Ο Φάκελος “ΑΙΓΑΙΟ: Συντελεστές Φ.Π.Α.” δημιουργήθηκε από την Επιστημονική Ομάδα της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου, ώστε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο και πηγή αναφοράς στον κάθε ενδιαφερόμενο. Πέραν του νομικού πλαισίου, επιστημονικών μελετών και εκθέσεων φορέων, εδώ θα αναρτώνται και οι προσπάθειες και αντιδράσεις φορέων, συλλόγων, βουλευτών σε επικείμενη κατάργηση τους.

Νομικό Πλαίσιο

Ο νόμος Ν2859/2000 ( Άρθρο 21 παρ. 4)  αναφορικά με τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στα νησιά των νομών Σάμου, Λέσβου, Χίου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο μαζί με τις ΠΟΛ 1003/2001, ΠΟΛ 1072/2005 και ΠΟΛ 1098/2010 αποτελούν το ισχύον νομικό καθεστώς για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.

Μελέτες

Επιστημονική μελέτη του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.Φο.Μ.)

Σχετικά άρθρα

Όλα τα άρθρα σχετικά με τους μειωμένους συντελεστές Φ.Π.Α.