ΦορολογικάΧρήσιμα

(Upd11) Σημαντικά θέματα της τελευταίας περιόδου που πρέπει να γνωρίζετε

Όπως γνωρίζουμε η περίοδος των τελευταίων τριών μηνών —και όχι μόνο— ήταν αρκετά επιβαρυμένη από πλευράς φόρτου εργασίας για όλους τους συναδέλφους. Μέσα σε όλο αυτό τον κυκεώνα νόμων, πολυνομοσχεδίων, αποφάσεων και εγκυκλίων είχαν δημοσιευθεί εκτός των άλλων και αρκετά ενδιαφέροντα άρθρα, επισημάνσεις, κ.λπ. τα οποία ενδεχομένως να μην έχουν μελετήσει οι συνάδελφοι. Η ομάδα του κόμβου σταχυολόγησε τα σημαντικότερα εξ αυτών έτσι ώστε να τα μελετήσουν οι συνάδελφοι εφόσον επιθυμούν.
 Θέματα ΚΦΔ
 Πρόστιμα – Ποινές – ΚΦΔ

■  (Νέο) Φοροδιαφυγή κατ εξακολούθηση για μη υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολή του φόρου. Μετατροπή ποινής σε χρηματική.
■  (Νέο) Μη επιβολή προστίμου για διόρθωση εκπρόθεσμης αρχικής πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας
■  (Νέο) Ερμηνεία του άρθρου 18 του Κ.Φ.Δ. – Η εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου και όχι μέχρι την έκδοση αυτής
■  (Νέο) Επιβολή χαρτοσήμου από ΔΟΥ σε μεγάλο υπόλοιπο προμηθευτή.

■  (Νέο)
 Περίπου χίλιες ενδικοφανείς προσφυγές κατατέθηκαν στη ΔΕΔ για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016. Γιατί απορρίφθηκε σχεδόν το σύνολο αυτών
■  (Νέο) 
100 ευρώ το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή κατάστασης συμφωνητικών
■  (Νέο) Η εκπρόθεσμη δήλωση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ)
■  (Νέο)
 Και με τη «βούλα» της ΔΕΔ χωρίς πρόστιμο οι εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΜΥ
■  (Νέο) Χωρίς πρόστιμο και η εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για διαγραφή συζύγου
■  (Νέο) Χωρίς πρόστιμο η εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή/συμπλήρωση λογαριασμού IBAN
■  (Νέο) Οδηγός για τις κατασχέσεις, τα όρια προστασίας μισθών καθώς για την διαδικασία των πλειστηριασμών.

 ΠΟΛ 1102/2017 – Η διαδικασία για την εφαρμογή της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και της επιβολής ειδικής χρηματικής κύρωσης

 Το νέο καθεστώς αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων
■ Πρόστιμα εκπρόθεσμων δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων – Λύση για εκατοντάδες συναδέλφους
 Πρόστιμο απώλειας ταμειακής μηχανής – Πως μπορεί να ακυρωθεί το πρόστιμο
 Ανακριβείς οι πιστωτικές δηλώσεις Φ.Π.Α. περιόδων που έπονται μιας ανακριβούς δήλωσης Φ.Π.Α.

 Διάφορα σημαντικά θέματα 
 Επιστροφή φόρων χωρίς έλεγχο

■ 
(Νέο)  Σε ισχύ οι διατάξεις για την άμεση επιστροφή φόρων και ΦΠΑ χωρίς έλεγχο
 Πόθεν έσχες 
■ (Νέο)  (Upd) Προσοχή! – Υποχρέωση υποβολής καταλόγων υπόχρεων «πόθεν έσχες» από τις εταιρείες, κ.λπ.
 Εξωδικαστικός συμβιβασμός ρύθμισης οφειλών

■ (Νέο) Πλήρης οδηγός και υλικό για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και την υποβολή της αίτησης
■ Ολόκληρη η παρουσίαση του νόμου του εξωδικαστικού μηχανισμού στα σεμινάρια της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

■ Νέα εγκύκλιος ΠΟΛ.1024/2017 με όλες τις λεπτομέρειες για τον εξωδικαστικό μηχανισμό
■  Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις από την Ε.Ε.Τ. για τον εξωδικαστικό μηχανισμό
 Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών – Ποιες ασφαλιστικές οφειλές εντάσσονται – Οι προϋποθέσεις που θέτει το ΚΕΑΟ για την ρύθμιση – Οι δόσεις και οι λοιπές λεπτομέρειες

■ 
Εξωδικαστική ρύθμιση: Συμψηφισμός με οφειλές βεβαιωμένες στη φορολογική διοίκηση, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο
■ Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε λογιστές για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
■ Πως θα εφαρμοστεί η εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών – Τι θα γίνει με τους ελ. επαγγελματίες
■ Νέα εγκύκλιος (Α.Α.Δ.Ε.) με όλες τις λεπτομέρειες για τον εξωδικαστικό μηχανισμό
 Ρύθμιση οφειλών σε δήμους

 Έως 100 δόσεις η ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους. Όλες οι λεπτομέρειες που προβλέπει το νομοσχέδιο
 Άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές

 Αυτές είναι οι περιοχές που τα καταστήματα θα είναι ανοικτά και τις Κυριακές. Αναλυτικοί χάρτες.
 POS■ (Νέο) Οι νέες αλλαγές στην απόφαση για τα POS
 Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα POS – Tα νέα δεδομένα, τα πρόστιμα και οι απαλλαγές 
■ Η νέα εγκύκλιος για τα POS – Υποχρέωση και για τη δευτερεύουσα δραστηριότητα 
■ Η εγκατάσταση μηχανήματος POS δεν είναι μονόδρομος
■ Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται
■ Πινακίδια POS
■ Η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα (POS) δεν έχει εφαρμογή στους δικηγόρους
■ Εξαιρούνται της χρήσης POS οι ηλεκτροπαραγωγοί φωτοβολταϊκών
■ Χωρίς POS όσοι εργάζονται με μπλοκάκι
  Μετατροπές συγχωνεύσεις
■ (Νέο) Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε. – Ποιες μετατροπές μεταξύ εταιριών είναι εφικτές σήμερα
  Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων (Προθεσμία μέχρι 30.9.2017)

 Πως ρυθμίζονται σε δόσεις οι οφειλές από την ένταξη στην οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων
■ Πρόσθετες οδηγίες για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων από την Α.Α.Δ.Ε.
■ Χρηστικό εγχειρίδιο με ερωτήσεις-απαντήσεις και παραδείγματα για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων (Ενημερωμένο)
■ Σημαντικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών
■ ΠΟΛ.1006/2017 Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πέμπτου «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α’ 240)
■ ΠΟΛ.1009/2017 Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α’ 240)
■ Νέες διευκρινίσεις για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων και κοινοποίηση της παράτασης
■ Άρθρα Η οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων αίρει το χαρακτηρισμό των βιβλίων ως ανακριβών;
■ (Upd) Εγχειρίδιο Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων, ερωτήσεις-απαντήσεις, παραδείγματα
■  ΠΟΛ.1115/2017 Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α’ 240)
  Capital controls 
■ (Νέο) «Χαλάρωση» capital controls. Τι αλλάζει αναλυτικά από σήμερα στον περιορισμό κίνησης κεφαλαίων (Upd)
 Νέο τέλος υπέρ πνευματικών δικαιωμάτων
■  Τέλος 2% σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και tablet με ram άνω των 4 GB


 Οικονομικές καταστάσεις Γ.Ε.ΜΗ.
■ Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων για τη χρήση 2016 – Τι ισχύει για τη δημοσίευση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2016
 Φ.Π.Α.

■ (Νέο) Προσδιορισμός μη εκπιπτόμενου Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής στις διατάξεις χαρτοσήμου της υπομίσθωσης τμήματος ακινήτου, ενώ η αρχική μίσθωση είχε υπαχθεί εξολοκλήρου στις διατάξεις του άρθρου 8 Ν. 2859/2000 Φ.Π.Α.
■ (Νέο) ΔΕΕ – Δεν απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., ως ενδοκοινοτική απόκτηση, η παράδοση αγαθού σε τριγωνική συναλλαγή όταν κατά την πρώτη παράδοση δεν υπάρχει φυσική διακίνηση του αγαθού σε άλλο κράτος μέλος
■ (Νέο) ΔΕΕ – Στο καθεστώς του περιθωρίου κέρδους του ΦΠΑ ως «μεταχειρισμένα αγαθά» τα εξαρτήματα αυτοκινήτων οχημάτων

■ 
Προσοχή – Έως 31.8.2017 η γνωστοποίηση εκπτώσεων λόγω τζίρου
■ Τα αγαθά που επιστρέφουν στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. από 1.7.2017
■ Φ.Π.Α. ανεξόφλητων τιμολογίων – Πρέπει οι επιχειρήσεις να προχρηματοδοτούν το κράτος στις περιπτώσεις που δεν εισπράττουν το Φ.Π.Α. από τον αντισυμβαλλόμενο;
■ Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιστροφή ΦΠΑ χωρίς έλεγχο σε ορισμένες επιχειρήσεις
 Έννοια του όρου «πρώτη εγκατάσταση» για την επιβολή Φ.Π.Α. στα ακίνητα
 Η εγκύκλιος με τις τελευταίες αλλαγές στο Φ.Π.Α. με τον ν. 4472/2017

 Ε.Λ.Π.
■  Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση πιστωτικών τιμολογίων για claw back
■  Χρόνος προσκόμισης του τιμολογίου στο Δημόσιο από τους ελ. επαγγελματίες


 Διάφορες φορολογικές – δικαστικές αποφάσεις – Αρθρα
■ (Νέο) ΣτΕ – Αντισυνταγματική και η περαίωση του ν.3016/2002

■ (Νέο)
 Έννοια του όρου «πρώτη εγκατάσταση» για την επιβολή Φ.Π.Α. στα ακίνητα
■ (Νέο) ΣτΕ – Διακοπή εργασιών ατομικής επιχείρησης λόγω εξαφάνισης φυσικού προσώπου

■ (Νέο) ΣτΕ: Πρόστιμο σε τράπεζα που έστειλε στοιχεία πελάτη της στην… πρώην σύζυγό του
■ Αλλαγές στην υποβολή των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 – Τροποποίηση της απόφασης για το τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων
■ ΠΟΛ.1085/2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο

■ 
ΣτΕ 1365/2017 Εικονικό ή ανακριβές συμβόλαιο πώλησης ακινήτου ως προς την αξία πώλησης επιφέρει τις κυρώσεις του εικονικού τιμολογίου

■ 
Άρθρα Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Αθλητικών Σωματείων
■ 
Άρθρα Χρόνος υποβολής ανακλητικής Φ. Δήλωσης και χρόνος παραγραφής δικαιώματος
■ Διευκρινίσεις για την ευθύνη εταίρων δικηγορικών εταιρειών από την Α.Α.Δ.Ε.

■ 
Οι Κ.Α.Δ. για τους οποίους η προσκόμιση προέγκρισης ίδρυσης στη Δ.Ο.Υ. εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη εργασιών
■ Δυνατότητα κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, σε περίπτωση πίστωσης αναδρομικών αποδοχών
■ ΔΕΕ – Η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. κατά την εξαγωγή εφαρμόζεται στην παροχή υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών με προορισμό τρίτη χώρα, οσάκις οι υπηρεσίες αυτές δεν παρέχονται απευθείας στον αποστολέα ή στον παραλήπτη των εν λόγω αγαθών
■ ΔΕΕ – ‘Εκπτωση φόρου επί των εισροών – Τυπικές προϋποθέσεις εκδόσεως τιμολογίων
■ ΔΕΕ – Έκπτωση ΦΠΑ που κατεβλήθη σε ανενεργό φορολογούμενο
■ Άρειος Πάγος 768/2017 Διευθύνων υπάλληλος – Η έννοια του διευθύνοντος υπαλλήλου, ανεξάρτητα του αν ο εργαζόμενος έχει ή όχι τον τίτλο του κατόχου αυτής, αποδίδεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια της καλής πίστης και της κοινής πείρας και λογικής από την φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, που κρίνονται ενιαία, καθώς και από την ιδιάζουσα θέση εκείνου που τις παρέχει, τόσο προς τον εργοδότη, όσο και προς τους λοιπούς εργαζομένους
 Ρύθμιση 100 Δόσεων

■ Επισημάνσεις: Πότε χάνεται η ρύθμιση των 100 δόσεων από 1.1.2017. Τι πραγματικά ισχύει, παραδείγματα
Οδηγίες ΟΟΣΑ για Ενδοομιλικές συναλλαγές και φοροδιαφυγή

 Νέες αναθεωρημένες οδηγίες του ΟΟΣΑ σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις φορολογικές διοικήσεις
 Νέες οδηγίες από τον ΟΟΣΑ για τις φορολογικές διοικήσεις σχετικά με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ανά χώρα (BEPS Δράση 13)
 Παραγραφή – Απόφαση ΣτΕ

■ (Νέο) 
Παραγραφή, η επόμενη μέρα
■ Παραγραφών… συνέχεια
■ Αυτή είναι η απόφαση του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα της παράτασης της παραγραφής
■ Οι βασικοί κανόνες παραγραφής και η άρνηση του ΣτΕ να δώσει παράταση στις παρατάσεις
 ΔΛΠ – ΔΠΧΑ – 
■ Δωρεάν webinar: Πώς λειτουργεί το ΔΠΧΑ 17 και τι σημαίνει για τους επενδυτές;
 Νόμοι – Νέα φορολογικά  νομοσχέδια
■ (Νέο) Ο νόμος 4485/2017 και οι αλλαγές στο αρχείο του κόμβου
■ (Νέο) Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4486/2017 – Άμεση επιστημονική κωδικοποίηση σε όλες τις διατάξεις που τροποποιούνται
■ (Νέο) Δημοσιεύθηκε και ο νόμος 4487/2017 – Άμεση επιστημονική κωδικοποίηση σε όλες τις διατάξεις που τροποποιούνται
■ Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4484/2017 – Άμεση επιστημονική κωδικοποίηση σε όλες τις διατάξεις που τροποποιούνται
■ Άρθρα Οι σημαντικότερες διατάξεις και αλλαγές του νόμου 4484/2017 – Άτυπη κωδικοποίηση
■ Τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις για την ανταλλαγή πληροφοριών – Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των ομίλων και ποια στοιχεία πρέπει να παρέχουν κάθε χρόνο
■ Οι αλλαγές στο τέλος επιτηδεύματος, στη φορολογία εισοδήματος, στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., στον Κώδικα Κληρονομιών, στα ανασφάλιστα κ.λπ. με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο
■ Ποια αγαθά αλλάζουν συντελεστή Φ.Π.Α. με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο
■ Διευρύνεται το ακατάσχετο και σε ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος αλλά και σε λογαρισμούς ηλεκτρονικού χρήματος
■ Νέο φορολογικό νομοσχέδιο με αλλαγές σε Φ.Π.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., Α.Α.Δ.Ε., ΕΝ.Φ.Ι.Α., δόσεις φόρου νομικών προσώπων, αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών
■ Δημιουργείται Μητρώο για τις μεταβιβάσεις των ακινήτων
■ Διαρκής Επιτροπή στο Υπ.Οικ για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων
■ Τροποποιητικές δηλώσεις για τους κωδικούς 037-038 από 01.08 μέχρι 31.10, ημερομηνίες πληρωμής ΕΝ.Φ.Ι.Α., απαλλαγή από το φόρο κερδών από τη λοταρία – Υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή Φ.Π.Α.
■ Υποχρέωση έκδοσης του εγγράφου εκκαθάρισης για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από αγροτικό συνεταιρισμό για λογαριασμό μέλους του, μη φυσικού προσώπου
■ Κατάθεση τροπολογίας: Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών – Παραγγελιοδοχικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτικών συνεταιρισμών
■ Αικ. Παπανάτσιου – Εξηγήσεις για όλες τις τροπολογίες που κατατέθηκαν
 Θέματα αγροτών

■ Νέα υποχρέωση για τήρηση «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία»
■ 
Νέες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν οι αγρότες με τις φορολογικές δηλώσεις και τους κωδικούς 037-038
■ Ειδική διαδικασία για τα προβλήματα των αγροτών – Τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμο – Δηλώσεις με επιφύλαξη – Λύσεις για τους κωδικούς 037-038 και για τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί λάθος.

■ 
Αποτελεί τεκμήριο η αγορά αγροτεμαχίου από αγρότη

■ Εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων με αγροτικά εισοδήματα
■ Κριτήρια για την ένταξη των αγροτών στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000)
■ Αγρότες: Υποχρέωση ασφάλισης και τήρηση λογιστικών βιβλίων για τον χαρακτηρισμό τους ως επαγγελματίες, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4389/2016
 Φορολογία εισοδήματος 
■ (Νέο) Το επικαιροποιημένο εγχειρίδιο της Α.Α.Δ.Ε. με ερωτήσεις-απαντήσεις σε φορολογικά θέματα (Ιούλιος 2017)

 Εξόφληση μισθοδοσίας και δαπανών

■ Η μη έκπτωση της δαπάνης μισθοδοσίας και η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών
■ Πως πρέπει να γίνεται η καταβολή της μισθοδοσίας από 1.6.2017 και μετά
■ Εξόφληση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών. Όλα όσα ισχύουν μέσα από χρηστικούς πίνακες
 Έκπτωση δαπανών

■ Ο χρόνος έκπτωσης δαπάνης από λογαριασμούς κοινής ωφέλειας – Τι δεν θεωρείται ως συνεχιζόμενη υπηρεσία και οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
■ Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός του εισοδήματος από συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας, η οποία ολοκληρώνεται στην επόμενη χρήση
■ Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα – Η στρέβλωση της μη έκπτωσης των ορισμένων εισφορών
■ Χαρακτηρισμός δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για τις ανάγκες του άρθρου 22Α του Κ.Φ.Ε.
■ Φορολογική αντιμετώπιση των συναλλαγματικών διαφορών, που προκύπτουν από την αποτίμηση καταθέσεων σε Ξένο Νόμισμα – ΣΟΛ Α.Ε.
 Φορολογία κατοίκων εξωτερικού

■ ΣτΕ 1215/2017 Σύζυγοι με ξεχωριστή κατοικία. Η σύζυγος μπορεί να υποβάλλει αυτοτελή δήλωση στην Ελλάδα παρότι είναι παντρεμένη με φορολογούμενο που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή, η ύπαρξη ξεχωριστής κατοικίας μπορεί να αντιμετωπιστεί για τις ανάγκες υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος —και μόνο γι΄αυτές— ως διακοπή της έγγαμης συμβίωσης αποδεικνυόμενη από το γεγονός ότι ο σύζυγος είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού

■ 
Μέρος 3ο: Γιατί δεν τελειώνει η «Οδύσσεια» της ταλαιπωρίας των Ελλήνων που ξενιτεύονται;
■ Μέρος 2ο: Γιατί δεν τελειώνει η «Οδύσσεια» της ταλαιπωρίας των Ελλήνων που ξενιτεύονται; Οι κρίσιμοι κωδικοί 319 -320 στη φετινή δήλωση
■ Γιατί δεν τελειώνει η «Οδύσσεια» της ταλαιπωρίας των Ελλήνων που ξενιτεύονται; Οι κρίσιμοι κωδικοί 319 -320 στη φετινή δήλωση
 Εργατικά – ασφαλιστικά 
 Ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά
■ (Νέο) Διευκρινίσεις σχετικά με τις αναπηρικές συντάξεις από το Υπουργείο Εργασίας
■ (Νέο) Διευκρινίσεις για την εκ περιτροπής εργασία
■ (Νέο) Επίδομα αδείας και δώρα εορτών για το οικόσιτο προσωπικό που αμείβεται με εργόσημο
■ 
Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης – Εξαγορά πλασματικών χρόνων ασφάλισης – Εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας
■ Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης

■ Μέχρι 31/7 χωρίς κυρώσεις οι Α.Π.Δ. (1-5/2017) για τους έμμισθους δικηγόρους (Ε.Φ.Κ.Α. 

 Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 27/2017 Παράλληλη ασφάλιση κατ’ εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16
 Εργατικά

■ (Νέο) Από 9.8.2017 η καθυστέρηση δεδουλευμένων αποτελεί βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας
■ (Νέο)
 Τα προγράμματα επιδότησης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα μέχρι το τέλος του 2017
■ 
Μερική απασχόληση – Προσωρινή πρόσθετη απασχόληση  – Προστασία εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες
 Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών
 Άρειος Πάγος: Η μη καταβολή δεδουλευμένων δεν συνιστά βλαπτική μεταβολή…
 Η ημέρα εβδομαδιαίας αναπαύσεως μπορεί να χορηγείται οποιαδήποτε ημέρα εντός κάθε περιόδου επτά ημερών
■ ΑΠ 117/2017 Επίσχεση Εργασίας – Καταχρηστικό δικαίωμα
 Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Μάιος 2017)
 Θέματα δηλώσεων 
  Πρόστιμα Δηλώσεων
■ Πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών και εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2016
  Δήλωση φόρου Μερισμάτων 
■ Καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου μερισμάτων 15% για το φορολογικό έτος 2016
 Δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων
■ Πλήρης οδηγός φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2016 – Εντελώς δωρεάν
■ Η εκτύπωση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2016
■ Πως θα δηλωθούν τα ανείσπρακτα ενοίκια στο φορολογικό έτος 2016 – Αναλυτικές οδηγίες
■ Ο «αχρείαστος» «Πίνακας Κ» και η «περιπέτεια» της τοποθέτησης των «Λογιστικών αναμορφώσεων» στα φορολογικά έντυπα
■ Αναλυτικός εύχρηστος πίνακας (αρχείο) λογιστικών-φορολογικών διαφορών από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου).
■ Τα πάντα για τις αποδείξεις που «χτίζουν το αφορολόγητο»

■ Εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ακίνητης περιουσίας
■ Σχετικά με την υποβολή του αρχείου για τα μερίσματα που καταβλήθηκαν από νομ. πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία

 Παρατάσεις δηλώσεων – Ημερομηνίες και δόσεις


■  Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων στην Κω
■  Η απόφαση για την παράταση των δηλώσεων έως 17.7.2017
■  Παράταση δηλώσεων μέχρι 21/7/2017 – Ειδική διαδικασία για τα προβλήματα των αγροτών
■ Ποιες δηλώσεις παρατείνονται με την απόφαση ΠΟΛ.1094/2017 και την νέα παράταση που δόθηκε στις 14/7/2017  – Τι γίνεται με τις δόσεις
■ Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων εισοδήματος και πληρωμής δόσεων φόρου φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016.
■ Νέα παράταση για την τακτοποίηση αυθαιρέτων έως 23 Σεπτεμβρίου 2017
■ (Απόφαση) Παράταση στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων για τους πολίτες της Κω – «Οποιοδήποτε μήνυμα περί εκπρόθεσμης υποβολής σε κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη»
  Χαρακτηρισμός εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες – «Μπλοκάκια» και συναλλαγές με ιδιώτες

■ 
Παράταση υποβολής ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού
■ Ιστορίες φορολογικής τρέλας – Με συνολικό εισόδημα 33,13 ευρώ πληρώνεις φόρο 1.305,44 ευρώ!
 Δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων

■ 
Φορολογία εισοδήματος και διανομή κερδών βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. και των Ε.Λ.Π. – ΣΟΛ Α.Ε.
■ Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Αθλητικών Σωματείων
■ Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των σχηματισμένων προβλέψεων, για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. (Άρθρο 26 ν. 4172/2013-Κ.Φ.Ε.) [ΣΟΛ ΑΕΟΕ]
https://www.taxheaven.gr

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
ΧρήσιμαΕπείγοντα θέματα

Ενημέρωση για υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS - Πινακίδα Ενημέρωσης

Με την ΚΥΑ  119899/13-12-2023 καθορίζονται οι υπόχρεοι σε χρήσης POS (υπόχρεοι Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν….
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου