ΑρθρογραφίαΑρχείοΔελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφορα

Υποβολή Πίνακα 2 (Στοιχεία Αγροτεμαχίων) του Ε9

Ο χρόνος υποβολής, οι αλλαγές στο έντυπο και τα τεχνικά προβλήματα κατά την υποβολή της φετινής δήλωσης στοιχείων ακινήτων – Ε9, δημιούργησαν σύγχυση στους υπόχρεους (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) για υποβολή του εντύπου.
Στην συνέχεια παραθέτουμε τις σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν τα παραπάνω θέματα για μία ανακεφαλαίωση των σχετικών θεμάτων ενόψει της καταληκτικής ημερομηνίας για την συμπλήρωση και υποβολή του Πίνακα 2 του Ε9.
Στην παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.3427/2005, (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 19 του Ν. 4110/2013 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ιδίου νόμου που ισχύει από 23/1/2013 και μετά), εκτός των άλλων αναφέρεται ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εμπράγματο δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο που βρίσκεται στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται μία φορά, στο έτος που προκύπτει τέτοια υποχρέωση, σύμφωνα με τα προηγούμενα. Η πρώτη εφαρμογή ήταν την 1η Ιανουαρίου 2005. Σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής ή οικογενειακής κατάστασης του υπόχρεου την 1η Ιανουαρίου, υποβάλλεται δήλωση μεταβολής στοιχείων ακινήτων το αντίστοιχο έτος.
Φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την 1/1/2013 έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, υποχρεούνται να ελέγξουν ηλεκτρονικά μέχρι 30/06/2013 την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να τη συμπληρώσουν, τροποποιήσουν και οριστικοποιήσουν.

Νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά την 1/1/2013 έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων μέχρι 30/06/2013, στην οποία θα περιλαμβάνεται η περιουσιακή τους κατάσταση, όπως είναι διαμορφωμένη κατά την 1/1/2013.
Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπόχρεα να ελέγξουν, συμπληρώσουν, τροποποιήσουν και οριστικοποιήσουν ηλεκτρονικά την περιουσιακή τους κατάσταση είναι και εκείνα τα φυσικά πρόσωπα που κατά την 1/1/2013 έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού. 
Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, υπόχρεα σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων είναι όλα όσα έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα κατά την 1/1/2013, ανεξάρτητα αν έχουν μεταβολές ή όχι.
Σχετικά με την προθεσμία υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων, έτους 2013 έχουν εκδοθεί εγκύκλιοι, με τις οποίες παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής.
Με την ΠΟΛ. 1159/2013 ορίζεται ότι η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2013, παρατείνεται μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2013.

Με την ΠΟΛ. 1212/2013, δόθηκε παράταση για την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έτους 2013) για τα φυσικά πρόσωπα ως εξής:

 • Η προθεσμία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής του Πίνακα 1: Στοιχεία οικοπέδων (εντός σχεδίου ή οικισμού) και κτισμάτων (εντός & εκτός σχεδίου) της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) έτους 2013, παρατείνεται μέχρι και την 20ή Σεπτεμβρίου 2013.
 • Η προθεσμία ελέγχου, ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής του Πίνακα 2: Στοιχεία αγροτεμαχίων της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) έτους 2013, παρατείνεται μέχρι και τη 14η Οκτωβρίου 2013.

Ακόμα με την ΠΟΛ. 1215/2013, δόθηκε νέα παράταση στην προθεσμία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής του Πίνακα 1: Στοιχεία οικοπέδων (εντός σχεδίου ή οικισμού) και κτισμάτων (εντός & εκτός σχεδίου) της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) έτους 2013, μέχρι και την 27η Σεπτεμβρίου 2013.
Παρόλα αυτά, ο χρόνος που δόθηκε δεν ήταν επαρκής λόγω και των μεγάλων προβλημάτων που υπήρχαν με υπαιτιότητα του διαχειριστή του συστήματος υποβολής των δηλώσεων.
Μετά την παρέλευση της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, σταμάτησε να υφίσταται η δυνατότητα συμπλήρωσης και υποβολής του πίνακα 1 του εντύπου και πλέον δίνεται η δυνατότητα ελέγχου, συμπλήρωσης και υποβολής μόνο του πίνακα 2. Παρατηρείται όμως το εξής. Οι υπόχρεοι που έκαναν μεταβολές στον πίνακα 1 και ταυτόχρονα είχαν μεταβολές ή έλεγξαν και τροποποίησαν τον πίνακα 2 και στην συνέχεια οριστικοποίησαν την περιουσιακή τους κατάσταση, να μπορούν εκ νέου να μεταβάλλουν τα στοιχεία του πίνακα 2. Με ανακοίνωση της Γ.Γ.Π.Σ. στις 02/10/2013, για το συγκεκριμένο θέμα, αναφέρεται το εξής: Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν υποβάλλει οριστική δήλωση Ε9 είτε έχουν οριστικοποιήσει περιουσιακή κατάσταση έτους 2013 μέχρι και τις 27/09/2013, δε χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Σε περίπτωση όμως που πρέπει να γίνει οποιαδήποτε διόρθωση στον πίνακα των αγροτεμαχίων (πίνακας 2), δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας δήλωσης Ε9.
Για τη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2013 απαιτείται η συμπλήρωση νέων κωδικών, κάποιοι από τους οποίους είναι υποχρεωτικοί και κάποιοι άλλοι προαιρετικοί. Στην ΠΟΛ. 1175/2013 γίνεται αναφορά στα στοιχεία που εισάγονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Αυτά είναι:

 • ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), προσωρινός ή οριστικός, εφόσον υπάρχει,
 • ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον το ακίνητο την 1η Ιανουαρίου 2013 ήταν ηλεκτροδοτούμενο ή κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ηλεκτροδοτείται,
 • η επιφάνεια των κατοικιών – μονοκατοικιών, αποθηκών, γεωργικών κτισμάτων επαγγελματικών στεγών ή άλλων ειδικών κτηρίων που βρίσκονται εντός αγροτεμαχίου καθώς και το σύνολο της επιφανείας τους.
 • το μήκος της πρόσοψης ή το άθροισμα των προσόψεων της επαγγελματικής στέγης ή του οικοπέδου.

Όσον αφορά τη συμπλήρωση του πίνακα 2 του εντύπου Ε9 οι νέοι κωδικοί είναι οι ακόλουθοι:

 • Η εδαφική έκταση βρίσκεται: Εφόσον ο χρήστης συμπληρώσει τον κωδικό 3 (Νομό) και τον κωδικό 4α (Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα), τότε εάν υπάρχει μοναδική εδαφική έκταση συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, διαφορετικά ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει από μια λίστα την επιθυμητή.
 • Κωδικός 17α (Επιφάνεια Κατοικιών – τ.μ.) 
 • Κωδικός 17β (Επιφάνεια επαγγελματικών ή ειδικών κτιρίων – τ.μ.)
 • Κωδικός 17γ (Επιφάνεια γεωργ. κτισμ./αποθ. -τ.μ.) 

Εάν στο αγροτεμάχιο υπάρχει κτίσμα και έχει συμπληρωθεί η στήλη 17, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί κάποια ή κάποιες από τις στήλες 17α, 17β, 17γ, ανάλογα με την κατηγορία του ακινήτου.

 • Κωδικός 27 (Κ.Α.Ε.Κ./Κωδ. Ακινήτου) : Συμπληρώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου ((παράδειγμα 280550505015/0/24) ή ο κωδικός ακινήτου (17 ή 18 ψηφία), εφόσον η περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο σας έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 • Κωδικός 23 (Αρ. παροχής ρεύματος): Επιλέγεται από λίστα ΝΑΙ εάν το ακίνητο ηλεκτροδοτείται ή ΟΧΙ εάν δεν ηλεκτροδοτείται. Η επιλογή ΟΧΙ σημαίνει ότι δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ρεύματος.
 • Κωδικός 24 (Αριθμός παροχής): Το πεδίο είναι υποχρεωτικό προς συμπλήρωση στην περίπτωση που το ακίνητο ηλεκτροδοτείται. Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα εννιά πρώτα ψηφία του κάθε αριθμού παροχής, κι αν είναι περισσότεροι από ένας να τους διαχωρίσει με κενό χαρακτήρα.

Πηγή : άρθρο Γιώργoυ Παπαδόπουλου, οικονομολόγου, Msc στο e-forologia.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφορα

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση από την ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Ευχόμαστε το μήνυμα της Ανάστασης να δίνει δύναμη και ελπίδα και όλοι μαζί να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το παρόν και το μέλλον…
ΧρήσιμαΔήμος ΡόδουΔιάφορα

Πληρωμή του τέλους Παρεπιδημούντων μέσω της πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» του Δήμου Ρόδου

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» https://www.teledimos.gr/ του Δήμου Ρόδου, οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το τέλος 0,5% – Παρεπιδημούντων με…
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου