Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου (lsr.gr) αποδέχονται τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των άρθρων, των σελίδων, των γραφικών και των υπόλοιπων αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Συνεπώς, οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την περιήγηση στον ιστότοπο.

Σε περίπτωση που δε συμφωνούν με οποιοδήποτε μέρος ή με το σύνολο των Όρων Χρήσης, τότε οφείλουν να διακόψουν την περιήγησή τους στον παρόντα ιστότοπο και να μην κάνουν καμία χρήση του περιεχομένου του. Οι επισκέπτες παρακαλούνται να ελέγχουν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης του lsr.gr για ενδεχόμενες τροποποιήσεις. Η χρήση του ιστότοπου σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους των επισκεπτών αποδοχή των όρων αυτών.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, συλλόγων και φορέων), το σύνολο του περιεχόμενο του ιστότοπου lsr.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και των αρχείων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία ή/και κατατεθειμένα σήματα της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο αναδημοσίευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Μόνες εξαιρέσεις αποτελούν:

  • η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι εμπορική χρήση, και με ένδειξη προέλευσης του από τον ιστότοπο lsr.gr, χωρίς να θίγονται τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
  • η περίπτωση της αναδημοσίευσης, αντιγραφής, αναπαραγωγής ή μετάδοσης των ανακοινώσεων και των δελτίων τύπου της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου, με ένδειξη της προέλευσης τους από τον ιστότοπο lsr.gr και χωρίς να γίνεται οικειοποίηση του παρεχόμενου περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο,
  • η περίπτωση της αναδημοσίευσης, αντιγραφής, αναπαραγωγής ή μετάδοσης οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου με γραπτή συγκατάθεση από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου, το οποίο δεν αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, για ενημερωτικούς ή/και επιμορφωτικούς σκοπούς, με ένδειξη προέλευσης του από τον ιστότοπο lsr.gr, χωρίς να θίγονται τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Προϊόντα ή υπηρεσίες που ενδέχεται να αναφέρονται στον παρόντα ιστότοπο και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών, οργανισμών, συνεργατών, ενώσεων, φορέων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και δεν διατηρούμε κανένα δικαίωμα παραχώρησης αδειών χρήσης τους.

Περιορισμός Ευθύνης Ιστότοπου

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι επισκέπτες του ιστότοπου lsr.gr, στον οποίο προβαίνουν αποκλειστικά με δική τους πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ειδικότερα, η Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου δεν ευθύνεται για τυχόν ειδικές, έμμεσες, συνακόλουθες ή περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημίες από επίσκεψη στον ιστότοπο lsr.gr ή/και από χρήση των υπηρεσιών της, ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

Τα περιεχόμενα του ιστότοπου lsr.gr παρέχονται “όπως ακριβώς είναι”, χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Η Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα του ιστοτόπου της θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών του ιστότοπου lsr.gr ή τα αποτελέσματά τους.

Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνουν οι επισκέπτες και σε καμία περίπτωση η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου.

Οι πληροφορίες στις οποίες έχετε πρόσβαση ή τις οποίες λαμβάνετε ως χρήστες-μέλη κάνοντας χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του ιστότοπου, εφόσον αποστέλλονται, εισάγονται ή ταχυδρομούνται από άλλους χρήστες-μέλη ή από τρίτους, δεν επαληθεύονται, ούτε ελέγχονται, εξετάζονται ή επικυρώνονται από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου.

Η Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ούτε εγγυάται σχετικά με την νομιμότητά, εγκυρότητα, ακρίβεια, ορθότητα, ποιότητα, σταθερότητα, ή επικαιρότητα, καταλληλότητα, ή εμπορευσιμότητα για οποιοδήποτε σκοπό οποιουδήποτε μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο της, λειτουργίας και χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του ιστότοπου της. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια οποιασδήποτε πληροφορίας οποιουδήποτε είδους που αποστέλλεται στον ή μέσω του ιστότοπου της. Σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ειδική, άμεση, έμμεση, ποινική, δευτερογενή ζημία ή οποιεσδήποτε ζημίες γενικώς, απορρέουσες από απώλεια χρήσης, στοιχείων ή κερδών, ανεξαρτήτως αιτίας ή τρόπου, που προέρχεται από ή σε σχέση με την χρήση ή εκτέλεση λογισμικού, παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών, την πρόσβασή σας ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την δική σας χρήση και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε δευτερογενής, ειδικής, ή παρόμοιας ζημίας.

Ο ιστότοπος δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία στον δικτυακό αυτό τόπο θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό στοιχείο με καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή σας. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να απομονώσει λογισμικό και αρχείο πληροφοριών, να εφαρμόσει «αντιιικό» λογισμικό και με δικό του τρόπο να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που χρησιμοποιεί καθώς και τα αρχεία πληροφοριών, αν μολυνθούν δεν θα καταστρέψουν τις πληροφορίες ή το σύστημά του.

Αποκλεισμός φορολογικών και νομικών συμβουλών

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο lsr.gr αποτελούν μία προσφορά προς τους επισκέπτες και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως νομικές ή/και φορολογικές συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση μεταξύ λογιστή και πελάτη ή δικηγόρου και πελάτη ή προτροπή για την τέλεση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Ο ιστότοπος lsr.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες του ιστότοπου lsr.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές.

Χρήση αρχείων cookies

Ο ιστότοπος lsr.gr χρησιμοποιεί αρχεία cookies για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών καθώς περιηγούνται σε αυτόν. Επίσης χρησιμοποιούνται cookies τρίτων για την ανάλυση και την κατανόηση του πως αξιοποιείτε τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies αποθηκεύονται στον περιηγητή σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Έχετε τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε από αυτά τα cookies, ωστόσο η εξαίρεση ορισμένων απαραίτητων cookies μπορεί να έχει επίδραση στην εμπειρία χρήσης του δικτυακού τόπου. Όλες οι πληροφορίες για τη χρήση cookies στον ιστότοπο lsr.gr περιγράφονται αναλυτικά στην σελίδα: Πολιτική Cookies.

Υπερσύνδεσμοι (links) προς άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπος lsr.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και ηλεκτρονικών πλατφορμών στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους και ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο ιστότοπος lsr.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και ηλεκτρονικών πλατφορμών στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Άλλα δικαιώματα δικτυακού τόπου

Η Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου διατηρεί το δικαίωμα και την διακριτική ευχέρεια να:

  • πραγματοποιήσει βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις σε κάθε υπηρεσία, αρχείο ή/και λογισμικό που παρέχονται ή/και διατηρούνται σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων της αλλαγής ή διαγραφής ονομάτων χρηστών (usernames) και συνθηματικών (password),
  • να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας, αρχείου ή λογισμικού και να απέχει από την δημοσίευση στον ιστότοπο της και να διαγράφει από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγους,
  • να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από τα μέλη ή/και τους επισκέπτες με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης (όπως στην περίπτωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου lsr.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Ρόδου.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι παρόντες Όροι Χρήσεις αποτελούν συμφωνία μεταξύ της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου και των επισκεπτών του ιστότοπου της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020