Αναδημοσιεύσεις

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα Τέλη κυκλοφορίας, το Φόρο πολυτελούς Διαβίωσης και την κατάθεση πινακίδων

Στις 11 Νοεμβρίου η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα ενεργοποιήσει, κατά πάσα πιθανότητα, την ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω της οποίας οι πολίτες θα εκτυπώνουν το «Έντυπο Τελών Κυκλοφορίας» και το εκκαθαριστικό για την πληρωμή του Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης.
Η εφαρμογή ήταν να ανοίξει  χτες 4 Νοεμβρίου 2013, αλλά η ΓΓΠΣ δεν ήθελε να χαλάσει το σερί των αποτυχημένων ημερομηνιών που ανακοινώνει και δεν υλοποιεί.

Τέλη κυκλοφορίας  2014
Οι κάτοχοι του αυτοκινήτου μπαίνοντας στο Τaxisnet με τον κωδικό τους ή το ΑΦΜ και πληκτρολογώντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός τους, βρίσκουν το ειδοποιητήριο πληρωμής και στη συνέχεια -αφού το τυπώσουν- το εξοφλούν σε τράπεζες, ΕΛΤΑ, εφορίες ή μέσω ΑΤΜ΄s ή web banking μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013.
Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή των τελών κυκλοφορίας που πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από την 15η Νοεμβρίου (η την ημερομηνία που θα ανοίξει το σύστημα)  έως την 31η Δεκεμβρίου του 2012. 
Μετά το χρονικό αυτό διάστημα η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας θεωρείται εκπρόθεσμη και το πρόστιμο είναι το διπλάσιο της αξίας που αντιστοιχεί στην κατηγορία του οχήματος.
Από πέρυσι  δεν θα υπάρχει το γνωστό αυτοκόλλητο στο αυτοκίνητο και ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να έχει μαζί του την απόδειξη πληρωμής , την οποία θα πρέπει να φυλάει για πέντε χρόνια.
Για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας απαιτείται «Κωδικός Πληρωμής», τον οποίο οι υπόχρεοι μπορούν να προμηθευτούν ως ακολούθως:
α)  Μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ.
i.  Οι πιστοποιημένοι στο TAXISnet φορολογούμενοι εισάγουν το προσωπικό όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους. Στη συνέχεια, με την επιλογή:
• «Κατάσταση οχημάτων», εμφανίζονται τα στοιχεία του οχήματος ή των οχημάτων τα οποία ανήκουν στο φορολογούμενο και τυχόν στην/στον σύζυγό του, σύμφωνα με το αρχείο της Γ.Γ.Π.Σ., όπως αυτό ενημερώνεται από το αρχείο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 
Ειδικότερα, εμφανίζονται τα στοιχεία του υπόχρεου σε καταβολή και ανά όχημα, ο αριθμός κυκλοφορίας, το ποσοστό συνιδιοκτησίας, η ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, η κατάσταση του οχήματος (σε κίνηση ή σε ακινησία), η σχέση του με άλλα οχήματα (έλξη τροχόσπιτου κ.λπ.), η φορολογική υποχρέωση (κανονική πληρωμή, απαλλαγή κ.λπ.), καθώς και η βάση υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας.
 
• «Εκτύπωση Εντύπου Τελών Κυκλοφορίας», εκτυπώνεται για κάθε όχημα, εφόσον υπάρχει υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, «Έντυπο Τελών Κυκλοφορίας», το οποίο περιέχει στοιχεία του ιδιοκτήτη και του οχήματος, τα ποσά των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, καθώς και τον «Κωδικό Πληρωμής».
 
Σε περίπτωση που έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2014, επί του «Εντύπου Τελών Κυκλοφορίας» θα εμφανίζεται σχετική ένδειξη.
 
• «Αρχείο σε Φύλλο Εργασίας», εφόσον ο φορολογούμενος είναι ιδιοκτήτης μεγάλου πλήθους οχημάτων, παράγεται αρχείο με τις πληροφορίες που περιέχονται στο «Έντυπο Τελών Κυκλοφορίας»  για κάθε ένα από τα οχήματά του.
 
ii.  Εναλλακτικά, οι πιστοποιημένοι και οι μη πιστοποιημένοι στο TAXISnet φορολογούμενοι, μέσω εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ., καταχωρούν τον Αριθμό Φορολογικού τους Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο πρόκειται να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται δυνατότητα εκτύπωσης του «Εντύπου Τελών Κυκλοφορίας» για το συγκεκριμένο όχημα.

 
 
β) Μέσω των τραπεζών, εφόσον διαθέτουν την σχετική υποδομή.
 
Οι υπόχρεοι οφείλουν να προσκομίζουν την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο θα καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας ή φωτοαντίγραφο αυτής και να γνωστοποιούν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ιδιοκτήτη του οχήματος ή ενός εκ των συνιδιοκτητών, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας.
 
Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία ως προς τα εμφανιζόμενα κατά τα προαναφερθέντα στοιχεία κατόχου – οχήματος, ο φορολογούμενος πρέπει να απευθύνεται:
 
• στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας του οχήματός του, όταν τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ίδια με τα αντίστοιχα που είναι τυπωμένα στην άδεια
• σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), όταν διαφέρουν από τα αντίστοιχα της αδείας κυκλοφορίας, προσκομίζοντας την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
• σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), όταν εμφανίζεται όχημα το οποίο δεν ανήκει στον φορολογούμενο, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά  (αποδείξεις για την πώληση του οχήματος ή την οριστική καταστροφή του  ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει  ότι  δεν υπάρχει όχημα στην ιδιοκτησία του υπόχρεου.
• στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, όταν δεν είναι ενημερωμένα τα στοιχεία οχήματος για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας ή τη θέση αυτού σε ακινησία, με την προσκόμιση των κατά περίπτωση προβλεπομένων δικαιολογητικών  .
 
Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θέλει να προβεί στην άρση ακινησίας , τότε πρέπει να αποταθεί μόνο στην Δ.Ο.Υ. του.
 
Τι ισχύει με την παράδοση πινακίδων   
 
Τα δυο προηγούμενα  χρόνια, λόγο της εφαρμογής των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης (τεκμήρια) , παρουσιάστηκε μαζική παράδοση πινακίδων στις Δ.Ο.Υ. , ώστε τα οχήματα να μπουν σε ακινησία και να μην «χρεωθούν» το τεκμήριο του αυτοκινήτου.
 
Ας δούμε την διαδικασία και τα δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την κατάθεση των πινακίδων:
 
Να σημειώσουμε ότι η κατάθεση των πινακίδων δεν συνιστά οριστική απόσυρση του αυτοκινήτου αλλά απλή ακινησία.
 
Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση πινακίδων;
 
1. Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου
 
2. Πινακίδες
 
3. Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος, όπου να αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του Ι.Χ.
 
4. Απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους.
 
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο.
 
6. Την ταυτότητά του ή σχετική εξουσιοδότηση αν ο ίδιος δεν είναι ο ιδιοκτήτης.
 
Στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλετε στην Εφορία ανήκει και η υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνετε ότι δε θα σταθμεύσετε το αυτοκίνητο σε δημόσιο δρόμο (δηλαδή ότι έχετε ιδιωτικό χώρο), ώστε οι δρόμοι της πόλης να μην κατακλυστούν με ακινητοποιημένα αυτοκίνητα.
 
Πώς θα το επαναφέρετε στην κυκλοφορία και πόσα θα πληρώσετε;
 
Δύο είναι οι περιπτώσεις για όσους καταθέτουν τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους. Η πρώτη αφορά στην περίπτωση που η επανακυκλοφορία του αυτοκινήτου γίνεται το τρέχον έτος που αφορούν τα τέλη κυκλοφορίας που δεν πληρώθηκαν με την κατάθεση των πινακίδων, ενώ η δεύτερη αφορά σε εκείνη που το όχημα τίθεται σε κυκλοφορία μετά την πάροδο ενός έτους. Για την πρώτη περίπτωση απαιτείται να καταβληθεί το σύνολο του κόστους των Τελών Κυκλοφορίας στη Δ.Ο.Υ. όπου παραδώσατε τις πινακίδες, ώστε να τις πάρετε πίσω. Να σημειώσουμε εδώ ότι τα τέλη θεωρούνται ότι είναι ΕΤΗΣΙΑ και ΑΔΙΑΙΡΕΤΑ. Για όσους προτιμήσουν να επαναφέρουν το αυτοκίνητό τους στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα εκδώσουν νέους αριθμούς κυκλοφορίας. Αυτό συμβαίνει γιατί οι Εφορίες, μετά από ένα χρόνο, καταστρέφουν  τις πινακίδες που έχουν στη διάθεσή τους. Οπότε, εκτός της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του έτους, όπου θα επαναφέρετε το αυτοκίνητό σας στην κυκλοφορία, θα καταβάλετε 30 ευρώ επιπλέον για έκδοση νέων αριθμών.
Προσοχή δεν χρειάζεται η προσκόμιση Ε9
 
Τις προηγούμενες  χρονιές, σε μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών οχημάτων που κατέθεταν τις πινακίδες τους ζητήθηκε από τις Δ.Ο.Υ. η προσκόμιση δήλωσης Ε9, ώστε να αποδείξουν, ότι όντως διαθέτουν κάποιο κλειστό χώρο όπου θα φυλάσσεται σε ακινησία το αυτοκίνητό τους. Ωστόσο, σύμφωνα με το N. 2992/ 2002, αρκεί μόνο η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του N. 1599/86, στην οποία να αναγράφεται υποχρεωτικά η διεύθυνση του χώρου φύλαξης και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του χώρου αυτού, ενώ αυτός ο χώρος μπορεί να είναι ακόμη και ένα περιφραγμένο οικόπεδο. Όμως, για τις περιπτώσεις που κάποιος δε διαθέτει κλειστό χώρο για τη στάθμευση του ακινητοποιημένου αυτοκινήτου, μπορεί να ενοικιάσει μια θέση και να υποβάλει στην Εφορία το μισθωτήριο, ή με μια υπεύθυνη δήλωση να αποδείξει, ότι του παραχωρήθηκε κάποιος χώρος από κάποιον τρίτο (το τρίτο άτομο που θα παραχωρήσει τη θέση, θα πρέπει να προσκομίσει φωτοτυπία του Ε9 του).
 
Τα τέλη κυκλοφορίας 2014 υπολογίζονται ως εξής:
 
Από 51 κ.ε. μέχρι 300 κ.ε. 22 ευρώ
 
Από 301 κ.ε. μέχρι 785 κ.ε. 55 ευρώ
 
Από 786 κ.ε. μέχρι 1071 κ.ε. 120 ευρώ
 
Από 1071 κ.ε. μέχρι 1357 κ.ε 135 ευρώ
 
Από 1358 κ.ε. μέχρι 1548 κ.ε 240 ευρώ
 
Από 1549 κ.ε. μέχρι 1738 κ.ε. 265 ευρώ
 
Από 1739 κ.ε. μέχρι 1928 κ.ε. 300 ευρώ
 
Από 1929 κ.ε. μέχρι 2357 κ.ε. 660 ευρώ
 
Από 2358 κ.ε. μέχρι 3000 κ.ε. 880 ευρώ
 
Από 3001 κ.ε. μέχρι 4000 κ.ε. 1100 ευρώ
 
Από 4001 κ.ε. και άνω 1320 ευρώ
 
Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα:
Κλιμάκιο εκπομπών CO2 (γρ./χλμ.) – Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γραμ. εκπομπών σε ευρώ:
 
0 – 100 (γρ./χλμ. ευρώ) –
 
101 – 120 (γρ./χλμ.) 0,90 ευρώ
 
121 – 140 (γρ./χλμ.) 1,10 ευρώ
 
141 – 160 (γρ./χλμ.) 1,70 ευρώ
 
161 – 180 (γρ./χλμ.) 2,25 ευρώ
 
181 – 200 (γρ./χλμ.) 2,55 ευρώ
 
201 – 250 (γρ./χλμ. 2,80 ευρώ
 
Άνω των 251 (γρ./χλμ.) 3,40 ευρώ
 
 
Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης στα αυτοκίνητα
 
Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί στην δημοσιότητα ο τύπος και το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού του Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης.
 
Ο νόμος δεν προβλέπει την ύπαρξη δόσεων για την πληρωμή του, δημοσιογραφικές πληροφορίες όμως από το υπουργείο οικονομικών , αναφέρουν ότι σκέπτονται και αυτό το ενδεχόμενο.
 
Έτσι χιλιάδες φορολογούμενοι μαζί με το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας του 2014 θα εκτυπώσουν ηλεκτρονικά και το εκκαθαριστικό για το φόρο πολυτελείας του 2013.
 
Ο φόρος υπολογίζεται ως ποσοστό του ετήσιου τεκμηρίου διαβίωσης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από το 2014 και μετά εξετάζονται αλλαγές στο μέτρο, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου και η αξία λιανικής πώλησης του οχήματος.
 
Για τα αυτοκίνητα από 1.929 έως 2.500 κυβικά ο φόρος πολυτελείας ανέρχεται στο 5% της αντικειμενικής δαπάνης (τεκμήριο διαβίωσης). Για τα αυτοκίνητα από 2.501 κυβικά και άνω ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί του τεκμηρίου διαβίωσης. Ο νέος φόρος αφορά περίπου 120.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και το κράτος εκτιμά πως θα εισπράξει 70 εκατ. ευρώ περίπου.
 
Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των 10 ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.
 
Να σημειώσουμε, για μια ακόμη φορά, ότι ο φόρος καταλαμβάνει και αυτοκίνητα που μπορεί να έχουν περισσότερα από 10 έτη κυκλοφορίας. Αυτό συμβαίνει γιατί ο νόμος αναφέρει ότι η παλαιότητα μετρά για τα χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία στην Ελλάδα. Δηλαδή αν κάποιος φορολογούμενος έχει κάνει εισαγωγή από το εξωτερικό, το 2012, ένα αυτοκίνητο 5 ετών, ο χρόνος για τον υπολογισμό του φόρου πολυτελούς διαβίωσης θα μετρά από το 2012 και όχι από το 2007 που πρωτοκυκλοφόρησε το αυτοκίνητο στην χώρα εκείνη.

Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης για τα άλλα αντικείμενα.
 
Ο φόρος, όπως είπαμε, υπολογίζεται ως ποσοστό του ετήσιου τεκμηρίου διαβίωσης, και πέρα από τα οχήματα επιβάλλεται:
 
1. Στις πισίνες εξωτερικές και εσωτερικές με το φόρο να υπολογίζεται με ποσοστό 10% επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης.
 
 
 
2. Στα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί του ποσού του τεκμηρίου διαβίωσης. 10% επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης για αεροσκάφη και ελικόπτερα.
 
Υπενθυμίζεται ότι και το 2011 οι φορολογούμενοι με αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, σκάφη αναψυχής, πισίνες και αεροσκάφη είχαν πληρώσει έκτακτη εισφορά με βάση τα τεκμήρια που ίσχυαν τη χρήση 2010. Ο φόρος που ίσχυσε μόνο για ένα έτος επιβλήθηκε με συντελεστή 5% επί του τεκμηρίου για τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία.
Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός , Συγγραφέας, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE
 
Πηγή Newmoney

Σχετικές αναρτήσεις
Αναδημοσιεύσεις

Γ. Πιτσιλής: Τα ηλεκτρονικά βιβλία θα λειτουργήσουν εντός του 2019

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στην αποψινή ομιλία του στο 10ο tax forum, είναι: Όσον αφορά τις στοχεύσεις…
Αναδημοσιεύσεις

Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού: Υπάρχει υποχρέωση επίδειξης του κατά τον έλεγχο;

Τι αλλάζει με την εφαρμογή του Ν.4308/2014 για την επίδειξη του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού;
Αναδημοσιεύσεις

Σε επικίνδυνες ατραπούς η ανώνυμη εταιρία

του Γεώργιου Ι. Μάτσου – Δ.Ν., Δικηγόρος Δραματικές θα είναι οι επιπτώσεις στις εσωτερικές ισορροπίες των ανωνύμων εταιριών από 1 Ιανουαρίου 2019, οπότε…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου