Αναδημοσιεύσεις

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ – Τμηματική καταβολή του φόρου – λογιστικές εγγραφές

Σύμφωνα με την υποπαράγραφο Α6 του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013, αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του Ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), ως εξής:
«Η διαφορά φόρου που προκύπτει με τις παραπάνω δηλώσεις, αν είναι θετική και άνω των τριών (3) ευρώ καταβάλλεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54, αν είναι θετική μέχρι τρία (3) ευρώ μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο, και αν είναι αρνητική μεταφέρεται για έκπτωση ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34.
Με την υποβολή περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης καταβάλλεται το συνολικά οφειλόμενο ποσό.
 Η περιοδική δήλωση, είναι αποδεκτή, και εφόσον με την υποβολή της καταβάλλεται ποσό τουλάχιστον δέκα (10) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλόμενος φόρος βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης.
                 Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται ως εξής:
α) Στην περίπτωση εμπρόθεσμης δήλωσης σε δύο (2) δόσεις, η πρώτη των οποίων καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση και η οποία ισούται με το ποσό που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλόμενου φόρου, και η δεύτερη δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα.
Στην περίπτωση που το σύνολο του οφειλόμενου φόρου δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) ευρώ, το υπόλοιπο του μη καταβληθέντος με τη δήλωση φόρου καθίσταται ληξιπρόθεσμο, στο σύνολό του, την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση.
Το ποσό που βεβαιώνεται για καταβολή στον επόμενο μήνα προσαυξάνεται κατά δύο τοις εκατό (2%) και η προσαύξηση αυτή βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης. Στην περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλόμενου φόρου, δεν βεβαιώνεται προς καταβολή ποσό στο τέλος του μήνα που υποβάλλεται η δήλωση.
β) Στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, καταβάλλεται εφάπαξ και καθίσταται ληξιπρόθεσμο την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα για τον οποίο ισχύει ο πρόσθετος φόρος που υπολογίσθηκε.
Λογιστική αντιμετώπιση
Α. Περίπτωση που καταβάλλεται ποσό 10 ευρώ
Επιχείρηση υποβάλλει την περιοδική δήλωση ΦΠΑ ηλεκτρονικά, για την φορολογική περίοδο του Ιουλίου 2013 (διπλογραφικά βιβλία) και  πρέπει  να καταβάλει το αντίστοιχο χρεωστικό υπόλοιπο του φόρου, το οποίο έστω ότι ανέρχεται στο ποσό των 4.200 ευρώ, μέχρι τις 20/8/2013 (ημέρα Τρίτη). Αποφασίζεται να γίνει χρήση των ως άνω (τροποποιημένων) διατάξεων του άρθρου 38, για την καταβολή του ΦΠΑ, με την μέθοδο της βεβαίωσης του φόρου.
Έτσι, στις 20/8/2013, αφού ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική αποστολή της περιοδικής δήλωσης, καταβάλλεται το ποσό των 10 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 4.190 ευρώ, θα καταβληθεί  σε δύο δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη μέχρι  30/8/2013 (ημέρα Παρασκευή), χωρίς προσαύξηση. Το ποσό αυτό θα είναι 2.090 ευρώ, δηλαδή μαζί με τα 10 ευρώ που ήδη καταβλήθηκαν, αντιπροσωπεύουν το 50% του συνολικού οφειλόμενου ποσού.  Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί μέχρι 30/9/2013 (ημέρα Δευτέρα), δηλαδή τον επόμενο μήνα, με προσαύξηση του υπολοίπου 50% του οφειλόμενου ποσού, κατά 2%.
Η λογιστική αντιμετώπιση της παραπάνω διαδικασίας, με την έννοια ότι ο κάθε μήνας (φορολογική περίοδος), θα δημιουργεί δύο νέες οφειλόμενες δόσεις φόρου, (εφόσον ο επιτηδευματίας κάνει χρήση της διάταξης και για τις επόμενες φορολογικές περιόδους), θα είναι η εξής:
Διαβάστε το άρθρο

Σχετικές αναρτήσεις
Αναδημοσιεύσεις

Γ. Πιτσιλής: Τα ηλεκτρονικά βιβλία θα λειτουργήσουν εντός του 2019

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στην αποψινή ομιλία του στο 10ο tax forum, είναι: Όσον αφορά τις στοχεύσεις…
Αναδημοσιεύσεις

Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού: Υπάρχει υποχρέωση επίδειξης του κατά τον έλεγχο;

Τι αλλάζει με την εφαρμογή του Ν.4308/2014 για την επίδειξη του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού;
Αναδημοσιεύσεις

Σε επικίνδυνες ατραπούς η ανώνυμη εταιρία

του Γεώργιου Ι. Μάτσου – Δ.Ν., Δικηγόρος Δραματικές θα είναι οι επιπτώσεις στις εσωτερικές ισορροπίες των ανωνύμων εταιριών από 1 Ιανουαρίου 2019, οπότε…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου