Αναδημοσιεύσεις

Aποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων σε φορολογική – λογιστική βάση (σύμφωνα με τα ΕΛΠ)

[Απόσπασμα από άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Epsilon7, τεύχος Μαρτίου] Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται συγκριτικά οι κυριότερες διατάξεις λογιστικής και φορολογίας σχετικά με…
Αναδημοσιεύσεις

Ε.Λ.Π.: Υποδείγματα Προσαρτήματος για "Πολύ Μικρές Οντότητες" με απλογραφικά βιβλία, "Πολύ Μικρές οντότητες" με διπλογραφικά βιβλία και "Μικρές οντότητες"

1η Δημοσίευση 1.6.2016  «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» – Υποδείγματα Προσαρτήματος για : α) « Πολύ Μικρές οντότητες», με απλογραφικά βιβλία, β) « Πολύ…
Αναδημοσιεύσεις

Π. Γιώτης, Οι κρατικές επιχορηγήσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Οι κρατικές επιχορηγήσεις είναι κρατικές ενισχύσεις προς τις οντότητες και ανάλογα με τον σκοπό τους απεικονίζονται διαφορετικά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που καταρτίζονται…

Διαβάστε περισσότερα