Φορολογικά

Αίτημα του Συλλόγου Λογιστών Θήρας για διευκρινίσεις επί των παρακρατηθέντων φόρων

ΠΡΟΣ:
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) – ΤΜΗΜΑΤΑ : Β’ , Α’, Καραγιώργη Σερβίας 10 Τ.Κ.10184 Αθήνα κ.κ. Σ.Βελισσαράκου, Ε. Καπούτσου, Δ Παπαγιάννης, Θ.Σαράφης, τηλ:210-3375312 210-3375314 φαξ: 210-3375001
2. ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του ΚΡΑΤΟΥΣ, Ακαδημίας 68 και Χαριλάου Τρικούπη Τ.Κ.10678 Αθήνα
Με την ανάγνωση της ΠΟΛ.1120/25.4.2014 που εκδώσατε σήμερα 25η Απριλίου 2014, παραμονές υποβολής δηλώσεων των παρακρατηθέντων φόρων Φεβρουαρίου 2014, οι συνάδελφοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε πλήρη σύγχυση και αυτό διότι η προχειρογραμμένη κατά την ταπεινή μας άποψηΠΟΛ.1120/25.4.2014 έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στην Βουλή των Ελλήνων, κυρώθηκε ως νόμος 4254/2014 του κράτους και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α’ ΤΕΥΧΟΣ 85/07,04,2014.
Συγκεκριμένα στην ΠΟΛ διατυπώνετε … «Με τις διατάξεις της περ. δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ΚΦΕ, όπως ισχύει, ορίζεται ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στην περίπτωση πληρωμών αμοιβών για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%), ο οποίος επιβάλλεται στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. Κατ’ εξαίρεση, για τις αμοιβές για τεχνικά έργα που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και στις αμοιβές των ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος, ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.
Αντιθέτως ο νόμος 4254/2014 για την συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρει … «16. Το άρθρο 64 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής: Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 64, αντικαθίσταται ως εξής: «δ) για αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%).»
Επομένως, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1120/25.4.2014, όλα τα τεχνικά έργα υπόκεινται σε παρακράτηση 3%, ενώ με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του νόμου 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο4254/2014, τα τεχνικά έργα υπόκεινται σε παρακράτηση 20% με εξαίρεση, τις αμοιβές για τεχνικά έργα που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και τις αμοιβές των ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων.
ΑΙΤΗΣΗ
Ο συνδυασμός όλων των ανωτέρω δημιουργεί την ανάγκη άμεσης διευκρίνισης
1. του όρου «εργολήπτης κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων» και ποιες είναι τελικά οι αμοιβές οι οποίες υπόκεινται σε παρακράτηση 3%.
2. ποιες είναι οι αμοιβές τεχνικού έργου που υπόκεινται σε παρακράτηση 20%, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 64 του νόμου 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4254/2014.
Ελπίζουμε και προσδοκούμε σε μία σαφή απάντηση στην Ελληνική γλώσσα όπως την μιλούσαμε στα Ελληνικά Πανεπιστήμια ή αν αυτό σας δυσκολεύει, στείλτε το πρωτότυπο ξενόγλωσσο κείμενο.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αντώνης Κεφαλληνός
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννης Νανούρης
Ο Γραμματέας του Δ.Σ.
Κων/νος Θεοδωρόπουλος
Ο Ταμίας του Δ.Σ.
Ιωάννης Μουτσάτσος
Το μέλος του Δ.Σ.
Αντώνιος Χάλαρης
Πηγή πίνακα  www.taxheaven.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου