ΑρθρογραφίαΔελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφοραΦορολογικά

Αγωγή λογιστών-φοροτεχνικών κατά του Δημοσίου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος

Στη δικαιοσύνη προσέφυγαν 110 συνάδελφοι λογιστές-φοροτεχνικοί από όλη την Ελλάδα κατά του Δημοσίου και συγκεκριμένα του υπ. Οικονομικών για την κατάσταση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στο επάγγελμά μας. Η αγωγή κατατέθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών στις 28/5/2015. Σταχυολογώντας το κείμενο της αγωγής, επιλέξαμε ορισμένα σημεία της και τα παραθέτουμε αυτούσια. Να τονίσουμε ότι μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την αγωγή και το σκεπτικό αυτής από το συνημμένο αρχείο, από το οποίο όμως έχουν σβηστεί τα ονόματα των συναδέλφων, γιατί δεν γνωρίζαμε αν επιθυμούσαν να είναι ορατά.
«[…]  Συνοψίζοντας, οι ανωτέρω δυσλειτουργίες του φορολογικού συστήματος, όπως εκφράζονται μέσα από σωρεία πράξεων και παραλείψεων των κρατικών οργάνων και συγκεκριμένα των οργάνων της φορολογικής διοίκησης, όπως περιγράφονται ανωτέρω:
(α) Παρακωλύουν κατά τρόπο παράνομο την ελεύθερη, χωρίς εμπόδια και υπό αξιοπρεπείς συνθήκες άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή -Φοροτεχνικού, περιορίζοντας ανεπίτρεπτα το σχετικό συνταγματικά προστατευόμενο δικαίωμα μας, αυτοτελώς αλλά και ως έκφανση του δικαιώματος στην προσωπικότητα (άρθρα 5 παρ.1 και 22 Συντ. καθώς και 57 ΑΚ).
(β) Μας έχουν προκαλέσει και εξακολουθούν να μας προκαλούν υπέρμετρη και πέραν της συνήθους ψυχική και σωματική επιβάρυνση κατά την εξάσκηση του επαγγέλματος μας. Η επιβάρυνση αυτή συνδέεται κυρίως με την έντονη ανασφάλεια και συνεχή εγρήγορση στην οποία πρέπει να βρισκόμαστε για να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε ένα δαιδαλώδες και διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό σύστημα, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τις διαρκείς ολιγωρίες των αρμοδίων ως προς την εφαρμογή του φορολογικού νόμου, μέχρι ακόμη και τις πιο πρακτικές αλλά και ζωτικές λειτουργικές εκφάνσεις του (πλημμελής λειτουργία του συστήματος TAXIS). Όπως προκύπτει και από άλλα κείμενα διαμαρτυρίας που έχουν αποσταλεί από διάφορες ενώσεις και συλλόγους μας, αιφνίδιοι θάνατοι συναδέλφων μας κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, εξαιτίας της τεράστιας πίεσης την οποία υφιστάμεθα, καταγράφονται όλο και πιο συχνά,
(γ) Τέλος, ο καταιγισμός από νέες και συχνά δυσανάλογες φορολογικές επιβαρύνσεις σε συνδυασμό με την διαρκή αύξηση των υφιστάμενων φορολογικών υποχρεώσεων, έχει οδηγήσει τους φορολογούμενους σε αδιέξοδο, το οποίο αντανακλά έντονα και στην άσκηση του επαγγέλματος μας, την οποία καθιστά ακόμη επαχθέστερη.
Αποτέλεσμα είναι, οι σχέσεις μας με τους εντολείς και/ή εργοδότες μας να είναι τεταμένη και να επιρρίπτεται σε εμάς το μεγαλύτερο μέρος της γενικής αποδοκιμασίας που αφορά τα προβλήματα του φορολογικού συστήματος.  Με όλους τους ανωτέρω τρόπους, τα όργανα της φορολογικής διοίκησης επεμβαίνουν στην άσκηση του επαγγέλματος μας, υποχρεώνοντας μας να εργαζόμαστε υπό συνθήκες αδικαιολόγητα δυσμενείς, κατά παράβαση όχι μόνο των άρθρων 5 παρ.1 και 22 Συντ. και 57 ΑΚ, αλλά και των άρθρων 1 και 31 παρ.1 και 2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, με τα οποία διασφαλίζεται το δικαίωμα σε εργασία υπό συνθήκες αξιοπρέπειας, με σεβασμό στην ασφάλεια και την υγεία.
Η βλάβη την οποία υφιστάμεθα από τις ανωτέρω μη νόμιμες πράξεις και παραλείψεις του καθ’ ου, αλλά και από την ασύμμετρη και αναποζημίωτη επίρριψη σε εμάς υποχρεώσεων σχετιζόμενων με την επιδίωξη του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, έχει κυρίως ηθικό χαρακτήρα. Δεν θα πρέπει βεβαίως να παραβλέπεται η υλική διάσταση, η οποία συνδέεται με τα πολυάριθμα εμπόδια που συναντάμε καθημερινά κατά την εκτέλεση της εργασίας μας, όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποχρεωθήκαμε να καταβάλλουμε εξ ιδίων πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε εντολείς μας, λόγω σφαλμάτων που έγιναν εξαιτίας των δυσλειτουργιών που περιγράψαμε, αλλά και τις δαπάνες στις οποίες υποχρεούμαστε να υποβληθούμε για να αντεπεξέλθουμε στις εξωπραγματικές και εξοντωτικές απαιτήσεις του φορολογικού συστήματος. Όμως, πρωτεύοντα για εμάς χαρακτήρα έχει η ηθική διάσταση του ζητήματος και η εξαθλίωση των όρων και συνθηκών υπό τους οποίους καλούμαστε να ασκήσουμε το επάγγελμα μας, ιδίως τα τελευταία έτη, από το 2012 μέχρι σήμερα. Την ηθική βλάβη που μας έχουν προκαλέσει οι προεκτεθείσες παράνομες πράξεις και παραλείψεις, καθώς και η άνιση επιβολή σε εμάς υποχρεώσεων προς όφελος του γενικού δημοσίου συμφέροντος, προσδιορίζουμε στο ποσό των 5.000,00 ευρώ για τον κάθε έναν από εμάς,
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
που είναι παραδεκτοί και βάσιμοι καθώς και για όσους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε νομίμως στο μέλλον,
ΖΗΤΟΥΜΕ
–    Να γίνει δεκτή η υπό κρίση αγωγή.
–    Να αναγνωριστεί η υποχρέωση του καθ’ ου να μας καταβάλει συνολικό ποσό 550.000,00 ευρώ (5.000,00 ευρώ στον κάθε έναν από εμάς) νομιμοτόκως.
–    Να καταδικαστεί το καθ’ ου στη δικαστική δαπάνη μας […]».
Δείτε το κείμενο της αγωγής
Πηγή www.taxheaven.gr

Σχετικές αναρτήσεις
ΧρήσιμαΔήμος ΡόδουΔιάφορα

Πληρωμή του τέλους Παρεπιδημούντων μέσω της πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» του Δήμου Ρόδου

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» https://www.teledimos.gr/ του Δήμου Ρόδου, οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το τέλος 0,5% – Παρεπιδημούντων με…
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου