Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΦορολογικά

Aνακοίνωση ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΕΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

logo_temp
ΠΡΟΣ : ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΘΕΜΑ: ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΕΑ ΑΥΤΟΑΠΑΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Συνάδελφοι,
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις διατάξεις των κατωτέρω διατάξεων και εγγράφων:

 1. Ν.682/1977
 2. ΠΔ 200/1998
 3. Αρθ.37, Ν.4052/2012 (ΦΕΚ Α’41/01-03-2012)
 4. Άρθ.5, Ν.4225/2014 (ΦΕΚ Α’2/07-01-2014)
 5. ΓΕ ΙΚΑ Ε40/16/17-01-2014
 6. ΕΓΚ.ΙΚΑ 8/20-01-2014
 7. ΓΕ ΙΚΑ Τ01/652/4/22-01-2014
 8. ΕΓΚ.ΙΚΑ 6/24-01-2014
 9. ΕΓΚ.ΙΚΑ 18/24-02-2014
 10. Το καταστατικό σύστασης του ΤΕΑΕΙΓΕ

και σε ότι αφορά στις εισφορές στο ΕΤΕΑ, των αυτοαπασχολούμενων Εκπαιδευτικών ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης, που είναι παράλληλα ιδιοκτήτες εκπαιδευτηρίων, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
Από την ανάγνωση των ανωτέρω εγγράφων, συνάγεται  ότι :
I.  Από την παράγραφο 2, του περί υπαγωγής στην ασφάλιση άρθρου, του καταστατικού σύστασης του ΤΕΑΕΙΓΕ, προκύπτει η υποχρεωτική υπαγωγή των Εκπαιδευτικών – Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης, εφόσον ασκούν διδακτικό έργο.
II.   Από τις διατάξεις της παρ.1, του άρθ.3, του Ν.682/1977, του ΠΔ 200/1998 (ΦΕΚ Α’ 161/13-07-1998), προκύπτει ότι Ιδιωτικά Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης θεωρούνται τα ομότυπα σχολεία Δημόσιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο κλπ), και όχι τα φροντιστήρια, οικοδιδασκαλεία, ΙΕΚ, ΚΕΚ, Ινστιτούτα κλπ, καθόσον αυτά τα τελευταία στερούνται ομότυπης λειτουργικής μορφής σχολείου Δημόσιας Εκπαίδευσης.
III.  Από τα παραπάνω έγγραφα δεν προκύπτει εξαίρεση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ, των ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων, των οποίων η εκμετάλλευση ασκείται με οποιαδήποτε εταιρική μορφή.
Κατόπιν των ανωτέρω, ενημερώνουμε τα μέλη μας για τα εξής :

 • Οι αυτοαπασχολούμενοι Ιδιοκτήτες Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης, ασκούντες την εκμετάλλευση υπό μορφή ατομικής επιχείρησης, πρέπει μέχρι 14/03/2014 να προχωρήσουν (εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει) σε απογραφή τους στο ΙΚΑ, τόσο ως εργοδότες, όσο και εργαζόμενοι, αποκτώντας (αν δεν έχουν) Α.Μ.Α. Τα στοιχεία της ασφάλισής τους θα περιλαμβάνονται στην υποβαλλόμενη ΑΠΔ για την ασφάλιση του υπολοίπου προσωπικού τους.
 • Οι αυτοαπασχολούμενοι Ιδιοκτήτες Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης, ασκούντες την εκμετάλλευση υπό οποιαδήποτε εταιρική μορφή, πρέπει μέχρι 14/03/2014 να προχωρήσουν σε απογραφή τους στο ΙΚΑ ως εργαζόμενοι, αποκτώντας (αν δεν έχουν) Α.Μ.Α.. Τα στοιχεία της ασφάλισής τους θα περιλαμβάνονται στην ΑΠΔ του Νομικού Προσώπου που συμμετέχουν.
 • Η ανωτέρω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν μόνο τους αυτοαπασχολούμενους που ήταν ήδη ασφαλισμένοι για επικουρική ασφάλιση στο τ. ΤΕΑΕΙΓΕ, νυν ΕΤΕΑ, κατά την ψήφιση του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 01-03-2012).

Ως εκ τούτου, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  δ ε ν   α π ο γ ρ ά φ ο ν τ α ι :
οι αυτοαπασχολούμενοι που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπήχθησαν στην επικουρική ασφάλιση του ΕΤΕΑ πριν από την ως άνω ημερομηνία (Σχετ. Εγκ. ΙΚΑ 8/20-01-2014).

 • Οι ανωτέρω υπόχρεοι, για την απογραφή τους στο ΙΚΑ, θα πρέπει πρωτίστως να εκδώσουν  σχετική βεβαίωση από το ΕΤΕΑ, την οποία και θα προσκομίσουν στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΙΚΑ. Για την διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης πατήστε εδώ.
 • Η απεικόνιση της ασφάλισής τους στην ΑΠΔ, για τις περιόδους από 01/12/2013 και εντεύθεν, θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εγκ. ΙΚΑ 18/24-02-2014.
 • Υπενθυμίζουμε ότι βασικό κριτήριο υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ, των εκπαιδευτικών – ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων, είναι η άσκηση διδακτικού έργου.

 
Δείτε και το Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ για την  Υποβολή συμπληρωματικής Α.Π.Δ. Ιανουαρίου 2014 ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ 
 
Τα ανωτέρω αποτελούν προϊόν έρευνας και ερμηνείας των σχετικών διατάξεων από την αρμόδια επιτροπή της ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ, και καλούνται από την πλευρά τους οι συνάδελφοι να ερευνούν επισταμένως και να επιβεβαιώνουν το περιεχόμενο των εγγράφων.

Σχετικές αναρτήσεις
Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφορα

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση από την ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Ευχόμαστε το μήνυμα της Ανάστασης να δίνει δύναμη και ελπίδα και όλοι μαζί να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το παρόν και το μέλλον…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου