Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου

Ηλεκτρονική γραμματεία της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου
e-mail: [email protected]

Πρόεδρος κ. Παπαγρηγορίου Νικόλαος
e-mail: [email protected]

Γενικός Γραμματέας κ. Ξανθοπούλου Ειρήνη
e-mail: [email protected]

Ταμίας κ. Βασιλείου Χαράλαμπος
e-mail: [email protected]