Φορολογικά

Τα SOS για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις

Πριν αρχίσετε να συμπληρώνετε την δήλωση σας, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες και συμπληρώνοντας βήμα – βήμα τα έντυπα ανατρέξτε στους αντίστοιχους κωδικούς για περισσότερες διευκρινήσεις

Πριν αρχίσετε να συμπληρώνετε την δήλωση σας, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες και συμπληρώνοντας βήμα – βήμα τα έντυπα ανατρέξτε στους αντίστοιχους κωδικούς για περισσότερες διευκρινήσεις.
Οι δηλώσεις χρήσης 2013 (οικ. έτους 2014) υποβάλλονται υποχρεωτικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ εκτός από κάποιες εξαιρέσεις (π.χ. θάνατος φορολογούμενου που υποβάλλεται στη ΔΟΥ ή αποδεδειγμένη αδυναμία).
Οι δηλώσεις υποβάλλονται από 20-3-2014 έως και 30-6-2014, οι δηλώσεις που θα υποβληθούν ΜΕΤΑ την 30/6/2014 θα είναι ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ.
Υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αρχικές δηλώσεις και οι συμπληρωματικές (ένα μήνα μετά την υποβολή της αρχικής δήλωσης).

Μπαίνοντας στην www.gsis.gr (ΓΓΠΣ) και πατώντας την ένδειξη «Υποβολή δήλωσης Ε1» καταχωρώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και πατώντας ΟΚ, ανοίγει η επιβεβαίωση στοιχείων του φορολογούμενου.

θα πρέπει να ελέγξετε εάν τα στοιχεία που αναγράφονται είναι σωστά, π.χ. ημερομηνία γέννησης, αριθμό ταυτότητας κ.λπ. και πατήστε ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ για να γυρίσετε στο αρχικό «μενού» και να συνεχίσετε την συμπλήρωση των εντύπων Ε1-Ε2-Ε3.

Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο λάθος στα συμπληρωμένα στοιχεία από την ΓΓΠΣ, στο στάδιο της επιβεβαίωσης των στοιχείων, π.χ. κάνατε αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας ή αλλάξατε ταυτότητα ή αποκτήσατε σύζυγο, θα πρέπει πρώτα να επισκεφτείτε το Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ και να κάνετε τις τυχόν αλλαγές σας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1


Στους κωδικούς 017-018 θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή οι φορολογούμενοι που έκαναν έναρξη μετά την 1-1-2013, γιατί έχουν ΕΙΔΙΚΗ φορολογική μεταχείριση (ανάλυση στους αντίστοιχους κωδικούς στην συμπλήρωση του πίνακα 2).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Στον πίνακα αυτό και στις ενδείξεις των κωδικών 001-002 σε συνδυασμό με τους κωδικούς 905-906, 913-914 του πίνακα 2, δικαιούστε μείωση 200,00 ευρώ από το φόρο που τυχόν προκύψει.

Η ΓΓΠΣ από προηγούμενες υποβληθείσες δηλώσεις έχει αρχείο, για τις αναπηρίες όλων των προαναφερόμενων κωδικών. Στην περίπτωση που δεν αναφέρεταιη αναπηρία και οριστικοποιήσετε τη δήλωση συμπληρώνοντας τους παραπάνω κωδικούς θα πρέπει να αποστείλετε εντός 15 ημερών με συστημένη επιστολή στην ΔΗΛΕΔ τα δικαιολογητικά της αναπηρίας, δική σας ή της συζύγου σας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 – ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κωδικοί 307-308

Εισόδημα από ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα της παρ. 1 άρθρο 45 ΚΦΕ.

Με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν, 4110/2013 και ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από οικ.έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφού αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, θεωρείται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να υπάρχει έγγραφη σύμβαση με τα ΦΠ ή ΝΠ που λαμβάνουν τις υπηρεσίες.

2. Τα ΦΠ ή ΝΠ τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες ΔΕΝ υπερβαίνουν τα 3 και εφόσον υπερβαίνουν τα 3, το 75% των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος τους από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα (1) ΦΠ ή ΝΠ που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.

Εάν ανήκετε σ‘ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συμπληρώσετε τους κωδικούς 017-018 του πίνακα 2.

Επίσης θα πρέπει να συμπληρώσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το έντυπο Ε3. Στη 1 η σελίδα του εντύπου Ε3 να συμπληρώσετε τον κωδικό 591. Να συμπληρώσετε όλους τους πίνακες του εντύπου Ε3, να συμπληρώσετε την κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης και τους αντίστοιχους κωδικούς για τις ασφαλιστικές εισφορές (κωδικοί 516-517-518 του εντύπου Ε3) και τις υπόλοιπες δαπάνες που έχετε καταχωρήσει στα βιβλία σας στον πίνακα δ‘ του εντύπου Ε3.

Προσοχή συμπληρώνεται ΜΟΝΟ τον κωδικό 348 του πίνακα Ζ (ακαθάριστο εισόδημα – ασφαλιστικές εισφορές) και ΟΧΙ τον κωδικό 346.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Παρότι φορολογείστε με τη κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων ΔΕΝ χάνετε την ιδιότητα του επιτηδευματία (γι’ αυτό συμπληρώνετε και υποβάλλετε και το Ε3).

Κωδικοί 300-310 και 311-312

Τους κωδικούς αυτούς τους συμπληρώνεται μόνοι σας από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις των φορέων για εισοδήματα που αποκτήσατε με εργόσημο, οικοδομικά ένσημα – αυτασφάλιση. Έαν είναι πολλοί εργοδότες αναγράφετε ενδεικτικά 4-5 εργοδότες με τα ΑΦΜ τους και τα ποσά και το γενικό σύνολο, ως συνημμένη κατάσταση.

Κωδικοί 301-302, 303-304, 321-322, 317-318

Σ’ αυτούς τους κωδικούς είναι προσυμπληρωμένα τα ποσά από τα αρχεία των βεβαιώσεων που έχουν στείλει οι εργοδότες εφαρμόζοντας την ΠΟΛ. 1039/2014.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τα αναγραφόμενα ποσά ή ο εργοδότης δεν έχει αποστείλει βεβαιώσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσετε για να στείλει αρχείο βεβαιώσεων ή διορθωτικό.

Εάν παρότι μετά την επικοινωνία δεν αποσταλλεί αρχείο βεβαιώσεων από τον εργοδότη θα συμπληρώσετε τους κωδικούς 343-344 και εντός 15 ημερών, με συστημμένη επιστολή, θα στείλετε τη βεβαίωση αποδοχών σας στην ΔΗΛΕΔ για έλεγχο, αφού θα έχετε συμπληρώσει και τους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 8, 611-612, 345-346, 347-348, 349-350 και θα έχετε οριστικοποιήσει την δήλωση σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το ΤΑΧΙΣ από τις βεβαιώσεις αποδοχών που έχουν στείλει οι εργοδότες, έχει προσυμπληρώσει τις φορολογητέες αποδοχές, τους παρακρατούμενους φόρους, τους αναλογούντες φόρους και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Τυχόν άλλα εισοδήματα, π.χ. ΕΚΑΣ, ΔΕΝ είναι προσυμπληρωμένοι. Γι’ αυτό θα πρέπει να εκτυπώσετε τη βεβαίωση αποδοχών και να ελέγξετε τους προσυμπληρωμένους κωδικούς και να αναγράψετε και τυχόν άλλα εισοδήματα σας που ΔΕΝ είναι προσυμπληρωμένα.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι αξιωματικοί ή το ημεδαπό (Έλληνες) κατώτερο πλήρωμα εμπορικού πλοίου αφού συμπληρώσουν τους κωδικούς 911-912 του πίνακα 2, θα γράψουν τις αποδοχές τους στους κωδικούς 343-344, εφόσον το πλοίο είναι με ελληνική σημαία. Εάν το πλοίο που εργάζονται είναι με ξένη σημαία, το εισόδημα τους θα το αναγράψουν στους κωδικούς 389-390 του πίνακα 4Ζ και θα φορολογηθούν με την κλίμακα των ναυτικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Προσδιορισμός ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης ιδιοκατοικημένης ή μισθούμενης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας και έως δύο δευτερεύουσες κατοικίες.

Πατώντας στο κίτρινο πλαίσιο εμφανίζονται τα ακίνητα όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 την 1-1-13 ή την 1-1-14 και μόνο οι κατοικίες και οι μονοκατοικίες. Θα «κλικάρετε» ανάλογα την κύρια ή τις δευτερεύουσες κατοικίες και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός παροχής ρεύματος, εάν δεν είναι ήδη συμπληρωμένος, 9 ψηφία.
Εάν το ακίνητο δεν είναι ηλεκτροδοτούμενο ή έχει κοινόχρηστο ρεύμα (αποθήκες, γκαράζ) γράφουμε εννέα (9) εννιάρια (999999999).

Κωδικοί 231-232-233

Επιφάνεια κύριων χώρων Ν. 4178/13.

Αφορά αλλαγή χρήσης βοηθητικών χώρων σε χώρους κατοικίας με Ν. 4178/13 αν έχετε κάνει αίτηση νομιμοποίησης το 2013 οφείλετε το 2014 στο Ε9 να τους έχετε δηλώσει, άρα όταν έρχεται η εικόνα από το Ε9 θα πρέπει εσείς να το βλέπετε στους κωδικούς 211, 218, 225 συμπληρωμένο.

Δηλαδή αλλαγή χρήσης σε μια αποθήκη σε χώρους κατοικίας, άρα π.χ. αν είχα μια κατοικία 100M2  και τώρα έχει γίνει 120m2 στο Ε9, εάν ο φορολογούμενος έχει κάνει Ε9 και το έχει δηλώσει στον κωδικό 211 θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα τα 120m2, μπορεί όμως και να μην το δείτε συμπληρωμένο γιατί ο φορολογούμενος να μην μπήκε ακόμα να υποβάλλει Ε9 για την 1-1-14, οπότε σε αυτή την περίπτωση στον κωδικό 211 θα γράψουμε 120m2 (100+20 της αλλαγής της χρήσης) και στον κωδικό 231 μόνο τα
20μ2 . ΤΟ ίδιο γίνεται και για τις δευτερεύουσες κατοικίες.

Οι νέοι αυτοί κωδικοί μπήκαν γιατί έχουν μικρή φορολογική ελάφρυνση, η αντικειμενική δαπάνη που προσδιορίζεται γι‘ αυτά τα πι2 μειώνεται στο 50%.

Οι κωδικοί 234-235-236 που αφορούν βοηθητικούς χώρους για την αλλαγή χρήσης ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ, είναι ανενεργοί γιατί δεν έχουν καμμία χρηστικότητα, αναφερόμαστε μόνο για αλλαγή βοηθητικών χώρων σε κύριους χώρους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 – 1.γ

Επιβατικά αυτοκίνητα IX, ΜΧ κ.λπ,

Στον πίνακα των αυτοκινήτων από την ΓΓΠΣ εμφανίζονται τα αυτοκίνητα που έχει ο φορολογούμενος.

Εμφανίζονται 3 πίνακες.

Στον 1ο πίνακα ΔΕΝ μπορούμε να τροποποιήσουμε στοιχεία των αυτοκινήτων (υπάρχει ένδειξη τροποποίησης ΟΧΙ).

Στον 2ο πίνακα θα πρέπει ίσως να διορθωθούν κάποια στοιχεία των αυτοκινήτων ή υπάρχουν στο αρχείο της ΓΓΠΣ ελλειπή στοιχεία και θα πρέπει να διορθωθούν.

Σ‘ αυτόν τον πίνακα για παράδειγμα περιλαμβάνονται τα αυτοκίνητα που έχουν εισαχθεί μεταχειρισμένα από την ΕΕ και πρώτο έτος κυκλοφορίας αναγράφεται το πρώτο έτος που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα και όχι το πρώτο έτος που κυκλοφόρησε στη χώρα της ΕΕ (σχετική διάταξη στο ψηφισθέν νομοσχέδιο της 30-3-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής … και άλλες διατάξεις» Ν. 4254/2014),

Αυτομάτως με τη ψηφισθείσα διάταξη αλλάζει το 1ο έτος κυκλοφορίας και μειώνεται αυτόματα το τεκμήριο διαβίωσης της αντικειμενικής δαπάνης του εν λόγω αυτοκινήτου.

Στον 3ο πίνακα εμφανίζονται τα αυτοκίνητα για τα οποία υπάρχει αμφιβολία για το αν ανήκουν στο φορολογούμενο, για πόσους μήνες το έχει στην κατοχή του, πότε «μπήκε» σε ακινησία, έχει πολλά χρόνια να πληρώσει τέλη κυκλοφορίας κ.λπ., ανάλογα σε ποια περίπτωση ανήκετε, συμπληρώνετε ή διαγράφετε.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 – 1.στ.


Δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες)

Στον πίνακα αυτόν «καταχωρώ» εάν υπάρχουν πάνω από μια, είτε εξωτερική, είτε εσωτερικήπισίνα και αυτόματα το σύνολο της αντικειμενικής δαπάνης μεταφέρεται στους κωδικούς 765-766.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία – Ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη.

Κωδικοί 667-668

Τόκοι καταθέσεων Ελληνικών Τραπεζών. Υπάρχει ένδειξη «εδώ» που «κλικάροντας» εμφανίζονται τα τελευταία 2 νούμερα των λογαριασμών που έχετε στις Ελληνικές Τράπεζες. Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα έχουν στείλει στην ΓΓΠΣ καταστάσεις τόκων ανά ΑΦΜ. Θα πρέπει να ελέγξετε αν τα αναγραφόμενα ποσά είναι τα σωστά και να τα μεταφέρετε ανάλογα στο Ε1 όπως εμφανίζονται ή τροποποιούμενα στους κωδικούς 767-768.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Έχετε υποχρέωση, βάση του νόμου, να αναγράψετε τους τόκους καταθέσεων, (ασχέτως αν έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς με 15% φόρο) από το 1ο λεπτό (ΔΕΝ ισχύει -μέχρι τη σύνταξη του οδηγού- η απαλλαγή που υπήρχε για τη χρήση 2012 του ποσού < μικρότερου των 250 ευρώ). Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τόκοι καταθέσεων προστίθενται στα υπόλοιπα εισοδήματα σας και έχουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης.


ΠΙΝΑΚΑΣ 7 – 2


Έξοδα ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης.

Για τις δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης αναγράφετε τον ΑΦΜ και το ποσό, όσον αφορά τις δαπάνες της φαρμακευτικής περίθαλψης «κλικάρετε» ανάλογα και γράφετε το συνολικό ποσό και ΟΧΙ μια-μια απόδειξη ανά ΑΦΜ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ

Σε αυτόν τον πίνακα θα δείτε προσυμπληρωμένους κάποιους από τους κωδικούς ΜΟΝΟ ως προς τους παρακρατηθέντες φόρους και ΟΧΙ ως προς την αμοιβή. Η φιλοσοφία των κωδικών 343-344 που αναγράφουμε στον πίνακα 4Α ισχύει και για τους κωδικούς 611-612, 345-346, 347-348 και 349-350. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει με συστημένη επιστολή μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης να αποστείλετε εντός 15 ημερών στη ΔΗΛΕΔ βεβαιώσεις και διπλότυπα καταβολής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

Επιστρεφόμενα ποσά φόρου

Συμπληρώστε τον τραπεζικό σας λογαριασμό και ειδικά το ΙΒΑΝ, μια φορά, γιατί μετά απορρίπτεται, για να κατατεθεί στο λογαριασμό σας τυχόν επιστροφή φόρου, ειδάλως θα πιστωθεί σε γενικό λογαριασμό τραπέζης και θα καθυστερήσει η επιστροφή.

Το πολυεκκαθαραστικό περιλαμβάνει την πράξη του διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης η οποία εκδίδεται με βάση τις αρχικές ή εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται μετά την 1-1-2014.

Στην ειδοποίηση πληρωμής, περιλαμβάνεται ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.) για όσους φορολογουμένους προκύπτει μετά την εκκαθάριση, ποσό για καταβολή.

Εάν το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται σε δόσεις ενσωματώνεται η ειδοποίηση πληρωμής ολικής εξόφλησης ή ειδοποίηση, με ανάλυση των δόσεων διακριτά (πλήθος δόσεων, ποσό κάθε δόσης, ημερομηνία πληρωμής κάθε δόσης) και η ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.).

Ο φόρος εισοδήματος θα καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις. Ως ημερομηνία λήξης της 1ης δόσης είναι η 31-7-2014, η 2η δόση καταβάλλεται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα από την λήξη υποβολής της δήλωσης και η 3η δόση καταβάλλεται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πέμπτου μήνα από τη λήξη υποβολής της δήλωσης.

Εάν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται ΕΦΑΠΑΞ στην προθεσμία της 1ης δόσης παρέχεται έκπτωση 1,5%.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Από φέτος θα μπορούν να υποβάλλονται και οι δηλώσεις «ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ» ηλεκτρονικά, κάτι που μέχρι και πέρυσι υποβαλλόντουσαν μόνο στην αρμόδια ΔΟΥ. Θα πρέπει όμως μετά την ηλεκτρονική υποβολή να επισκεφτείτε την αρμόδια ΔΟΥ για να επιληφθεί της «επιφύλαξης» ο προϊστάμενος της ΔΟΥ σας.

Πηγή www.forologikanea.gr

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου