Φορολογικά

Αυτές είναι οι τελικές αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014 μετά και από τις τροπολογίες

Το οικονομικό επιτελείο στην προσπάθεια της να εξευμενίσει τα πνεύματα των φορολογουμένων, σχετικά με την υπερφορολόγηση τους για το οικονομικό έτος 2014 , ψήφισε στο νόμο 4261/2014, δυο αλλαγές στην φορολόγηση των εισοδημάτων.
Προσοχή διότι οι αλλαγές αυτές αφορούν τον ν.2238/1994, δηλαδή μόνο τα εισοδήματα του 2013 και όχι γενικότερα αλλαγή στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που ισχύει σήμερα (ν.4172/2013).
Αυτό σημαίνει ότι, αν δεν υπάρξουν αλλαγές στο νέο Κώδικα Φορολογίας, τα προβλήματα που έρχονται να λύσουν οι αλλαγές αυτές, της τελευταίας στιγμής, θα δημιουργήσουν τα ίδια προβλήματα και στις φορολογικές δηλώσεις του 2015.
1. Αλλαγή στην φορολογίας εισοδήματος όσων έχουν μικρά εισοδήματα που δεν προέρχονται από επιχειρήσεις ή ενοίκια.
Είχαμε επισημάνει (Τι να προσέξετε στη συμπλήρωση του Πίνακα 6 του Ε1 (“Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία”), ότι υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την φορολόγηση, ειδικά των ανέργων που με ένα μικρό εισόδημα, ενεργοποιούνταν οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης , με αποτέλεσμα την φορολόγηση των πολιτών με βάση αυτά και την πληρωμή υπέρογκών φόρων.
Με την αλλαγή που έγινε ρυθμίστηκαν οι περιπτώσεις των φορολογουμένων που κατά την χρήση 2013 είχαν μικρά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση, όπως άνεργοι, φοιτητές κ.λπ. (συμμετοχή σε επιδοτούμενα σεμινάρια, συμπλήρωση ερωτηματολογίων, πρακτική άσκηση φοιτητών) και γενικά αμειβομένων με αποδείξεις δαπανών, (εισοδήματα που κατά την πλειοψηφία τους εγγράφονται στον κωδικό 507 – 508 του πίνακα 4. Δ Εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα),  ώστε να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή του αφορολογήτου ορίου που προκύπτει μέσω της μείωσης του φόρου.
Επίσης με τη νέα διάταξη και τη φορολόγηση των εισοδημάτων αυτών με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων, δεν προκύπτει για τα εισοδήματα αυτά προκαταβολή φόρου.
Αναλυτικότερα, η διάταξη αυτή αφορά φορολογούμενους που για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013):
α) το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ
ή 
β) το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ 
Στις περιπτώσεις αυτές, λοιπόν, τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων έχοντας δηλαδή την μείωση των 2.100 ευρώ στον συνολικό φόρο.
Να σημειώσουμε, αν και είναι αυτονόητο από την ίδια την ανάλυση,  ότι η νέα διάταξη δεν καταλαμβάνει ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες με έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. , καθώς και εισοδήματα από ενοίκια.
Αντίθετα, όπως είπαμε αφορά  έκτακτα και περιστασιακά απασχολούμενους που έχουν λάβει την αμοιβή τους με απόδειξη δαπάνης  και αφορά  αμοιβές μέχρι 5.000 €.
Η διάταξη που προστέθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. έχει ως εξής:
“Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το οικονομικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και δεν αποκτούν εισόδημα από ακίνητα, τα εισοδήματά τους αυτά φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων.”[ ν.4261/2014(ΦΕΚ 107/Α’/5.5.2014)].
Προσοχή:
Η τροποποίηση αυτή, μπορεί να ενεργοποιεί την μείωση του φόρου κατά 2.100, αλλά ενεργοποιεί την προσκόμιση και κατάθεση αποδείξεων , στο ύψος των 25%, του συνολικού πραγματικού ή τεκμαρτού εισοδήματος που δηλώνεται. Η μη κατάθεση των σχετικών αποδείξεων επισύρει «πέναλτι» ύψους 22% επί του απαιτούμενου ποσού.
2. Αλλαγές στην φορολόγηση των τεκμηρίων για τους κατοίκους εξωτερικού
Η δεύτερη αλλαγή που έχουμε με τον ν.4162/2014 , αφορά την φορολόγηση με τεκμήρια (αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης) των κατοίκων εξωτερικού.
Σύμφωνα με την τροποποίηση που έγινε, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί τεκμηρίων δαπανών διαβίωσης για κατοίκους εξωτερικού.
Με την εφαρμογή των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης, με τον ν.3842/2010, όσοι κάτοικοι εξωτερικού είχαν στην Ελλάδα μόνο κάποια περιουσιακά στοιχεία, πέρα από εισόδημα, κλήθηκαν να πληρώσουν φόρο , λόγο της ενεργοποίησης των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης.
Το 2011 με τον ν.3943/2011 και μετά την κατακραυγή για τους φόρους που πλήρωσαν οι κάτοικοι εξωτερικού για την χρήση 2010 (οικονομικό έτος 2011), ακόμη και αν δεν ήλθαν στην χώρα μας, το κυβερνητικό επιτελείο, νομοθέτησε σχετική εξαίρεση.
Έτσι προστέθηκε  η περίπτωση η’ του άρθρου 18 του νόμου 2238/1994 (ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), όπου απαλλάσσονταν από την φορολογία με τεκμήρια όσοι κάτοικοι εξωτερικού δεν είχαν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα.
Το θέμα δεν λύθηκε, μιας και αν κάποιοι κάτοικοι εξωτερικού εμφάνιζαν ένα μικρό εισόδημα από γεωργική εκμετάλλευση, εισόδημα που στην πραγματικότητα δεν υπήρχε αλλά έβγαινε λόγω του αντικειμενικού συστήματος, ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν φόρο και για ένα σπίτι που το χρησιμοποιούσαν για ένα δυο μήνες το χρόνο ή για ένα αυτοκίνητο, που απλά δεν είχαν καταθέσει τις πινακίδες και βέβαια για την Ετήσια Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης των 3.000 ή 5.000, ανάλογα αν ήταν άγαμοι ή έγγαμοι.
Η σχετική αλλαγή έγινε λοιπόν, προκειμένου για τη χρήση 2013 και μόνο, να μην εφαρμοστούν στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης του άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δηλαδή τα όσα αναγράφονται στον πίνακα 5 περίπτωση 1 του εντύπου Ε1.
Η διάταξη αυτή όλους τους φορολογούμενους μη κατοίκους Ελλάδος, αλλά επί της ουσίας Έλληνες της αλλοδαπής που έχουν στην Ελλάδα ελάχιστα εισοδήματα από τόκους, αγροτικά εισοδήματα, ενοίκια κ.λπ. και λειτουργούσε το τεκμαρτό εισόδημα όταν ήταν μεγαλύτερο από το πραγματικό εισόδημα.
Οι «απειλές»  αλλά και οι «νουθεσίες» του κ. Θεοχάρη.
Όπως θα παρατηρήσατε ο νόμος 4261/2014 έχει ως ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ 5.5.2014.
Δηλαδή μόλις λίγες μέρες πριν. Πριν από λίγες μέρες είχαμε ολική διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, στην ΓΓΠΣ.
Κάθε μέρα καταγράφουμε δεκάδες περιπτώσεις με λάθη που υπάρχουν σε στοιχεία που έχουν αποστείλει στο taxis, ασφαλιστικοί οργανισμοί, επικουρικά ταμεία και γενικά δημόσιοι οργανισμοί. Πολλές είναι και οι περιπτώσεις που οι παραπάνω δεν έχουν αποστείλει στοιχεία ή αν τα έχουν αποστείλει , αυτά έχουν πάει αλλού για αλλού, που λένε στο χωριό μου.
Δεκάδες, για να μην πούμε εκατοντάδες, είναι οι περιπτώσεις που δημόσιοι οργανισμοί έχουν λανθασμένα ΑΦΜ, και χωρίς ευθύνη των φορολογουμένων. Για παράδειγμα αν κάποιος συνταξιούχος αποβιώσει και  την σύνταξη την πάρει η σύζυγος, και σπανίως το αντίθετο, σε πολλές περιπτώσεις οι οργανισμοί αυτοί ,και ειδικά τα επικουρικά ταμεία , δεν αλλάξουν το ΑΦΜ. Έτσι οι όποιες βεβαιώσεις έχουν σταλεί έχουν σταλεί στο ΑΦΜ του αποβιώσαντος και βέβαια δεν εμφανίζονται στο taxis.
Τα ίδια προβλήματα εμφανίζονται και σε περιπτώσεις που το ταμείο έχει το όνομα του συνταξιούχου αλλά με την ένδειξη «σύζυγος τάδε» και όχι «του τάδε πατρός». Αποτέλεσμα να μην υπάρχει ταυτοποίηση των σχετικών στοιχείων.
Το πρόβλημα συνίσταται στο ότι κάποιοι κωδικοί είναι κλειδωμένοι, με αποτέλεσμα και νέα βεβαίωση να κατεβάσουμε από την αρμόδια υπηρεσία να μην μπορούμε να την περάσουμε.
Αν για παράδειγμα διαπιστώσουμε ότι κάποια βεβαίωση δεν έχει περαστεί διότι υπάρχει λάθος ΑΦΜ, πάμε στην σχετική υπηρεσία με το κανονικό μας ΑΦΜ (π.χ. με την εκκαθάριση του περασμένου έτους), τακτοποιούμε το πρόβλημα, παίρνουμε νέα βεβαίωση και πάμε στους κωδικούς της χειρόγραφής ενημέρωσης και γράφουμε τα ποσά.
Μέχρι εδώ όλα καλά.
Αν όμως ο φορολογούμενος παίρνει και ΕΚΑΣ, ο κωδικός είναι κλειδωμένος και δεν μπορούμε να τον συμπληρώσουμε!!!!!
Γιατί τα αναφέρουμε όλα αυτά;
Διότι ο ΓΓΔΕ κ. Θεοχάρης με ανακοίνωση του πριν λίγες μέρες μας ενημέρωσε ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις.
Κύριε γενικέ,
Για να εκτοξεύετε «απειλές – νουθεσίες», πρέπει να έχετε την δυνατότητα να μας αποδείξετε ότι το «κράτος» λειτουργεί εν- taxis.
Κάτι τέτοιο δεν μπορείτε να το αποδείξετε και για φέτος.
Οι λεονταρισμοί και οι βρυχηθμοί λοιπόν αλλού και όχι στους φορολογούμενους και τους λογιστές – φοροτεχνικούς.
Για να απαιτείται οι άλλοι να σέβονται τις προθεσμίες που βάζετε , θα πρέπει πρώτα εσείς και το κράτος που υπηρετείται να μπορεί να αποδεικνύει ότι έχει κάνει τα πάντα για να διευκολύνει τον φορολογούμενο.
Όσο για το αν δεν σας το επιτρέπει  η τρόικα, αυτά να τα πείτε σε κάποια παιδάκια και όχι σε μας. Είμαστε πολύ μεγάλοι για παραμύθια και μάλιστα με δράκους.
Επιμέλεια  Απόστολος Αλωνιάτης 
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας
Πηγή: newmoney.gr
 

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου