Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου

Ηλεκτρονική γραμματεία της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου
e-mail: [email protected]

Πρόεδρος κ. Σπυρόπουλος Σπύρος
e-mail: [email protected]

Γενικός Γραμματέας κ. Περάκης Γεώργιος Τσαμπίκος
e-mail: [email protected]

Ταμίας κ. Κασέρης Νεκτάριος
e-mail: [email protected]

Ά Αντιπρόεδρος κ. Τορούμογλου Σάκης
e-mail: [email protected]

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων κ. Ελευθεριάδη Ροδίτη Χρυσάνθη
e-mail: [email protected]