Φορολογικά

Σε ισχύ η επαγγελματική ταυτότητα

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης σας, σχετικά με ανακοίνωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης των Λ/Φ, προς το ΟΕΕ,  η Γεν .Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων – Γεν. Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων με έγγραφο της,  κάνει γνωστό, τα παρακάτω :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ

Σε ισχύ η επαγγελματική ταυτότητα

Με έγγραφό της  (ΔΕΣ 1178660 ΕΞ 2012 / 19-12-2012)  η Γεν .Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων – Γεν. Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων κάνει γνωστό προς όλες τις Δ.Ο.Υ , την Γεν. Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων, τα Ελεγκτικά κέντρα ΔΕΚ, τις Οικονομικές επιθεωρήσεις, τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΣΔΟΕ ότι μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των μητρώων λογιστών φοροτεχνικών και Νομικών Προσώπων λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με το αρχείο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και αφορά στους λογιστές φοροτεχνικούς που μπορούν να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά δηλώσεις, τα φυσικά πρόσωπα που προσέρχονται στη Δ.Ο.Υ.  για να υποβάλλουν δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών, δηλώνοντας τη δραστηριότητα Λογιστή Φοροτεχνικού, υποχρεούνται πλέον να προσκομίζουν, στη θέση του επικυρωμένου αντιγράφου άδειας λογιστή φοροτεχνικού, επαγγελματική ταυτότητα σε ισχύ.

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου