Αναδημοσιεύσεις

Υποχρεωτικά από λογιστή θα υπογράφονται όλες οι χρημοτοοικονομικές καταστάσεις των Ε.Λ.Π.

Στο ν.4308/2014, όπως είναι σήμερα κωδικοποιημένος με το Ν.4337/2015 (Ε.Λ.Π.) υπάρχει μία σημαντική διάταξη που αφορά όλους τους συναδέλφους λογιστές-φοροτεχνικούς.
Ειδικότερα, στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα:
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4337/2015.
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 251
24 Νοεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4308
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Άρθρο 5: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
«4. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις κάθε οντότητας, που υπόκεινται στον παρόντα νόμο, προ της έκδοσής τους, εγκρίνονται κατά περίπτωση από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας και υπογράφονται από το εξουσιοδοτημένο μέλος του και τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή για τη σύνταξη αυτών».
Η λέξη « κάθε » και η φράση « που υπόκεινται στον παρόντα νόμο » που προστέθηκαν στο τελικό κείμενο είναι πολύ σημαντικές, γιατί μέσω αυτών προκύπτει εναργώς ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις όλων των οντοτήτων που υπόκεινται στο νόμο των Ε.Λ.Π. θα υπογράφονται και από τον υπεύθυνο για τη σύνταξή τους λογιστή φοροτεχνικό. Εν ολίγοις, τα όρια του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 δεν υφίστανται μετά την καθιέρωση των Ε.Λ.Π. και συνεπώς θα είναι υποχρεωτική η υπογραφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των οντοτήτων από τον υπεύθυνο λογιστή.
Επειδή είμαστε υπέρμαχοι της άποψης ότι πρέπει να αποδίδουμε πάντα τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και να αναδεικνύουμε οτιδήποτε αρνητικό αλλά συνάμα να εκθειάζουμε τις οποιεσδήποτε σημαντικές ενέργειες συναδέλφων που έχουν θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρο τον κλάδο, οφείλουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα.
Οι σημαντικές αυτές προσθήκες προήλθαν μετά από εισήγηση του συναδέλφου κ. Γιώργου Χριστόπουλου που συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (και ως Γ.Γ. της Ε.Φ.Ε.Ε.Α.) στα πλαίσια της συζήτησης στη συνεδρίαση της διαρκούς επιτροπής οικονομικών υποθέσεων του νομοσχεδίου για τα Ε.Λ.Π. στη βουλή. Βέβαια, ο συνάδελφος κ. Γ. Χριστόπουλος την άποψή του αυτή περί των σχετικών προσθηκών στο νομοσχέδιο την είχε συζητήσει πριν την εισήγησή του και με τον έτερο συνάδελφο κ. Βασίλη Καμπάνη (Γ.Γ της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) που συμμετείχε ως εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ, καθώς και με τον πρόεδρο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κ. Αβραάμ Πανίδη, οι οποίοι φυσικά τάχθηκαν αμέσως υπέρ της άποψης αυτής.
Τις ανωτέρω σημαντικές προσθήκες υιοθέτησε και ο ο υφ. Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης και πλέον η ανωτέρω διάταξη έτσι όπως διαμορφώθηκε αποτελεί πλέον νόμο του κράτους.
Θεωρούμε ότι η ανωτέρω εξέλιξη είναι πολύ σημαντική για τον κλάδο γιατί πλέον θα είναι υποχρεωτική η υπογραφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των οντοτήτων από τον υπεύθυνο λογιστή.
Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο, να ασκούμε κριτική όπου αυτό απαιτείται αλλά και να εκθειάζουμε ενέργειες που έχουν θετικό αντίκτυπο σε όλους μας, είτε πρόκειται από πλευράς των συναδέλφων μας, είτε από την πλευρά του υπ. Οικ.
Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TaxHeaven
http://taxheaven.gr
Δείτε τι προέβλεπε η παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 :
«.. όπως τα ποσά που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ αυτής τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 της ΠΟΛ. 1008/2011 και σύμφωνα με την παρ. 4 της ίδιας ΠΟΛ. ισχύουν από τη διαχειριστική περίοδο 2010 (οικονομικό έτος 2011) και μετά, οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, υποβάλλουν τις κάθε είδους δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), αρχικές, συμπληρωματικές, τροποποιητικές, περιοδικές και εκκαθαριστικές, αφού προηγουμένως έχουν υπογραφεί και από λογιστή φοροτεχνικό, κάτοχο της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, εφόσον:
α) τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας (διπλογραφικά) του Κ.Φ.Α.Σ. ή
β) τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας (απλογραφικά) του Κ.Φ.Α.Σ. και κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο έχουν πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα:
αα) πάνω από 100.000 (εκατό χιλιάδες) ευρώ, αν πρόκειται για εμπορική ή μικτή επιχείρηση,
ββ) πάνω από 50.000 (πενήντα χιλιάδες) ευρώ, αν πρόκειται για επιτηδευματία που ασκεί εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, »
Δείτε τι μήνυμα βγάζει για τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2015 το taxisnet:
taxisnet
 

Σχετικές αναρτήσεις
Αναδημοσιεύσεις

Γ. Πιτσιλής: Τα ηλεκτρονικά βιβλία θα λειτουργήσουν εντός του 2019

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στην αποψινή ομιλία του στο 10ο tax forum, είναι: Όσον αφορά τις στοχεύσεις…
Αναδημοσιεύσεις

Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού: Υπάρχει υποχρέωση επίδειξης του κατά τον έλεγχο;

Τι αλλάζει με την εφαρμογή του Ν.4308/2014 για την επίδειξη του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού;
Αναδημοσιεύσεις

Σε επικίνδυνες ατραπούς η ανώνυμη εταιρία

του Γεώργιου Ι. Μάτσου – Δ.Ν., Δικηγόρος Δραματικές θα είναι οι επιπτώσεις στις εσωτερικές ισορροπίες των ανωνύμων εταιριών από 1 Ιανουαρίου 2019, οπότε…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου