ΑρθρογραφίαΦορολογικά

(Ανανεωμένο – εμπλουτισμένο) – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για : Δηλώσεις φορολογίας, δόσεις, προκαταβολές, πρόστιμα δηλώσεων, κ.τ.λ.

Τις τελευταίες εβδομάδες μετά τον καταιγισμό ειδήσεων, τροπολογιών και παρατάσεων και ψηφίσεως νόμων έχουν αλλάξει καταληκτικές προθεσμίες και σημαντικές διατάξεις που αφορούν στην υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος το ΦΠΑ στην υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), καθώς και σε άλλα σημαντικά θέματα.
Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα Taxeahaven
Η επιστημονική ομάδα του κόμβου συγκέντρωσε όλες τις αλλαγές, αλλά και τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτές και παραθέτει στους συναδέλφους συνοπτικά και συγκεντρωμένα όλα τα νέα δεδομένα που ισχύουν, καθώς και τις σημαντικότερες τροποποιήσεις και αλλαγές που έχουν επιφέρει οι νόμοι 4334/2015 και 4336/2015 (νέο μνημόνιο που ψηφίστηκε στις 14.8.2015). Επίσης, μέσα από χρηστικούς πίνακες έχουν συμπεριληφθεί και όλα τα νέα δεδομένα σχετικά με τις τροποποιήσεις στις καταληκτικές προθεσμίες των φορολογικών δηλώσεων, αλλά και στα πρόστιμα.
 
Αναλυτικά τα περιεχόμενα του άρθρου:

Ι. Δηλώσεις εισοδήματος Φυσικών προσώπων
α) Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής
β) Πληρωμή δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
γ) Έκπτωση 2% στην εφάπαξ πληρωμή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
δ) Προκαταβολή φόρου εισοδήματος Φυσικών προσώπων
ΙΙ. Δηλώσεις εισοδήματος Νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2014
α) Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής
β) Πληρωμή δόσεων φόρου εισοδήματος Νομικών προσώπων σε περίπτωση χρεωστικής δήλωσης φορολογικού έτους 2014
γ) Έκπτωση 2% στην πληρωμή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων
δ) Προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων.
ΙΙΙ. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων με υπερδωδεκάμηνη χρήση .
ΙV. Υποχρεώσεις ΓΕΜΗ και σύγκληση Γενικών συνελεύσεων ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ
α) Σύγκληση γενικών συνελεύσεων
β) Υποχρέωση υποβολής οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ
V. Καταληκτική προθεσμία υποβολής δήλωσης φόρου μερισμάτων 10% για το φορολογικό έτος 2014
VΙ. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)
VΙΙ. Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων Οφειλών
VΙΙI. Καταβολή (πληρωμή) φόρων και ασφαλιστικών εισφορών
ΙΧ. Ενδικοφανής προσφυγή
Χ. Τελευταίες τροποποιήσεις με τον νόμο 4334/2015
ΧΙ. Τελευταίες τροποποιήσεις με τον νόμο 4336/2015
1.Τροποποιήσεις στο ΦΠΑ
2.Τροποποιήσεις στον ΕΝΦΙΑ
3.Τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις οφειλών
4.Τροποποιήσεις στον ΚΕΔΕ
5.Τροποποιήσεις στη φορολογία πλοίων
6.Οι αλλαγές στο επάγγελμα του λογιστή και του ορκωτού ελεγκτή
7.Κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων (κατάργηση φόρου κινηματογράφων, φόρου Δωδεκανήσων και διαφόρων τελών )
8.Από 30.10.2015, όλες οι αρμοδιότητες και καθήκοντα που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων, μεταφέρονται, από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε., στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.
9.Πρόστιμα ΚΤΕΟ και έλεγχος ΚΤΕΟ
10.Οι αλλαγές στον νόμο για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Και οι οφειλές προς το δημόσιο θα ρυθμίζονται με αυτόν τον νόμο πλέον)
11.Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο ν.2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» κατάργηση αποφάσεων που αφορούν στον τομέα του οίνου.
12.Ποια ταμεία εντάσσονται με τον νόμο 4336/2015 στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), Ταμείων, Τομέων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας
13.Λοιπές μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στον νόμο και θα ισχύσουν νομοθετηθούν από τον Οκτώβριο και μετά
14.Οι τροποποιήσεις στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος και στις δόσεις φόρου νομικών προσώπων έχουν ενσωματωθεί ανωτέρω, στο παρόν άρθρο
ΧIΙ. Παράταση στην υποβολή έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης εταιριών με υπερδωδεκάμηνη χρήση.
ΧΙΙΙ Πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014

 
 
Ι. Δηλώσεις εισοδήματος Φυσικών προσώπων
 
α) Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής
-(ΠΟΛ.1184/21.8.2015)Παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων έως την 30η Αυγούστου 2015. (Ουσιαστικά οι δηλώσεις που θα υποβληθούν έως 31.8.2015 θεωρούνται εμπρόθεσμες σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΔ).(Δείτε εδώ σχετικά) Και εδώ το σχετικό ΔΤ υπ. Οικονομικών

Διατάξεις με τις οποίες έχουν δοθεί παρατάσεις Έως Μετατίθεται λόγω αργίας
Αρχική προθεσμία με βάση τον ΚΦΕ 30.6.2015
Παράταση με την αρχική (ΠΟΛ.1130/25.6.2015) 27.7.2015
Παράταση με την (ΠΟΛ.1151/14.7.2015) 26.8.2015
Παράταση με την (ΠΟΛ.1184/21.8.2015) 30.8.2015 31.8.2015

Σημείωση :Για την μη επιβολή προστίμων του άρθρου 54 του ΚΦΔ σε όσες δηλώσει υποβληθούν έως 4.9.2015 σύμφωνα με το Δελτίου Τύπου του υπ. Οικ. δείτε το σχετικό άρθρο που παραθέτουμε στο τέλος του άρθρου αυτού.
 
 
β) Πληρωμή δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Για δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται 1η Δόση 2η Δόση 3 η Δόση
έως 18.7.2015 έως 31.7.2015 30.9.2015 30.11.2015
από 19.7.2015 έως 31.8.2015 έως 31.8.2015* 30.9.2015 30.11.2015

*Μεταβολή με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου)
 
 
γ) Έκπτωση 2% στην εφάπαξ πληρωμή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση δύο τοις εκατό (2%).
Συνεπώς, εφόσον η καταβολή του φόρου γίνει εφάπαξ στην ημερομηνία υποβολής της πρώτης δόσης (ως άνω), τότε θα ισχύει και η έκπτωση 2% στο σύνολο του φόρου. Η έκπτωση καλύπτει το σύνολο του φόρου που απορρέει από το εκκαθαριστικό ήτοι το φόρο εισοδήματος και κατά περίπτωση όπου επιβάλλεται, την εισφορά αλληλεγγύης και το φόρο πολυτελείας.
Η έκπτωση ισχύει για το φορολογικό έτος 2014 , καταργείται όμως για το φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2015, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του ν. 4336/2015 (Δείτε πιο κάτω τις μεταβολές του νόμου αυτού)
Η τροποποίηση αυτή έγινε με την κατάργηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 67 το οποίο καταργήθηκε για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, σύμφωνα με την περίπτωση 11η της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015.
Βοηθητικός πίνακας σχετικά με την έκπτωση στις δηλώσεις φυσικών προσώπων

Για δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως 18.07.2015 και η καταβολή εφάπαξ ποσού του εκκαθαριστικού γίνει έως 31.07.2015 Ισχύει η έκπτωση 2%
Για δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως 18.07.2015 και η καταβολή εφάπαξ ποσού του εκκαθαριστικού γίνει μετά την 31.07.2015 Δεν ισχύει η έκπτωση 2%
Για δηλώσεις που υποβάλλονται από 19.07.2015 έως 31 Αυγούστου 2015 και η καταβολή εφάπαξ ποσού του εκκαθαριστικού γίνει έως 31.08.2015 Ισχύει η έκπτωση 2%
Για δηλώσεις που υποβάλλονται από 19.07.2015 έως 31 Αυγούστου 2015 και η καταβολή εφάπαξ ποσού του εκκαθαριστικού γίνει την 01.09.2015 Δεν ισχύει η έκπτωση 2%
Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 01.09.2015 και η καταβολή εφάπαξ ποσού του εκκαθαριστικού γίνει μετά την 01.09.2015 Δεν ισχύει η έκπτωση 2%

 
 
δ) Προκαταβολή φόρου εισοδήματος Φυσικών προσώπων (τροποποίηση με τον νόμο 4336/2015)
 
Μετά τις τροποποιήσεις του νόμου 4336/2015 στον ΚΦΕ και συγκεκριμένα με την απαλοιφή της παραγράφου 34 του άρθρου 72 και την προσθήκη της νέα παραγράφου 38 στο ίδιο άρθρο επέρχεται μεταβολή για το φορολογικό έτος στην προκαταβολή φόρου των αγροτών. Η προκαταβολή για το 2014 ορίζεται σε 55% από 27,5% που ίσχυσε πριν την ψήφιση του νόμου 4336/2015
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις έγιναν με την περίπτωση 11δ την περίπτωση 11ε και την περίπτωση 11θ της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015.
Τα σχετικά άρθρα του ΚΦΕ (69,72) διαμορφώθηκαν ως εξής:
 
Αρθρο 69 ΚΦΕ Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα
1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.αυτής περιορίζεται στο μισό.
 
Αρθρο 72 ΚΦΕ
(35) 34. Ειδικά, κατά το φορολογικό έτος 2014 για όσους αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα το προς βεβαίωση ποσό φόρου της παραγράφου 1 του άρθρου 69 περιορίζεται στο μισό.
(39)38. Το ποσοστό της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 69 ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
 
Συνεπώς για τα φορολογικά έτη 2014,2015,2016 ισχύουν τα ακόλουθα ποσοστά προκαταβολής:

Φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα Φορολογικά έτη
2014 2014 2015 2016
Νέο μετά την ψήφιση του νόμου
Αγρότες 27,5% 55% 75% 100%
Λοιπά φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα 55% 55% 75% 100%

 
Τα νέα ποσοστά προκαταβολών που ισχύουν από το φορολογικό έτος 2014 δημιουργούν υποχρέωση καταβολής επιπλέον ποσών από αυτά που ήδη έχουν καταβληθεί, για τις μέχρι τώρα υποβληθείσες δηλώσεις των αγροτών.
Αναμένουμε από την Διοίκηση οδηγίες για το πως θα καταβληθούν και τα επιπλέον ποσά.
 
 
ΙΙ. Δηλώσεις εισοδήματος Νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2014
 
α) Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής
Παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων έως την 30η Αυγούστου 2015. (βλ Ανακοίνωση).(Ουσιαστικά οι δηλώσεις που θα υποβληθούν έως 31.8.2015 θεωρούνται εμπρόθεσμες σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΔ)Σχετικό ΔΤ υπ. Οικονομικών.
 

Διατάξεις με τις οποίες έχουν δοθεί παρατάσεις Έως Μετατίθεται λόγω αργίας
Αρχική προθεσμία με βάση τον ΚΦΕ 30.6.2015
Παράταση με την αρχική (ΠΟΛ.1130/25.6.2015) 20.7.2015
Παράταση με την (ΠΟΛ.1151/14.7.2015) 20.8.2015
Παράταση με την (ΠΟΛ.1183/20.8.2015) 28.8.2015
Παράταση με την (Ανακοίνωση ) 30.8.2015 31.8.2015

Σημείωση :Για την μη επιβολή προστίμων του άρθρου 54 του ΚΦΔ σε όσες δηλώσει υποβληθούν έως 4.9.2015 σύμφωνα με το Δελτίου Τύπου του υπ. Οικ. δείτε το σχετικό άρθρο που παραθέτουμε στο τέλος του άρθρου αυτού.
 
β) Πληρωμή δόσεων φόρου εισοδήματος Νομικών προσώπων σε περίπτωση χρεωστικής δήλωσης φορολογικού έτους 2014 (μεταβολή με τον 4336/2015)
Με την απόφαση ΠΟΛ.1099/5.5.2015 ισχύουν τα εξής για τις δόσεις φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων
Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015 επέρχονται αλλαγές στην καταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων. Στο άρθρο 72 του ΚΦΕ προστίθεται νέα παράγραφος 39, η οποία έχει ως εξής:
 
Αρθρο 72 ΚΦΕ
(40) 39. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους η καταβολή του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 68 γίνεται σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 21η Αυγούστου 2015 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015.
(ii. Η ισχύς της παρ. 39 αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.)
 
 
Συνεπώς, για την καταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ισχύουν τα κάτωθι:
α) Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος 01.01.2014 – 31.12.2014 που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος τον Ιούνιο του 2015, η καταβολή του φόρου γίνεται σε επτά (7) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη (1η) καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες έξι (6) μέχρι την τελευταία ημέρα των επόμενων μηνών από την υποβολή της, ήτοι η δεύτερη (2η) δόση μέχρι τις 31.07.2015, η τρίτη (3η) δόση μέχρι τις 31.08.2015, κ.ο.κ., με την τελευταία δόση να καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2015, καθόσον, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013, η καταβολή του φόρου δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.
β) Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος 01.01.2014 – 31.12.2014 που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος τον Ιούλιο του 2015, η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη (1η) καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες έξι (5) μέχρι την τελευταία ημέρα των επόμενων μηνών από την υποβολή της, ήτοι η δεύτερη (2η) δόση μέχρι τις 31.08.2015, η τρίτη (3η) δόση μέχρι τις 30.09.2015, κ.ο.κ., με την τελευταία δόση να καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2015.
γ) Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος 01.01.2014 – 31.12.2014 που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος από 1.8.2015 έως 14.8.2015 του 2015, η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη (1η) καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες έξι (4) μέχρι την τελευταία ημέρα των επόμενων μηνών από την υποβολή της, ήτοι η δεύτερη (2η) δόση μέχρι τις 30.09.2015, η τρίτη (3η) δόση μέχρι τις 31.10.2015, κ.ο.κ., με την τελευταία δόση να καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2015.
δ) Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος 01.01.2014 – 31.12.2014 που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος από 15.8.2015 έως 20.8.2015 του 2015, η καταβολή του φόρου γίνεται σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 21η Αυγούστου 2015 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου (μεταβολή με τον 4336/2015).
ε)Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος 01.01.2014 – 31.12.2014 που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος από 21.8.2015 έως 30.8.2015 του 2015, η καταβολή του φόρου γίνεται σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της δήλωσης και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου (βλ. ΠΟΛ.1186/25.8.2015).
στ) Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν την 31η Αυγούστου η 1η δόση πρέπει να καταβληθεί έως την ίδια ημερομηνία
Ακολουθεί βοηθητικός σχετικός πίνακας:
 

Καταβολή δόσεων από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
για υποβολές: 1η Δόση 2η Δόση 3 η Δόση 4η Δόση 5 η Δόση 6η Δόση 7η Δόση
Ιούνιο 2015 Την επόμενη εργάσιμη από την υποβολή της δηλ. 31/7/2015 31/8/2015 30/9/2015 31/10/2015 30/11/2015 31/12/2015
Ιούλιο 2015 Την επόμενη εργάσιμη από την υποβολή της δηλ. 31/8/2015 30/9/2015 31/10/2015 30/11/2015 31/12/2015
Από 1.8.2015 έως 14.8.2015 Την επόμενη εργάσιμη από την υποβολή της δηλ. 30/9/2015 31/10/2015 30/11/2015 31/12/2015
Από 15.8.2015 έως 20.8.2015 21/8/2015 30/9/2015 30/10/2015* 30.11.2015 31/12/2015
Από 21.8.2015 έως 30.8.2015 Την επόμενη εργάσιμη από την υποβολή της δηλ. 30/9/2015** 30/10/2015** 30.11.2015** 31/12/2015**
την 31.8.2015*** 31.8.2015**** 30/9/2015 30/10/2015 30.11.2015 31/12/2015

*Την τελευταία εργάσιμη
**ΠΟΛ.1186/25.8.2015 Διευκρινίσεις για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 για το φορολογικό έτος 2014 μετά τη νέα παράταση που δόθηκε με την ΠΟΛ. 1183/2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
***(Ουσιαστικά οι δηλώσεις που θα υποβληθούν έως 31.8.2015 θεωρούνται εμπρόθεσμες σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΔ) (Δείτε εδώ σχετικά)
****Σχετικό ΔΤ υπ. Οικονομικών. Η καταβολή αυτή πρέπει να γίνει εντός του ωραρίου λειτουργίας του κατά περίπτωση πιστωτικού ιδρύματος.
 
γ) Έκπτωση 2% στην πληρωμή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων(μεταβολή με τον 4336/2015)
Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης, παρέχεται έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) στο συνολικό ποσό αυτού και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών.
Απαραίτητη προϋπόθεση -όπως και στην περίπτωση των φυσικών προσώπων- είναι η εξόφληση του συνόλου του φόρου που θα προκύπτει από την υποβολή της δήλωσης (έντυπο Ν) να γίνει εφάπαξ και μέχρι την προθεσμία δήλωσης εισοδήματος.
Η έκπτωση ισχύει για το φορολογικό έτος 2014, καταργείται όμως για το φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2015 σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του ν. 4336/2015 (Δείτε πιο κάτω τις μεταβολές του νόμου αυτού)
Η τροποποίηση αυτή έγινε με την κατάργηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 68 το οποίο καταργήθηκε για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, σύμφωνα με την περίπτωση 11θ της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015.
Νομικά πρόσωπα

Περίοδοι υποβολής δηλώσεων Καταβολή εφάπαξ ποσού εκκαθαριστικού
Για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως 31.8.2015 έως 31.08.2015 Ισχύει η έκπτωση 2%
Για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως 31.8.2015 από 01.09.2015 και μετά* Δεν ισχύει η έκπτωση 2%
Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 01.9.2015 και μετά από 01.09.2015 και μετά Δεν ισχύει η έκπτωση 2%

 
 
δ) Προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων. (Mεταβολή με τον 4336/2015)
Μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015 επέρχονται αλλαγές στην προκαταβολή φόρου νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2014 .
Τα άρθρα 71 και 72 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) διαμορφώνονται ως εξής μετά την τροποποίησή τους με τις περιπτώσεις 11α,11β,11γ της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015:
Αρθρο 71. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους. Το ίδιο ποσοστό ισχύει και για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
2. Για νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων β’, γ’ , ε’ και στ’ μόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45, το ποσοστό της παραγράφου 1 είναι πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).
2. Το ποσοστό της παραγράφου 1 ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων β’, γ’ , ε’ και στ’ μόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45.
[β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου,
ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,
στ) κοινοπραξίες,]

 
Αρθρο 72 ΚΦΕ
(37) 36. Ειδικά, για τα εισοδήματα και τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, το ποσοστό της παραγράφου 2 του άρθρου 71 που εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες των περιπτώσεων β’, γ’ ε’ και στ’ μόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45 ορίζεται σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

  1. Το ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 71 εφαρμόζεται για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Ειδικά, για τα κέρδη που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 71 στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, το ποσοστό της προκαταβολής φόρου ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) και για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους το ποσοστό αυτό ορίζεται σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

 
Αναλυτικά η προκαταβολή φόρου εισοδήματος, όπως ισχύει μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015.

Νομικά πρόσωπα – οντότητες Φορολογικά έτη
2014 2014 2015 2016
Νέο μετά την ψήφιση του νόμου
α1 Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. (εκτός τραπεζών) 80% 100 % 100% 100%
α2 Τράπεζες 100% 100% 100% 100%
β Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,) 55% 55% 75% 100%
γ Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα 55% 55% 75% 100%
δ Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών 80% 100% 100% 100%
ε Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς 55% 55% 75% 100%
στ1 Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών 55% 55% 75% 100%
στ2 Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) 80% 100% 100% 100%
ζ Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω 80% 100% 100% 100%

Τα νέα ποσοστά προκαταβολών που ισχύουν από το φορολογικό έτος 2014 δημιουργούν υποχρέωση καταβολής επιπλέον ποσών από αυτά που ήδη έχουν καταβληθεί, για τις μέχρι τώρα υποβληθείσες δηλώσεις ορισμένων νομικών προσώπων.
Αναμένουμε από την Διοίκηση οδηγίες για το πως θα καταβληθούν και τα επιπλέον ποσά.
 
 
 
ΙΙΙ. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων με υπερδωδεκάμηνη χρήση .Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 (νομικών προσώπων) με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2013 και λήξη της υπερδωδεκάμηνης χρήσης εντός του έτους 2014 υποβάλλονται έως την 28η Αυγούστου 2015. (ΠΟΛ.1185/19.8.2015) – Προηγούμενες παρατάσεις δόθηκαν με τις : (ΠΟΛ.1155/26.7.2015) (ΠΟΛ.1135/30.6.2015) (ΠΟΛ.1085/15.4.2015)
Στην περίπτωση των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.), η δήλωση φορολογίας εισοδήματος που αφορά στην ελάσσονα περίοδο με έναρξη εντός του 2013, θα υποβάλλεται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. μέχρι την ως άνω ημερομηνία.
 
ΙV. Υποχρεώσεις ΓΕΜΗ και σύγκληση Γενικών συνελεύσεων ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ
α) Σύγκληση γενικών συνελεύσεων
Σύμφωνα με το άρθρο 48 του νόμου 4331/2015, σε συνάρτηση με τις νέες καταληκτικές προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων για την σύγκληση της Γενικής συνέλευσης ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ θα ισχύσουν τα εξής:
“Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2014, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.
Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα ή σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα.” (Δείτε το άρθρο 48 του ν. 4331/2015)
Συνεπώς η Γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί νομίμως :

Νομική μορφή Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης (ΠΟΛ.1130/25.6.2015)
(ΠΟΛ.1151/14.7.2015)(ΠΟΛ.1183/20.8.2015)
Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
το αργότερο έως
Ανώνυμες εταιρίες 30/8/2015* 30/9/2015
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) 30/8/2015* 30/9/2015
Ι.Κ.Ε. 30/8/2015* 30/9/2015

*Στις ανωτέρω προθεσμίες δεν έχει ληφθεί υπόψιν ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων νομικών προσώπων, μετατίθεται λόγω αργίας την 31η Αυγούστου 2015
β) Υποχρέωση υποβολής οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ
Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου) πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν 3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.
Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14 Ν 3190/1955) και επίσης, για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.
Συνεπώς οι καταληκτικές προθεσμίες για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων εφόσον οριστεί ως ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής συνέλευσης η 30η Σεπτεμβρίου 2015, είναι η εξής:
 

Νομική μορφή Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Υποβολή Πρόσκλησης σε Γ.Σ. Ημερομηνία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ (20 ημέρες πριν την σύγκληση της γενικής συνέλευσης) Υποβολή Απόφασης Γ.Σ. στο ΓΕΜΗ
το αργότερο έως το αργότερο έως το αργότερο έως το αργότερο έως
Ανώνυμες εταιρίες 30/9/2015 9.9.2015 10.09.2015 19/10/2015
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) 30/9/2015 10.09.2015 19/10/2015
Ι.Κ.Ε. 30/9/2015 10.09.2015 19/10/2015

Προσοχή: Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που ήδη έχει αποφασιστεί και έχει συγκληθεί η γενική συνέλευση σε προγενέστερη ημερομηνία (π.χ. 30.6.2015 ή 30/7/2015ή 30.8.2015), δεν ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες αλλά οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 43β του νόμου 2190/1920 ( υποβολή οικονομικών καταστάσεων 20 πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της ΓΣ, και υποβολή Γενικής συνέλευσης εντός 20 ημερών από την συνεδρίαση της ΓΣ.).
Σε κάθε περίπτωση η διάταξη που ψηφίστηκε με τον νόμο 4331/2015 (άρθρο 48) δεν μεταβάλει την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών στο ΓΕΜΗ, αλλά δίνει την δυνατότητα για σύγκληση της Γενικής συνέλευσης σε μεταγενέστερο χρόνο από αυτόν που ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920 (άρθρο 25), ν. 3150/1955 (άρθρο 10) και ν. 4072/2012 (άρθρο 69 παρ. 2).
Κατά συνέπεια όσα νομικά πρόσωπα έχουν ήδη συγκαλέσει τις γενικές συνελεύσεις τους πριν τη δημοσίευση του νόμου (π.χ. 15/6/2015), δεν μπορούν να επωφεληθούν από το άρθρο 48 του ν. 4331/2015.
 
 

  1. Καταληκτική προθεσμία υποβολής δήλωσης φόρου μερισμάτων 10% για το φορολογικό έτος 2014


Παραθέτουμε έναν βοηθητικό πίνακα που αφορά στις προθεσμίες απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων, βασισμένο αφενός μεν, στον συνδυασμό των σχετικών διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε., αφετέρου δε, στα αναφερόμενα στις αποφάσεις ΠΟΛ.1042/26.1.2015 και ΠΟΛ.1011/2.1.2014. Υπενθυμίζουμε ότι, ο φόρος αυτός παρακρατείται και αποδίδεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν συντρέχει απαλλαγή παρακράτησης κατ’ εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν4172/2013 -όπως ισχύουν- και αφορούν στα μερίσματα των εταιρειών που ανήκουν σε ομίλους (βλ. σχετική απόφαση ΠΟΛ.1039/26.1.2015).
Ενδεικτικές προθεσμίες με βάση το φορολογικό έτος και τις προθεσμίες έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από τους νόμους 2190/1920 (άρθρο 25), ν. 3150/1955 (άρθρο 10) και ν.4072/2012 (άρθρο 69 παρ. 2).

Φορολογικό έτος Ημ/νία έγκρισης οικ. καταστάσεων Χρόνος παρακράτησης φόρου Υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων
από Το αργότερο έως το αργότερο μέχρι τον το αργότερο
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2014) 1/1- 31/12/14 30/09/15 10ο 2015 28-12-2015
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. 1/1- 31/12/14 30/09/15 10ο 2015 28-12-2015
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε. 1/1- 31/12/14 30/09/15 10ο 2015 28-12-2015
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 1/1- 31/12/14 9ο 2015* 27-11-2015**

* Ανάλογα με την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης (σ.σ. η διανομή θεωρείται ότι έχει γίνει μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος). Η καταληκτική ημερομηνία λήξης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων είναι η 30η Αυγούστου 2015.
** Η δήλωση υποβάλλεται 3 ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα ήτοι την 27η Νοεμβρίου.
Προσοχή οι παραπάνω ημερομηνίες που αφορούν τις ΑΕ/ΕΠΕ/ΙΚΕ ισχύουν στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ) θα συγκληθεί τον μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την δυνατότητα που δίνει το άρθρο 48 του ν. 4331/2015.
Σε περίπτωση που η Γενική συνέλευση έχει ήδη συγκληθεί σε διαφορετική ημερομηνία θα πρέπει να ακολουθηθεί ο γενικός κανόνας που ορίζεται από τον συνδυασμό των αποφάσεων ΠΟΛ.1011/2.1.2014 και .ΠΟΛ.1012/2014. (Δείτε και σχετικό μας άρθρο εδώ) και τον παρακάτω πίνακα.
 

Φορολογικό έτος Χρόνος παρακράτησης φόρου Υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων
από το αργότερο
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2014) 1/1- 31/12/14 Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. 1/1- 31/12/14 Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε. 1/1- 31/12/14 Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 1/1- 31/12/14 Μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής

 
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που για τα κέρδη των προσωπικών εταιρειών του φορολογικού έτους 2014 δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, ο φόρος έχει ήδη παρακρατηθεί στο σύνολο των κερδών, καθόσον αυτά θεωρούντο ως διανεμόμενα. Κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι το ειδικό έντυπο απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων θα το βρείτε συνημμένο στην απόφαση ΠΟΛ.1011/2.1.2014.
Οι παραπάνω προθεσμίες απορρέουν από τον συνδυασμό των αποφάσεων ΠΟΛ.1011/2.1.2014 και ΠΟΛ.1012/2014
-Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1012/3.1.2014 η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.
-Η ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής ορίζεται από την ΠΟΛ.1011/2.1.2014 όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, και ειδικά για το εισόδημα από μερίσματα, η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής σε κάθε περίπτωση νοείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα.
 
 
VΙ. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)
 
Α παράταση: Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 η καταληκτική προθεσμία της 30ης Ιουνίου 2015 της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν.3427/2005, παρατείνεται έως και τις 27 Ιουλίου 2015. Προσοχή, στην ανακοίνωση του υπ.Οικονομικών αναφέρεται -πιθανών εκ παραδρομής- ότι παρατείνεται η κατάθεση τροποποιητικών δηλώσεων Ε9. Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει ευθέως από την αιτιολογική έκθεση ούτε από την διάταξη του νομοσχεδίου.
Β παράταση: Σύμφωνα με το ΠΝΠ της 18 Ιουλίου 2015 :
Η καταληκτική προθεσμία της 30ης Ιουνίου 2015 της περίπτωσης γ’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (Α’ 312), η οποία παρατάθηκε έως και τις 27 Ιουλίου 2015 με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του Ν. 4331/2015 (Α’ 69), παρατείνεται εκ νέου έως και τις 26 Αυγούστου 2015.
Γ παράταση: Σύμφωνα με δελτίο τύπου του υπ. Οικονομικών παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ακινήτων έως την 4η Σεπτεμβρίου 2015.
Αναλυτικά λοιπόν για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων θα ισχύσουν τα εξής:
Ε9 – 2015 (Μεταβολές από 1.1.2014 έως 31.12.2014) – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 4η Σεπτεμβρίου 2015 (Σχετικό δελτίο τύπου)
Ε9 – 2016 (Μεταβολές από 1.1.2015 έως 31.05.2015) – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 4η Σεπτεμβρίου 2015 Σχετικό δελτίο τύπου)
 
Υπενθυμίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 47 του νόμου 4331/2015 άλλα και με την ΠΝΠ της 18ης Ιουλίου 2015 δεν μεταβάλλεται η προθεσμία υποβολής στοιχείων ακινήτων (Ε9) για μεταβολές στοιχείων ακινήτων από 1.6.2015 και μετά. Συνεπώς, όσοι φορολογούμενοι έχουν μεταβολές από την 1.6.2015 και μετά θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτου εντός 30 ημερών από την ημέρα μεταβολής, σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005.
 
 
 
VΙΙ. Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων Οφειλών
α) Ρύθμιση οφειλών στην φορολογική διοίκηση.
-Νέα καταληκτική ημερομηνία – 15/7/2015 (σχετικό δελτίο τύπου) (Άρθρο 49 νόμου ν.4331/2015)
α) Ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία
-Νέα καταληκτική ημερομηνία – 31/7/2015 (σχετικό δελτίο τύπου) (Άρθρο 71 νόμου ν.4331/2015)
 
 
VΙΙI. Καταβολή (πληρωμή) φόρων και ασφαλιστικών εισφορών
Δείτε το σχετικό άρθρο που ανανεώνεται με βάση την λήξη της τραπεζικής αργίας
 
ΙΧ. Ενδικοφανής προσφυγή
Η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και αίτησης αναστολής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4174/2013, η οποία εκπνέει κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας, αναστέλλεται μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της εν λόγω τραπεζικής αργίας. (Βλέπε ΠΟΛ.1140/1.7.2015)
Επίσης σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΓΔΕ η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και η προθεσμία των εκατόν είκοσι (120) ημερών (αρ. 47 παρ. 3 ν. 4331/2015, ΠΟΛ.1144/3.7.2015) για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 31η Αυγούστου.
 
Χ. Τελευταίες τροποποιήσεις με τον νόμο 4334/2015

 
ΧΙ. Λοιπές τροποποιήσεις με τον νόμο 4336/2015
 
1) Τροποποιήσεις στο ΦΠΑ

2) Τροποποιήσεις στον ΕΝΦΙΑ

3) Τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις οφειλών

4) Τροποποιήσεις στον ΚΕΔΕ

5) Τροποποιήσεις Στην φορολογία πλοίων

6) Οι αλλαγές στο επάγγελμα του λογιστή και του ορκωτού ελεγκτή

7) Κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων (κατάργηση φόρου κινημοτογράφων, φόρου Δωδεκανήσων και διαφόρων τελών )

8) Από 30.10.2015, όλες οι αρμοδιότητες και καθήκοντα που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων, μεταφέρονται, από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε., στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

9) Πρόστιμα ΚΤΕΟ και έλεγχος ΚΤΕΟ

10) Οι αλλαγές στον νόμο για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Και οι οφειλές προς το δημόσιο θα ρυθμίζονται με αυτόν τον νόμο πλέον)

11) Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο ν.2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» κατάργηση αποφάσεων που αφορούν στον τομέα του οίνου.

12) Ποιά ταμεία εντάσσονται με τον νόμο 4336/2015 στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), Ταμείων, Τομέων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας

13) Λοιπές μεταρυθμίσεις που προβλέπονται στον νόμο και θα ισχύσουν νομοθετηθούν από τον Οκτώβριο και μετά

14) Οι τροποποιήσεις στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος και στις δόσεις φόρου νομικών προσώπων έχουν ενσωματωθεί ανωτέρω, στο παρόν άρθρο
 
 
ΧΙΙ. Παράταση στην υποβολή έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης εταιριών με υπερδωδεκάμηνη χρήση.
Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του 2014 ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στην ελεγχόμενη εταιρεία οπωσδήποτε μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος και το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1159/ φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με την ΠΟΛ.1159/22.7.2011. Με την ΠΟΛ.1150/10.7.2015 παρατείνετε η προθεσμία έως την 30η Σεπτεμβρίου 2015.
Υπενθυμίζουμε ότι για την έκθεση της φορολογικής συμμόρφωσης των νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2015 που διέπεται από τις διατάξεις του ν.4172/2013 από τον νόμο 4172/2013 ισχύει πλέον η ΠΟΛ.1124/18.6.2015 και το σχετικό άρθρο 65α του Κ.Φ.Δ..
 
ΧΙΙΙ – Πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014
Δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου εδώ ενημερωμένο μετά και τις μεταβολές από την απόφαση του Υπ.Οικ. για την μη επιβολή προστίμων στις δηλώσεις εισοδήματος που θα υποβληθούν έως 4.9.2015
Πηγήhttp://www.taxheaven.gr © Taxheaven Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/24213#iv

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου