Φορολογικά

Επιστολή ΤΕΕ Τμ. Δωδεκανήσου για υποχρεωτική έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.)  ΣΤΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΦΟΡΜΑΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΤΟ“TAXISNET”
Το ΤΕΕ παράρτημα Δωδεκανήσου, μας κοινοποίησε την παρακάτω επιστολή αναφορικά με την υποχρέωση καταχώρισης των στοιχείων του Πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ( Π.Ε.Α), στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής μισθωτηρίων συμβολαίων στο ΤΑΧΙΣΝΕΤ, όπως ισχύει από 1/1/2014
Δείτε την επιστολή .pdf
Δείτε προηγούμενη ανάρτηση στο site της ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου