ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑΓνωσιακή βάση και forum λογιστικής θεματολογίας

Παρεμβάσεις

Αντισυνταγματική η αναδρομική επιβολή ποινών σε εκπρόθεσμη ή μη αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτών

Συνάδελφοι,
επειδή παρατηρήθηκε το γεγονός να επιβάλλονται αναδρομικά πρόστιμα σε περιπτώσεις μην αναγγελίας ή εκπρόθεσμης αναγγελίας οικειοθελών αποχωρήσεων μισθωτών στον Ο.Α.Ε.Δ., σας κοινοποιούμε την επιστολή της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου προς τον Υπουργό Εργασίας, με θέμα την αντισυνταγματικότητα της αναδρομικής επιβολής των ποινών αυτών.

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Παναγιώτη Κοκκόρη
2. Διοικητή του Ι.Κ.Α – Τ.Ε.Α.Μ., κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο
3. Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., κ. Θεόδωρο Αμπατζόγλου
4.  Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής Ι.Κ.Α.
5.  Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών
6.  Πρόεδρο του Ο.Ε.Ε., κ. Κωνσταντίνο Κόλλια
7.  Πρόεδρο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., κ. Πανίδη Αβραάμ
8.  Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., κ. Γιώργο Καββαθά
9.  Πρόεδρο της Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Βασίλειο Κορκίδη
10. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
11. Περιφερειακό Υποκ/μα Ι.Κ.Α. Ρόδου

Θέμα: Ποινές μη αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτών και αντισυνταγματική η αναδρομική επιβολή τους.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

σε ότι αφορά στα αναγραφόμενα στις εγκυκλίους ΙΚΑ 83/14-11-2011 & 31/22-05-2013, εκδοθείσες κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 65, του Ν.3996/2011, περί κυρώσεων σε βάρος εργοδοτών για τη μη αναγγελία ή την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού στον Ο.Α.Ε.Δ., έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

  • Και στα δύο έγγραφα γίνεται αναφορά περί ισχύος των διατάξεων και για παραβάσεις που θα αφορούν περιόδους προγενέστερες της έναρξης ισχύος του άρθρου 65, του Ν.3996/2011, δηλαδή πριν τις 05/08/2011, ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία θα διαπιστωθούν.
  • Στο άρθρο 91, του Ν.3996/2011, γίνεται σαφής αναφορά ότι η έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου αυτού, (άρα και των διατάξεων του άρθρου 65), είναι η ημερομηνία δημοσίευσής του στο Φ.Ε.Κ., εκτός αν άλλως ορίζεται σε επί μέρους διατάξεις (για το άρθρο 65 δεν ορίζεται τίποτα διαφορετικό).
  • Για το είδος και το ύψος των κυρώσεων, ορίστηκε ότι θα εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση.
  • Η έκδοση Υπουργικών αποφάσεων για την εφαρμογή διατάξεων νόμων, η οποία γίνεται μετά από σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση προς τον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις Συνταγματικές επιταγές.
  • Η αναδρομικότητα της εφαρμογής των κυρώσεων της εγκυκλίου ΙΚΑ 31/22-05-2013, δεν προκύπτει από καμία νομοθετική εξουσιοδότηση, αντίκειται δε στο άρθρο 78, παρ.2, του Συντάγματος των Ελλήνων.
  • Στην πράξη, παρατηρείται η επιβολή κυρώσεων της εγκυκλίου 31/22-05-2013, από ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ, για παραβάσεις που διαπιστώνουν πως τελέσθηκαν πριν την 05/08/2011, βεβαιώνοντας ποινές ακόμα και σε εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις είναι αποκλειστικά εποχικής λειτουργίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε όπως επαναδιατυπώσετε το περιεχόμενο των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, καθόσον η αναδρομική επιβολή κυρώσεων αφ’ ενός μεν δεν προκύπτει από κανένα νόμο, αφ’ ετέρου δε, αντίκειται στις Συνταγματικές επιταγές, διευκρινίζοντας ότι οι ποινές της εγκυκλίου 31/22-05-2013 αφορούν παραβάσεις που τελέσθηκαν μετά την 05/08/2011, ημερομηνία ισχύος του άρθρου 65, του Ν.3996/2011.

Με τιμή,
για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου

Ο Πρόεδρος,
Ηρακλείδης Ιωάννης

Ο Γ. Γραμματέας,
Παπαδημητρίου Παναγιώτης

Σχετικές αναρτήσεις
Παρεμβάσεις

Αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020

Κοινή επιστολή του Ο.Ε.Ε. Δωδεκανήσου και φορέων της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς τους αρμόδιους του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε.
Παρεμβάσεις

Επιστολή Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου προς τραπεζικά ιδρύματα

Επιστολή της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου προς τις τράπεζες, η οποία αφορά την πρόωρη απαίτηση τους για έγγραφα ενώ δεν έχει επέλθει ακόμα η ημερομηνία υποβολής τους στο σύστημα taxisnet.
Παρεμβάσεις

Συνάντηση με τους Αντιδημάρχους Οικονομικών και Διοικητικής Εξυπηρέτησης

Η Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου κατέθεσε πρόταση – εισήγηση για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι δημότες στις συναλλαγές τους με τον Δήμο
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου