Σεμινάρια - Ημερίδες

Δωρεάν σεμινάριο στη Ρόδο: «Εργασίες τέλους χρήσεως 2016 – Καθορισμός απαιτούμενων ενεργειών»

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τμήμα Δωδεκανήσου διοργανώνει δωρεάν σεμινάριο το Σάββατο 18-3-2017 στις 10πμ στο ΕΒΕΔ (πλατεία Κύπρου) στη Ρόδο με θέμα: Εργασίες τέλους χρήσεως 2016 – Καθορισμός απαιτούμενων ενεργειών
Εισηγητής: Ευθύμιος Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Εισηγητής στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του «Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.)»,Μέλος της «Επιτροπής Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ.)
 
Το σεμινάριο έχει σαν στόχο την ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4308/2014 και των σχετικών εγκυκλίων εφαρμογής αναφορικά με τους λογιστικούς κανόνες και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του έτους 2016, καθώς και των φορολογικών διατάξεων και κανόνων που εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος και στη συνέχεια του φόρου εισοδήματος, του ποσού της προκαταβολής για το φορολογικό έτος 2017, καθώς και του ποσού που προκύπτει από την εκκαθάριση φόρων – τελών με βάση την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016.
 
Ειδικότερα θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα:

 1. Ολοκλήρωση της τιμολόγησης των συναλλαγών της χρήσης 2016.
 2. Καταχώρηση όλων των εγγραφών μηνός Δεκεμβρίου 2016 και λήψη πρώτου προσωρινού ισοζυγίου.
 3. Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών, χρήσης 2016.
 4. Απογραφή (ποσοτική / φυσική καταμέτρηση) αποθεμάτων, διενέργεια συμφωνίας με τα αντίστοιχα βιβλία. Εφόσον προκύψουν ελλείμματα-πλεονάσματα γίνονται οι σχετικές τακτοποιήσεις.
 5. Συμφωνία υπολοίπων 31/12/2016 πελατών και προμηθευτών κατόπιν επικοινωνίας με τους πελάτες και προμηθευτές.
 6. Έλεγχος και συμφωνία των τραπεζικών λογαριασμών (καταθέσεων και δανείων), με τα αντίστοιχα extrait των τραπεζών.
 7. Έλεγχος και συμφωνία  των διάφορων δοσοληπτικών λογαριασμών με τρίτους.
 8. Έλεγχος και συμφωνία φόρων και ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού.
 9. Εγγραφές χρονικής τακτοποίησης αγορών, εξόδων και εσόδων.
 10. Υπολογισμός και σχηματισμός πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων.
 11. Υπολογισμός και σχηματισμός πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού.
 12. Αποτίμηση (συμμετοχών και χρεογράφων, Λογαριασμών σε Ξένο Νόμισμα).
 13. Έλεγχος παρακρατούμενων φόρων.
 14. Διενέργεια αποσβέσεων. Συμφωνία γενικής λογιστικής με το μητρώο παγίων.
 15. Λογιστικός χειρισμός κατά την 31/12/2016 των ληφθεισών επιχορηγήσεων στο έτος 2016 αλλά και προγενέστερων ετών.
 16. Κατάρτιση Φύλλου Μερισμού Δαπανών, στην περίπτωση που συντάσσεται το Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία του παραρτήματος των Ε.Λ.Π.
 17. Κοστολόγηση και αποτίμηση αποθεμάτων.
 18. Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος και σύνταξη Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016.
 19. Διενέργεια εγγραφών για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος μετά φόρων.
 20. Σύνταξη προβλεπόμενων από το Ν. 4308/2014 χρηματοοικονομικών καταστάσεων ανάλογα με το μέγεθος της εταιρίας.
 21. Υπογραφή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ.
 22. Υποβολή για έγκριση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων/εταίρων.

 
Δεν χρειάζεται αίτηση συμμετοχής. Ελεύθερη είσοδος για όλους.
Το σεμινάριο γίνεται σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και την Ευγενική χορηγία της εταιρείας Prosvasis.
 
Για τη Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τμήμα Δωδεκανήσου
Ο πρόεδρος
 
Κωνσταντίνος Ζωγραφίδης

Σχετικές αναρτήσεις
Σεμινάρια - Ημερίδες

Επίκαιρο Εργατικό Σεμινάριο για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Η ΕΛΦΕΕ Ρόδου διοργανώνει Επίκαιρο Εργατικό Σεμινάριο για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας με εισηγητή τον Νικόλαο Φραγκιαδάκη, Λογιστή-Φοροτεχνικό, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, CEO NAF…
Σεμινάρια - Ημερίδες

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων και δεικτών & MyDATA"

Aγαπητά μέλη και λογιστές, Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τμήμα Δωδεκανήσου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου σας προσκαλούν…
Σεμινάρια - Ημερίδες

Εργατικό σεμινάριο στη Ρόδο με τον Β. Πρασσά

Σας προσκαλούμε σε δωρεάν εργατικό σεμινάριο με τον κ. B. Πρασσά με θέμα «την Ψηφιακή κάρτα και το ψηφιακό ωράριο». Το σεμινάριο…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου