Φορολογικά

Τι να προσέξετε στη συμπλήρωση του Πίνακα 6 του Ε1 ("Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία")

Αναφερόμενοι στις αλλαγές που υπήρχαν στην δήλωση του οικονομικού έτους 2014, αναφέρουμε ότι ορισμένοι από τους κωδικούς των φοροαπαλλαγών που καταργήθηκαν έχουν μεταφερθεί στον πίνακα 6 «Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία».
Πέρα όμως από την μεταφορά αυτή έχουμε και άλλες αλλαγές στον πίνακα αυτό, αλλαγές που έχουν φέρει αρκετές ανατροπές στα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα.
 
Να θυμίζουμε ότι βασικός ρόλος του πίνακα αυτού συμπληρώνονται τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία καθώς και τα ποσά που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης.
00
 
Κουτοπονηριά και ταλαιπωρία στους φορολογούμενους.
 
Ο πίνακας αρχίζει με τους κωδικούς 655 – 656 «Καθαρό εισόδημα που δεν υπήρχε την 01-01-2014» Σε αυτούς συμπληρώνεται το συνολικό καθαρό εισόδημα που δηλώσατε για το 2013,αλλά που δεν υπάρχει την 1.1.2014.
Δηλαδή αν κάποιος ήταν π.χ. ελεύθερος επαγγελματίας και έκανε διακοπή ή είχε ένα ακίνητο από το οποίο έπαιρνε ένα  ενοίκιο και το πούλησε ή το έδωσε στα παιδιά του, έγραφε σε αυτούς τους κωδικούς το ποσό αυτό, προκειμένου να μην υπολογιστεί προκαταβολή πάνω σε αυτό το εισόδημα.
Στο βιβλιαράκι οδηγιών για τις φορολογικές δηλώσεις του οικονομικού έτους 2014, σημειώνεται σχετικά με τους κωδικούς αυτούς ότι:
«ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αρχικών δηλώσεων οικον. έτους 2014 οι Κωδικοί αυτοί είναι ανενεργοί και θα συμπληρώνονται μόνο με υποβολή αίτησης – τροποποιητικής δήλωσης στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης.»
 
Αυτό σημαίνει ότι στην εκκαθάριση που θα πάρει ο φορολογούμενος, θα υπάρχει η προκαταβολή. Έτσι θα παρουσιάσουμε στους κουτόφραγκους περισσότερα έσοδα και θα βάλουμε τον φορολογούμενο να περάσει από την εφορία να ταλαιπωρηθεί στη ουρά προκειμένου να διορθώσει  τα κακώς κείμενα.
 
Σε μια εφορία που ουσιαστικά δεν υπάρχει, μιας και για παράδειγμα οι φορολογούμενοι σε αρκετά νησιά των Κυκλάδων πρέπει να έλθουν στον Πειραιά, ή των μικρών νησιών των Δωδεκανήσων να προσέλθουν  στην Κω ή στην Ρόδο, αφού βεβαίως υποχρεωθούν να πληρώσουν φυσικά και την πρώτη δόση του φόρου.
Κωδικοί 693-694
Συμπληρώνεται το ποσό της ετήσιας συνολικής αντικειμενικής δαπάνης και της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που δεν υπάρχει την 1.1.2014, εφόσον αυτό το ποσό το έχετε συμπληρώσει στον πίνακα 5 της δήλωσης. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση μεταβίβασης μέσα στο έτος κάποιου ακινήτου από αυτά για τα οποία υπολογίζεται αντικειμενική δαπάνη, το ποσό αυτής θα υπολογιστεί χειρόγραφα και θα συμπληρωθεί στους κωδικούς αυτούς από τον ίδιο τον φορολογούμενο.
 
 
Κωδικοί 659-660
Συμπληρώνονται εισοδήματα που αποκτήσατε το 2013, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο, όπως το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών (όχι ολικά τυφλών) και προσώπων με απόλυτη αναπηρία (όχι με κινητική αναπηρία άνω του 80%), συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή, σύνταξη και επιδόματα πολύτεκνης μητέρας, κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο XAA. και μη εισηγμένων στο X.A.A., ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας, μερίσματα ημεδαπών και αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών που απαλλάσσονται από το φόρο κ.τ.λ. Συμπληρώνονται τα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2013 τα οποία φορολογούνται με ειδικό τρόπο (π.χ. τόκοι καταθέσεων τραπεζών αλλοδαπής προέλευσης, τόκοι ομολόγων, αμοιβές και μισθοί μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας που έγινε παρακράτηση φόρου 40%, ωφέλεια από πώληση εταιρικού μεριδίου, μερίσματα ημεδαπών A.E., κέρδη που διανέμουν ημεδαπές ΕΠΕ και συνεταιρισμοί, κτ.λ.), όπως αυτά προκύπτουν μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος που τα βαρύνει καθώς και τα μερίσματα από αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, αλλοδαπές Ε.Π.Ε. κτ.λ. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι τόκοι καταθέσεων αλλοδαπής προέλευσης καθώς και τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης, παραμένουν στην αλλοδαπή, ο δικαιούχος πρέπει να αποδίδει ο ίδιος το φόρο με υποβολή δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται. Περαιτέρω, στους κωδικούς συμπληρώνονται τα κέρδη φυσικών προσώπων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στη Σύσταση 2003/361/ΕΚτης Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία “Δ.Ε.Η. A.E.” ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξη τους στο “Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw”, κατόπιν αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 [ΦΕΚ 8 A’).
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1)Τα ποσά των επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής σε περιπτώσεις προσδιορισμού του γεωργικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο, δεν θα συμπληρώνονται στους κωδικούς αυτούς γιατί από τη χρήση 2011 και μετά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον περιορισμό των τεκμηρίων (σχετ. η ΠΟΛ. 1079/12-4-2011 απόφαση του Υπ. Οικονομικών). Θα συμπληρώνονται όμως στους κωδικούς 995-996 προκειμένου να υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως προβλέπεται στην ΠΟΛ.1167/2-8-2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών.
2) Τα εισοδήματα αυτά θα πρέπει να μπουν στις ξεχωριστές επιλογές που δίνει το σύστημα.
 
Κωδικοί 667-668
Φέτος  τα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2013, από τόκους καταθέσεων ημεδαπής προέλευσης, δεν θα μπουν στον κωδικό 659  – 660 αλλά σε αυτούς τους κωδικούς . Θεωρητικά τα στοιχεία έχουν δοθεί από τις τράπεζες. Παρουσιάζονται όμως αρκετά λάθη στα στοιχεία που έχουν ανέβει στην εφαρμογή του taxisnet και με πρόσχημα ότι έχουν δοθεί στην Γενική Γραμματεία Εσόδων , οι τράπεζες αρνούνται να εκδώσουν νέες βεβαιώσεις στους φορολογούμενους που τις ζητούν για να διασταυρώσουν τα στοιχεία.
 
Πέρα όμως από αυτό το πρόβλημα , τεράστιο θέμα έχει δημιουργηθεί και με το εισόδημα από τους τόκους, αφού για φέτος η αναγραφή τους είναι από το πρώτο ευρώ.
 
Σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος φορολογούμενος έχει εισόδημα από τόκους έστω και 0,01 ευρώ και δεν έχει κανένα άλλο εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό ούτε αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης, ενεργοποιείται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης . που για τον άγαμο  είναι 3.000 και για τους έγγαμους 5.000 ευρώ.
 
Το ποσό αυτό θα φορολογηθεί με την κλίμακα των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή με 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ και 33%  για εισοδήματα από εκεί και πάνω.
 
Αν αυτό συμβεί τότε ένας φορολογούμενος με 5 ευρώ τόκους θα πληρώσει το ποσό των 1.209,00 ευρώ φόρο και προκαταβολή.
 
0
 
Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι μετά τον σάλο που έχει δημιουργηθεί, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης παροτρύνει τους φορολογούμενους να μην οριστικοποιούν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος τους που το 2013 ήταν άνεργοι ή είχαν εισοδήματα από τόκους έως ότου ψηφιστεί στη Βουλή ειδική τροπολογία που θα αντιμετωπίζει προβλήματα που έχουν ανακύψει με τη φορολόγηση των τεκμαρτών εισοδημάτων τους.
 
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης προανήγγειλε την κατάθεση τροπολογίας που θα διευθέτηση το ζήτημα και κάλεσε τους φορολογουμένους να μην οριστικοποιούν τις δηλώσεις τους. Ειδικότερα απαντώντας μέσω twitter στο τι θα γίνει με τους ανέργους που είχαν μόνο εισόδημα 200 ευρώ από προγράμματα ΟΑΕΔ το 2013 και το σύστημα τους ζητάει φόρο 2.500 ευρώ ο κ. Θεοχάρης απάντησε το εξής: «Μην οριστικοποιείτε ακόμη μέχρι να ψηφιστεί η τροπολογία».
 
Η  σχετική νομοθετική ρύθμιση θα προβλέπει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις άνεργοι, ανήλικοι ή μικροκαταθέτες χωρίς άλλα πραγματικά εισοδήματα αλλά με μικροποσά από τόκους, ενοίκια ή περιστασιακή απασχόληση θα θεωρούνται μισθωτοί και επομένως θα καλύπτονται από το αφορολόγητο των 9.500 ευρώ, όσο δηλαδή προκύπτει από τη σταθερή έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ που δικαιούνται φέτος μόνο μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες.
 
Πρέπει να σημειώσουμε ότι στην ίδια θέση βρίσκονται και οι κάτοικοι εξωτερικού που διαθέτουν κάποια περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα, τα οποία δεν τους αποφέρουν εισόδημα και τα χρησιμοποιούν όταν επισκέπτονται την πατρίδα τους. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αν οι φορολογούμενοι αυτοί δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα, δεν τους υπολογίζεται και τεκμαρτό εισόδημα από αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης. Αν όμως έχουν και κάποια χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό, που είτε τα έστειλα  από το εξωτερικό, είτε τα είχαν αφήσει από προηγούμενη επίσκεψη τους, και τους επέφεραν τόκο έστω και 0,01 ευρώ , τότε θεωρείται ότι  αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα και ενεργοποιούνται και οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.
 
Ας δούμε για παράδειγμα ένα κάτοικο εξωτερικού , παντρεμένο  , με ένα σπίτι 70 τ.μ.  σε μια περιοχή με αντικειμενική αξία κάτω από 2.000 € και ένα αυτοκίνητο 1.400 cc επτά ετών. Ο άνθρωπος αυτός , με ένα ελάχιστο εισόδημα από τόκους, καλείται να πληρώσει 3.804,32 ευρώ φόρο.
 
01
 
Κωδικοί 657-658
Συμπληρώνονται τα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2013, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και απαλλάσσονται σύμφωνα με την παρ.2 του αρ. 29 του ν.3986/2011 της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα στους κωδικούς αυτούς συμπληρώνονται: οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό άνω του 80%. Επίσης, συμπληρώνονται το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη εφόσον καταβάλλονται σε ολικά τυφλούς ή σε κινητικά ανάπηρους άνω του 80%.
 
Περαιτέρω στους κωδικούς αυτούς συμπληρώνονται οι αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης [παρ. 1, αρ.14 ΚΦΕ), οι αμοιβές των υπαλλήλων της EE για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 2ου εδ. του άρθρου 12 (πρώην άρθρου 13) του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της EE της 8-4-1965 (όπως ισχύει σήμερα) καθώς και οι αμοιβές των προσώπων που αναφέρονται στην ΠΟΛ 1014/22-2-2010. Τέλος, συμπληρώνονται τα μερίσματα της παραγρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4141/2013.
 
Σημειώνεται ότι αν από το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη που καταβάλλεται σε ολικά τυφλούς και κινητικά ανάπηρους άνω του 80% καθώς και από τους μισθούς, τις συντάξεις και την πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί ή κινητικά ανάπηροι άνω του 80%, έχει παρακρατηθεί φόρος, ο τυχόν φόρος που έχει παρακρατηθεί για τα υπόψη ποσά συμπληρώνονται στους κωδικούς 313-316 του πίνακα 8.
 
Κωδικοί 433-434
Σε αυτούς τους κωδικούς συμπληρώνεται το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα της περ. 3 (Εισοδήματα αφορολόγητα ή που φορολογήθηκαν με ειδικό τρόπο και μερίσματα ΑΕ των κωδικών 659- 660)  ,5 (τόκων καταθέσεων) και στα καθαρά κέρδη της περ. 8 (κέρδη από Ο.Ε., Ε.Ε. Αστικές Εταιρίες κλπ).
 
Κωδικοί 661-662
Συμπληρώνεται το ποσό του επιδόματος του Ο.Α.Ε.Δ. που εισπράξατε μέσα στο 2013.
 
Οι κωδικοί που χάθηκαν στο δρόμο 
 
Στην πρώτη έκδοση του εντύπου Ε1, στο πίνακα 6 υπήρχαν και οι κωδικοί 653- 654. «Μερίσματα πλοιοκτητριών εταιριών ν.27/1975 που δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα»
Στην τελική βερσιόν του εντύπου, οι κωδικοί αυτοί δεν υπήρχαν.
 
Όταν ρωτήθηκαν στελέχη του υπουργείου μας απάντησαν ότι κόπηκαν με άνωθεν παρέμβαση, μετά από παράπονα που εξέφρασαν οι ενδιαφερόμενοι, ώστε να μην πληρώσουν πάνω στα ποσά αυτά την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης του άρθρο 29 του ν. 3986/2011.
 
Κατά τα άλλα όλοι αυτοί στην ηγεσία του υπουργείου οικονομικών , με κάθε ευκαιρία μας ρίχνουν και ένα δεκάλεπτο κήρυγμα για την πάταξη της φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήματος και για την πάταξη της φοροαποφυγής.
 
Σε επόμενο σημείωμα μας θα συνεχίσουμε την παρουσίαση του πίνακα 6 με τα πληροφοριακά στοιχεία . Ελπίζουμε μέχρι τότε να έχουν λυθεί και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την λανθασμένη πολιτική της κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου.
Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης 
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός , Συγγραφέας, Μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE
Πηγή www.newmoney.gr 

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου