδιών: Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών, ενώ για τα προστατευόμενα τέκνα κάτω των 18 ετών είναι προαιρετική. Ειδικά για τα ανήλικα τέκνα συμπληρώστε την ένδειξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα με το εάν είναι ή όχι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης. Σε περίπτωση που τα ανήλικα προστατευόμενα τέκνα είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης θα συμπληρώνεται η σχετική ένδειξη στον πίνακα 8 και υποχρεωτικά ο ΑΦΜ τους.
(πολ. 1088/17-4-2015).
Κωδ. 846-849 ΑΜΚΑ παιδιών: Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης των παιδιών που είναι προστατευόμενα μέλη. Αν κάποια από τα παιδιά δεν έχουν ΑΜΚΑ Μπορούν οι γονείς να απευθυνθούν σε κάποιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)και να βγάλουν αριθμό.
Η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ δεν είναι υποχρεωτική για προστατευόμενα παιδιά κατοίκων εξωτερικού ή για παιδιά υπηκόων του εξωτερικού  που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας οι οποίοι απαλλάσσονται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού. Οι ασφαλισμένοι στο εξωτερικό δεν μπορούν να αποκτήσουν ΑΜΚΑ για τους ίδιους και για τα παιδιά τους (πολ.1146/19-5-2014).
Κωδ. 835-838ΑΦΜ συγγενικών προσώπων: Συμπληρώνεται ο ΑΦΜ των συγγενών που είναι προστατευόμενα μέλη. Επιπλέον συμπληρώνεται η συγγένεια που υπάρχει με τον υπόχρεο ή με τη σύζυγο. Δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί το ονοματεπώνυμο που γραφόταν παλαιότερα.
Κωδ. 861-864 ΑΜΚΑ συγγενών: Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ των λοιπών συγγενών που είναι προστατευόμενα μέλη. Επισημαίνουμε ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του  άρθρο 11 του ν. 4172/13, θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω.
* Η διεύθυνση επαγγέλματος:
Προσοχή:
1) Για τον υπόχρεο: η διεύθυνση επαγγέλματος συμπληρώνεται μόνο από όσους αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ η διεύθυνση κατοικίας συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους.
2) Για τη σύζυγο: συμπληρώνεται κατά περίπτωση η διεύθυνση κατοικίας ή του επαγγέλματος, εφόσον είναι επιτηδευματίας.
Επιπλέον εάν είστε έγγαμος πρέπει να επιλέξετε “X” πάνω στη λέξη “ΕΓΓΑΜΟΣ”. (Μην επιλέξετε “X” αν είστε διαζευγμένος ή βρίσκεστε σε χηρεία ή σε διάσταση).
* Στοιχεία του εκπροσώπου:
Τα στοιχεία του εκπροσώπου (κηδεμόνα, αντιπροσώπου, δικαστικού συμπαραστάτη, προσωρινού διαχειριστή ή συνδίκου πτώχευσης κ.λπ.) ή φορολογικού εκπρόσωπου, εφόσον συντρέχει περίπτωση υποβολής δήλωσης για τα εισοδήματα:
α) Προσώπου που κατοικεί στην αλλοδαπή και αποκτά εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα.
β) Ανηλίκου ή προσώπου που έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
γ) Προσώπου που απεβίωσε, για το οποίο η φορολογική δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους του.
δ) Σχολάζουσας κληρονομιάς.
ε) Από περιουσιακά στοιχεία που έχουν τεθεί υπό μεσεγγύηση, βρίσκονται σε κατάσταση επιδικίας ή αφορούν πτωχευτική περιουσία.
Στο παραλληλόγραμμο με την ένδειξη “Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του Φορολογικού Εκπροσώπου” αφορά τον Α.Φ.Μ. του εκπροσώπου και συμπληρώνεται απαραίτητα, εφόσον βέβαια αναγράφονται στοιχεία εκπροσώπου στο σώμα της δήλωσης.
Σε περίπτωση που εκπρόσωπος είναι η σύζυγος θα συμπληρώσει στο πεδίο αυτό τον δικό της Α.Φ.Μ.0 ΑΦΜ του εκπροσώπου αναγράφεται στο σχετικό πεδίο και οε περίπτωση που εκπρόσωπος είναι η σύζυγος, αναγρά¬φεται το δικό της ΑΦΜ.
* Φορολογικός εκπρόσωπος για τους κατοίκους εξωτερικού:
Από 1/1/2014, ο φορολογούμενος που δεν διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις τυπικές υποχρεώσεις (άρθρο 7§1 Ν. 4174/2013).
Στην ταχυδρομική διεύθυνση του εκπροσώπου, η Φορολογική Διοίκηση αποστέλλει κάθε είδους αλληλογραφία σχετική με το φορολογούμενο. Η διαδικασία ορισμού εκπροσώπου έχει ορισθεί με την εγκύκλιο πολ.1283/2013.
Προσοχή: Με τον ορισμό του φορολογικού εκπροσώπου δεν μετατίθεται η υποχρέωση του αλλοδαπού για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στον εκπρόσωπο (πολ. 1283/2013).
Το πρόσωπο, το οποίο ορίζεται φορολογικός εκπρόσωπος, ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου.
* Διόρθωση Δ/νσης κατοικίας και των στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και των προσωπικών λοιπών στοιχείων:
Για τη διαδικασία μεταβολής, (με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας), της διεύθυνσης κατοικίας, των στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και των προσωπικών στοιχείων των φορολογουμένων φυσικών προσώπωνπου είναι πιστοποιημένοι χρήστες, μας δίνει οδηγίες η εγκύκλιος πολ.1123/30-4-2014. Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες, θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του taxisnet σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εγκύκλιο πολ. 1178/7-12-2010.
Συνήθη ερωτήματα
1. Πώς γίνεται επιβεβαίωση όταν ο γάμος δεν έχει δηλωθεί και στον πίνακα επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται η σύζυγος; 
Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσης σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για την έγγαμη σχέση. Στην συνέχεια θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση αφού επιλέξετε την ένδειξη “ΕΓΓΑΜΟΣ” και πληκτρολογήσετε τον ΑΦΜ της συζύγου.
2. Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω την σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης;
Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσης σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για την διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στην συνέχεια θα διαγράψετε την ένδειξη “ΕΓΓΑΜΟΣ” και αυτόματα θα ακυρωθούν τα στοιχεία της συζύγου.
3. Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τον σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης; 
Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσης σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για την διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στην συνέχεια θα διαγράψετε την ένδειξη “ΕΓΓΑΜΟΣ”, στο πεδίο “ΥΠΟΧΡΕΟΣ” θα πληκτρολογήσετε τον δικό σας ΑΦΜ και θα πατήσετε “Επιβεβαίωση στοιχείων”.
* Είναι  υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων  των υπόχρεων ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και των απαλλασσόμενων από το φόρο εισοδημάτων.
– Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.
– Ο κ. Γιώργος Δ. Χριστόπουλος είναι Φοροτεχνικός (Μέλος του ΔΣ της ΠΟΦΕΕ και Γεν. Γραμματέας της ΕΦΕΕΑ 
** Ο κ. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος είναι επίσης Φοροτεχνικός
Στο επόμενο 2ο μέρος: Προσοχή στον πίνακα 2. Στον πίνακα αυτό είναι συγκεντρωμένες σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σωστή εκκαθάριση της δήλωσης και το σωστό υπολογισμό του φόρου εισοδήματος.
 
Πηγή: www.capital.gr

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου