Σεμινάρια - Ημερίδες

Σεμινάριο: Φορολογικές Δηλώσεις 2019

Το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματικών Ρόδου, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών τους και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνουν στη Ρόδο, ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2019.
Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ρόδου (Στ. Καζούλη 30-Ρόδος) την Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 16:00-21:00.
Εισηγητής θα είναι ο κ. Καλαμαράς Νικόλαος (Ειδικός Εισηγητής Σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων)
Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου (Γ.Σεφέρη 80-Εμπορικό Κέντρο Μήδια-Ρόδος) ή στο [email protected],.gr, ή στο φαξ 2241060197.
Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθούν:
1. Συμπλήρωση εντύπου Ε1 με παραδείγματα και εφαρμογές.
2. Συμπλήρωση εντύπου Ε2 με παραδείγματα και εφαρμογές, συμπεριλαμβανομέ-νων και των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
3. Συμπλήρωση του νέου εντύπου Ε3 για επιχειρήσεις με απλογραφικά και διπλο-γραφικά βιβλία σύμφωνα και με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη φορολογική νομοθεσία με παραδείγματα και εφαρμογές.
• Αναφορά σε όλους τους Νόμους που στο έτος 2018 επέφεραν αλλαγές στη φορολο-γία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
• Αναφορά στις αλλαγές που έχουν επέλθει στο έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2018
• Αναφορά στους αγρότες μέλη συνεταιρισμών του Ν 4384/2018
• Ανάλυση των πωλήσεων ανά κωδικό δραστηριότητας
• Περιγραφή των ελεγχόμενων αλλοδαπών επιχειρήσεων με παραδείγματα και εφαρ-μογές
• Προσθήκη των νέων αφορολόγητων αποθεματικών
• Νέοι κωδικοί για τα πάγια της επιχείρησης
• Προσθήκη νέων πινάκων για Ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων καθώς και πλη-ροφορίες περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρημα-τοδότησης της τρομοκρατίας
• Πως θα αναλυθούν οι μισθολογικές δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα υποχρεωτικά εφέτος.
• Με τι συγκρίνονται οι συντελεστές μικτού κέρδους που δηλώνονται στο έντυπο.
• Γιατί δεν πρέπει να μεταβάλλονται οι συντελεστές από έτος σε έτος.
4. Συμπλήρωση του νέου εντύπου Ν με αναφορά σε όλες τις αλλαγές που έχουν ε-πέλθει στη φορολογική νομοθεσία για όλες τις κατηγορίες των Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων:
• Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
• Νομικά Πρόσωπα με βιβλία απλογραφικά – διπλογραφικά κερδοσκοπικού χαρακτή-ρα
• Νομικά Πρόσωπα με μικτές δραστηριότητες όπως Ναυτιλιακές εταιρείες κλπ.
σύμφωνα με την απόφαση Α 1037/2019 καθώς και την εγκύκλιο Ε 2023/2019 για τη συμπλήρωση και εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώ-πων και νομικών οντοτήτων με παραδείγματα και εφαρμογές σε:
Α. Εμπορικές επιχειρήσεις
Β. Βιομηχανικές επιχειρήσεις
Γ. Παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεις
Δ. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις

Σχετικές αναρτήσεις
Σεμινάρια - Ημερίδες

Επίκαιρο Εργατικό Σεμινάριο για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Η ΕΛΦΕΕ Ρόδου διοργανώνει Επίκαιρο Εργατικό Σεμινάριο για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας με εισηγητή τον Νικόλαο Φραγκιαδάκη, Λογιστή-Φοροτεχνικό, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, CEO NAF…
Σεμινάρια - Ημερίδες

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων και δεικτών & MyDATA"

Aγαπητά μέλη και λογιστές, Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τμήμα Δωδεκανήσου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου σας προσκαλούν…
Σεμινάρια - Ημερίδες

Εργατικό σεμινάριο στη Ρόδο με τον Β. Πρασσά

Σας προσκαλούμε σε δωρεάν εργατικό σεμινάριο με τον κ. B. Πρασσά με θέμα «την Ψηφιακή κάρτα και το ψηφιακό ωράριο». Το σεμινάριο…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου