Σεμινάρια - Ημερίδες

Σεμινάριο «Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών και Νομικών Προσώπων 2015» με τον Γιώργο Χριστόπουλο

seminar_20150606_posterΗ Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου διοργανώνει δωρεάν φορολογικό σεμινάριο αποκλειστικά για τα ταμειακώς εντάξει μέλη της και το προσωπικό των γραφείων τους, με θέμα “Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών και Νομικών Προσώπων 2015”. Βήμα-βήμα και κωδικό-κωδικό τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και Ν (Νομικών Προσώπων) με ασκήσεις και παραδείγματα, και αποκλειστική παρουσίαση με ηλεκτρονική επεξήγηση όλων των κωδικών. Εισηγητής ο Γιώργος Χριστόπουλος, Οικονομολόγος, Λογιστής Φοροτεχνικός, Μέλος ΔΣ ΠΟΦΕΕ και Γ. Γραμματέας ΕΦΕΕΑ, ειδικός σε θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών οντοτήτων.

Για την εξασφάλιση θέσης στο συνέδριο για εσάς και το προσωπικό σας, παρακαλώ συμπληρώστε την Εγγραφή Συμμετοχής μέχρι το αργότερο την Παρασκευή, 05/06/2015 στις 17:00.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Επίσης, αν έχετε συγκεκριμένες απορίες, παρακαλώ όπως μας τις υποδείξετε στην ίδια φόρμα.
Το σεμινάριο θα λάβει χώρα το Σάββατο 06/06/2015, 10:00-16:00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κτήριο «Κλεόβουλος», Δημοκρατίας 1, Ρόδος. Σημειώσεις θα δοθούν ηλεκτρονικά. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει συζήτηση για τυχόν απορίες.
 

Χορηγός Syncsmart.

image001

Αποκτήστε μια …Panoram-ική άποψη του λογιστικού σας γραφείου


ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών προσώπων – Ηλεκτρονικές δηλώσεις 2015
Η συμπλήρωση του νέου εντύπου Ε1 κωδικό κωδικό.
•    Τι ισχύει, πως θα δηλωθούν και πως θα φορολογηθούν όλα τα εισοδήματα του 2014 με βάση τις νέες κατηγορίες / πηγές – παραδείγματα:
o    Μισθωτοί και συνταξιούχοι,
o    Ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις,
o    Ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια,
o    Αγρότες.
•    Θα αναλυθούν βήμα – βήμα και κωδικό – κωδικό, με πρότυπη ηλεκτρονική μέθοδο επεξεργασίας των εντύπων όλες οι πληροφορίες  για τις δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων και θα δοθούν απαντήσεις σε ιδιότυπες περιπτώσεις με “γρίφους και παγίδες”.
•    Οι «γρίφοι» και «παγίδες» των προσυμπληρωμένων κωδικών του Ε1.
•    Ποιοί είναι υπόχρεοι για την υποβολή φορολογικής δήλωσης. Τι γίνεται με όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και είναι προστατευόμενα μέλη.
•    Πώς θα φορολογηθούν οι περιστασιακά απασχολούμενοι.
•    Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουμένους (άρθρο 11του ΚΦΕ). Πως φορολογείται το εισόδημα των ανήλικων τέκνων. Πότε υποβάλλουν δική τους δήλωση.
•    Πως υπολογίζεται ο φόρος μισθωτών και συνταξιούχων. Ποιες αποδείξεις προϋποθέτει η έκπτωση.
•    Τι φόρο θα καταβάλλουν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού.
•    Πως θα φορολογηθούν οι αμειβόμενοι με έκδοση Α.Π.Υ. (μπλοκάκια).
•    Κάτοικοι εξωτερικού: τι ισχύει σχετικά με τη φορολογική κατοικία, το παγκόσμιο εισόδημα, και τις υποχρεώσεις τους. Πότε είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα. Πότε δεν εφαρμόζονται τα τεκμήρια για τους κατοίκους εξωτερικού.
•    Το εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση. Πώς θα φορολογηθούν για το 2014 οι αγρότες. Τι γίνεται με το Ε3 των αγροτών.
•    Τα  εισοδήματα  από  μισθώσεις  ακινήτων.  Πως  φορολογούνται,  ποιες  εκπτώσεις  αφαιρούνται. Εκχώρηση μισθωμάτων στο Δημόσιο.
•    Ο πονοκέφαλος των τεκμηρίων. Ποια τεκμήρια ισχύουν από 1-1-2014. Πότε λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης και πότε όχι. Σε ποια κατηγορία εισοδήματος θα προστεθεί για να φορολογηθεί η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, εφόσον δεν υπάρχει ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών. (παραδείγματα).
•    Ποιες  δαπάνες  αφαιρούν  από  τα  ακαθάριστα  έσοδα  στο  φορολογικό  έτος     2014,  οι  ατομικές επιχειρήσεις και οι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες.
•    Ποιες ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο 2014 για τις αποσβέσεις και τις εισφορές στα ταμεία που γίνονται δαπάνες στα βιβλία.
•    Φορολογική αναμόρφωση (ποιους πίνακες περιλαμβάνει, πως υποβάλλεται, κωδικοί των εντύπων όπου μεταφέρονται τα ποσά).
•    Απαντήσεις σε παλιά και νέα προβλήματα Φορολογίας Εισοδήματος. Ερωτήματα και απαντήσεις σε θέματα που συναντάμε συχνά.
Φορολογία Εισοδήματος Νομικών προσώπων – Ηλεκτρονικές δηλώσεις 2015
•    Το νέο φορολογικό τοπίο με τον ΚΦΕ-Ν. 4172/2013 όπως ισχύει από 1-1-2014.
•    Τι ισχύει για όλα τα εισοδήματα του 2014, που θα δηλώσουν φέτος (το 2015) τα νομικά πρόσωπα.
•    Πως θα υποβληθούν όλες οι δηλώσεις των Νομικών προσώπων για τη χρήση 2014.
•     Βήμα  – βήμα  τα  έντυπα με παραδείγματα και ασκήσεις,  για  ΟΕ, Ε Ε, Ε ΠΕ, ΑΕ, Ν.Π. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ.
•    Η αποκωδικοποίηση  της   φορολογικής   αναμόρφωσης.   Ποιες   δαπάνες   έχει   ευθύνη   ο  Λ/Φ   να συμπεριλάβει στις μη εκπιπτόμενες.
•    Τι πρέπει   να   γνωρίζω  για   την   έκπτωση   των   επισφαλών   απαιτήσεων   μετά   την   ερμηνευτική. Παραδείγματα.
•    Πως ερμηνεύτηκε η φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.
•    Τι δεν απαντήθηκε. Διανομή κερδών από προηγούμενες χρήσης. Παραδείγματα.
•    Τα δύσκολα των ενδοομιλικών  μερισμάτων – πότε απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου και πότε όχι.
•    Τα μερίσματα  που  διανέμει  η  κοινοπραξία  –  πότε  απαλλάσσονται  και  πότε  όχι.  Λογιστικός  και φορολογικός χειρισμός με ασκήσεις.
•    Χρηστικοί πίνακες με τους συντελεστές φορολογίας και παρακράτησης των νέων πηγών εισοδήματος.
•    Φως  στα  «μυστήρια»  της  φορολόγησης  υπεραξίας  από  τη  μεταβίβαση  επιχείρησης,  μεριδίων, μετοχών. Εφαρμογές με παραδείγματα.
Περισσότερες πληροφορίες: 22410 36500 – 22410 60960

Σχετικές αναρτήσεις
Σεμινάρια - Ημερίδες

Επίκαιρο Εργατικό Σεμινάριο για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Η ΕΛΦΕΕ Ρόδου διοργανώνει Επίκαιρο Εργατικό Σεμινάριο για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας με εισηγητή τον Νικόλαο Φραγκιαδάκη, Λογιστή-Φοροτεχνικό, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, CEO NAF…
Σεμινάρια - Ημερίδες

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων και δεικτών & MyDATA"

Aγαπητά μέλη και λογιστές, Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τμήμα Δωδεκανήσου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου σας προσκαλούν…
Σεμινάρια - Ημερίδες

Εργατικό σεμινάριο στη Ρόδο με τον Β. Πρασσά

Σας προσκαλούμε σε δωρεάν εργατικό σεμινάριο με τον κ. B. Πρασσά με θέμα «την Ψηφιακή κάρτα και το ψηφιακό ωράριο». Το σεμινάριο…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου