ΔιάφοραΦορολογικά

Κοινοί λογαριασμοί, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΙΣΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ( ΓΝΩΜ Ν.Σ.Κ 2/2014 ΣΤ ΤΜΗΜΑ)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

         Με τον Ν. 5638/1932 (ΦΕΚ Β-0). Η περί καταθέσεως εις κοινό λογαριασμό εισήχθη στην Ελλάδα ο θεσμός του κοινού λογαριασμού. Ειδικότερα στο Νόμο αυτό όπως στο άρθρο 1 αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.Δ.951/1971 και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 124 περ. Δ στοιχείο α΄ του Ν.Δ. 118/1973 ορίζονται τα ακόλουθα:

        Άρθρο 1: 1. Χρηματική κατάθεσις παρά Τραπέζη εις ανοικτόν λογαριασμόν επ’ ονόματι δύο ή πλειοτέρων από κοινοί (Compte joint, joint account), είναι εν τη έννοια του παρόντος νόμου η περιέχουσα τον όρον ότι εκ του ταύτης λογαριασμού δύναται να κάμνει χρήση εν όλω ή εν μέρει, άνευ συμπράξεως των λοιπών είτε εις είτε τινές, και πάντες κατ’ ιδίαν οι δικαιούχοι, 2. Η χρηματική κατάθεσις, περί ης η προηγούμενη παράγραφος, επιτρέπεται να ενεργείται και εις κοινόν λογαριασμόν επί προθεσμία ή ταμιευτηρίου υπό προειδοποίησιν. 3. ……….

       Άρθρο 4: Κατάσχεσις της καταθέσεως επιτρέπεται έναντι όμως των κατασχόντων αυτή τεκμαίρεται αμαχήτως ότι ανήκει εις πάντας τους δικαιούχους κατ ίσα μέρη.

      Όμως σε περίπτωση κατασχέσεως καταθέσεως κοινού λογαριασμού εκ μέρους του δανειστή ενός από τους δικαιούχους, ο δανειστής αυτός δεν δικαιούται να κατάσχει το σύνολο της καταθέσεως, αφού, κατά τεκμήριο αμάχητο, αυτό ανήκει σε όλους τους δικαιούχους κατ ίσα μέρη, αλλά μόνο το μέρος της καταθέσεως που αναλογεί στον οφειλέτη του καταθέτη. Έτσι η κατάθεση κατά το υπόλοιπο μέρος που αναλογεί στους λοιπούς δικαιούχους παραμένει απρόσβλητη από το δανειστή αυτό, καθιερώνεται δηλαδή με την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 4ειδική περίπτωση ακατάσχετου ως προς αυτόν (ΑΠ 18../2007, 7../1999 δημ Ν.). Όπως προαναφέρθηκε, η ανωτέρω διάταξη εξακολουθεί να ισχύει και δεν καταργήθηκε ούτε σιωπηρά από το ν.δ. 10../1971 «περί του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων».

      Επομένως, αναφορικά με την επιβληθείσα σε βάρος του ενός των συνδικαιούχων κοινού λογαριασμού κατάσχεση,αυτή, βάσει του τεκμηρίου του άρθρου 4 του Ν. 5638/1932 θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι, αναφέρεται μόνο στην μερίδα του καθού η κατάσχεση – συνδικαιούχου του κοινού λογαριασμού, δηλαδή εν προκειμένω στο ½ καθενός εκ των δύο κοινών λογαριασμών της Σ.Μ. με καθένα από τα δύο ανήλικα τέκνα της (Ν.Σ. 143/2012).

     Στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, να προβεί σε επιστροφή των ποσών των λογαριασμών, που ανήκουν στη μερίδα των δυο συνδικαιούχων και ανηλίκων τέκνων της οφειλέτριας, τα οποία απεδόθησαν στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΤΕΑΜ Ρόδου από αβλεψία της ΑΤΕ Ρόδου, γνωστοποιώντας παράλληλα, με σχετικό έγγραφο της στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, τα νέα αυτά δεδομένα της υπόθεσης.

Λεπτομέρειες Γνωμοδότησης

Αριθμός : 2
Έτος : 2014
Τίτλος : Συμμόρφωση ή μη του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με εισαγγελική εντολή άρσης κατάσχεσης εις χείρας τρίτου (τραπεζικής εταιρίας) και αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών συνδικαιούχου διαχειριστή ΕΠΕ.
Πρόεδρος : ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εισηγητής : ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Περίληψη : Ασχέτως της φύσεως της εισαγγελικής παραγγελίας, ως δικαστικής πράξης, έχει αυτή εκδοθεί εκτός δικαιοδοσίας των διατάξεων των άρθρων 24 και 25 του ν. 1756/1988 και δεν παράγει εξ’ αυτού έννομες συνέπειες. (ομοφ.)
Διατάξεις : Ν 2915/2001Α24, ΝΔ 356/1974Α30Α, Ν 3190/1955Α8, Ν 3190/1955Α16, Ν 3190/1955Α17, Ν 3190/1955Α38, ΠΔ 419/1986, Ν 2238/1994Α101Π1, Ν 2238/1994Α115, Ν 2648/1998Α22Π6, Ν 2676/1999Α69Π2, Ν 5638/1932Α1, ΝΔ 951/1971Α1, ΝΔ 118/1973Α124Δ, Ν 1756/1988Α24Π1, Ν 1756/1988Α24Π2, Ν 1756/1988Α24Π5, Ν 1756/1988Α25Π1, Ν 1756/1988Α25Π2
Λήμματα : ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ, ΑΡΣΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Εικόνα PDF : Κλικ εδώ για το αρχείο της γνωμάτευσης .pdf

Πηγή : www.nsk.gov.g

Σχετικές αναρτήσεις
ΧρήσιμαΔήμος ΡόδουΔιάφορα

Πληρωμή του τέλους Παρεπιδημούντων μέσω της πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» του Δήμου Ρόδου

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» https://www.teledimos.gr/ του Δήμου Ρόδου, οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το τέλος 0,5% – Παρεπιδημούντων με…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Διάφορα

Υποβάλετε τις προτάσεις σας προς την ΠΟΦΕΕ

Αγαπητά μέλη της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε ) το μοναδικό Συνδικαλιστικό Όργανο του κλάδου μας, με έδρα…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου