ΑρθρογραφίαΔελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφοραΦορολογικά

Απαντήσεις σε κρίσιμες ερωτήσεις για το Ε9

Τι πρέπει να κάνουν για το Ε9 τα προστατευόμενα μέλη;
Πώς πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο όσοι έχουν αυθαίρετα και ημιυπαίθριους χώρους;
Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρίσκετε το ακίνητο στο χάρτη;
Δείτε τις απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα στον παρακάτω οδηγό.
 
Με τις απαντήσεις που δίδονται διευκρινίζεται πλήρως ποιοι φορολογούμενοι που κατείχαν ακίνητη περιουσία την 1η-1-2013 υποχρεούνται να υποβάλουν φέτος τη δήλωση και ποιοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής της.
Αποσαφηνίζεται επίσης ποια είναι τα πρόσθετα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουν φέτος στο Ε9 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, πώς μπορεί να εντοπιστεί το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται κάθε κτίσμα που πρέπει να δηλωθεί στο Ε9, πώς μπορούν να αποφευχθούν λάθη στη δήλωση της διεύθυνσης ενός ακινήτου καθώς και με ποιο τρόπο θα αναγραφούν στο Ε9 τα αυθαίρετα κτίσματα, οι κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι, τα υπόγεια και οι λοιποί χώροι που μετατράπηκαν παράνομα σε χώρους κύριας χρήσης.
Οι 22 ερωτήσεις για το Ε9 και οι αντίστοιχες απαντήσεις έχουν αναλυτικά ως εξής:
Μπορείτε να δείτε τα παραδείγματα εδώ

 •  Ποιοι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν φέτος δήλωση στοιχείων ακινήτων, δηλαδή έντυπο Ε9;

Το Ε9 του 2013 πρέπει να το υποβάλουν όσοι φορολογούμενοι είχαν κατά τη διάρκεια του 2012 μεταβολές στα στοιχεία των ακινήτων, τα οποία είχαν δηλώσει με προηγούμενα έντυπα Ε9, για τα έτη 2005-2012.
Οι φορολογούμενοι αυτοί πρέπει, μέσα από τις ιστοσελίδες www.gsis.gr ή www.taxisnet.gr, να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του «περιουσιολογίου», μέσω της οποίας υποβάλλεται φέτος το Ε9, και να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες, ανάλογα με τις μεταβολές που είχαν στην περιουσιακή τους κατάσταση:
* να δηλώσουν κάθε νέο ακίνητο που απέκτησαν το 2012, είτε με αγορά είτε με κληρονομιά είτε με δωρεά είτε με γονική παροχή
* να διαγράψουν κάθε ακίνητο, το οποίο πώλησαν ή μεταβίβασαν με δωρεά ή γονική παροχή, κατά τη διάρκεια του 2012,
* να δηλώσουν κάθε άλλη μεταβολή που επήλθε το 2012 σε επιμέρους πληροφοριακά δεδομένα ήδη δηλωθέντων ακινήτων (στα τετραγωνικά μέτρα των επιφανειών, στα ποσοστά συνιδιοκτησίας, στο είδος του εμπράγματου δικαιώματος κ.λπ.).

 •  Oι φορολογούμενοι οι οποίοι, κατά τη διάρκεια του 2012, δεν είχαν μεταβολές στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους δεν πρέπει να υποβάλουν φέτος Ε9;

Όχι, εκτός εάν κατά την 1η-1-2013 είχαν εμπράγματα δικαιώματα (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία) σε αγροτεμάχια, αγρούς, βοσκότοπους, δάση και λοιπές εκτάσεις γης εκτός σχεδίων πόλεων, δηλαδή σε ακίνητα που δηλώνονται στον πίνακα 2 του εντύπου.
Οι φορολογούμενοι που κατείχαν ακίνητα αυτής της κατηγορίας την 1η-1-2013 υποχρεούνται φέτος να υποβάλουν το Ε9, ακόμη κι αν δεν είχαν μεταβολές στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους εντός του 2012.
Οφείλουν, ειδικότερα, να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του «περιουσιολογίου», μέσω της οποίας υποβάλλεται φέτος το Ε9, και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των ακινήτων που απεικονίζονται στον πίνακα 2, συμπληρώνοντας ορισμένα νέα δεδομένα τα οποία τούς ζητούνται, όπως:
* ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου του ακινήτου (αν υπάρχει),
* το εάν το ακίνητο ρευματοδοτείται ή όχι,
* ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων των κατοικιών που βρίσκονται μέσα σε κάθε ακίνητο του πίνακα 2,
* ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων των αποθηκών και των γεωργικών κτισμάτων που βρίσκονται μέσα σε κάθε ακίνητο του πίνακα 2
* ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων των επαγγελματικών κτιρίων ή άλλων ειδικών κτιρίων που βρίσκονται μέσα σε κάθε ακίνητο του πίνακα 2.

 •  Οι φορολογούμενοι που κατείχαν την 1η-1-2013 εκτάσεις γης εκτός σχεδίου, μόνο τα στοιχεία των ακινήτων αυτών πρέπει να επικαιροποιήσουν;

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι την 1η-1-2013 είχαν εμπράγματα δικαιώματα σε εδαφικές εκτάσεις εκτός σχεδίων πόλεων, δηλαδή σε ακίνητα του πίνακα 2, εφόσον κατά την ίδια ημερομηνία είχαν εμπράγματα δικαιώματα και σε κτίσματα ή καί σε εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα, δηλαδή καί σε ακίνητα του πίνακα 1, οφείλουν – στο Ε9 του 2013 που θα υποβάλουν – να επικαιροποιήσουν και τα στοιχεία των ακινήτων του πίνακα 1. Οφείλουν δηλαδή να δηλώσουν για κάθε κτίσμα ή οικόπεδο που απεικονίζεται στον πίνακα 1 και τα ακόλουθα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία που τους ζητούνται:
* το πλήθος (τον αριθμό) των προσόψεων που έχει το ακίνητο σε δρόμους
* τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.), εφόσον η περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο έχει ενταχθεί στο Κτηματολόγιο
* το εάν το ακίνητο ρευματοδοτείται
* τον αριθμό παροχής ρεύματος
Εάν στον πίνακα 1 υπάρχει κτίσμα που έχει δηλωθεί ως επαγγελματική στέγη θα πρέπει, επιπλέον, να δηλωθεί ένα ακόμη στοιχείο, το μήκος της πρόσοψης του ακινήτου σε δρόμο  ή το άθροισμα των προσόψεων που «βλέπουν» σε δρόμους. Το μέγεθος αυτό πρέπει να δηλωθεί σε μέτρα.
Επίσης, εάν στον πίνακα 1 υπάρχει οικόπεδο, πρέπει να συμπληρωθεί το μήκος της πρόσοψής του ή το άθροισμα των προσόψεων, σε μέτρα.

 •  Τελικά, ποιοι φορολογούμενοι δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φέτος το Ε9;

Οι μόνοι που δεν απαιτείται να υποβάλουν φέτος το Ε9 είναι όσοι φορολογούμενοι είχαν, την 1η-1-2013, εμπράγματα δικαιώματα μόνο σε κτίσματα και σε εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα και κατά τη διάρκεια του 2012 δεν είχαν καμία μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους. Οι φορολογούμενοι αυτοί δεν χρειάζεται να επικαιροποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση, οπότε δεν απαιτείται να υποβάλουν φέτος το Ε9.

 •  Τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλουν Ε9;

Τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 για όλα τα ακίνητα που είχαν στην κατοχή τους την 1η-1-2013 και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία αυτών, ανεξάρτητα εάν είχαν μεταβολές ή όχι μέσα στο 2012.

 •  Πώς υποβάλλεται φέτος το Ε9;

Το Ε9 πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, ατομικά από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet.
Η σύζυγος, η οποία δεν είναι ενεργή χρήστης των υπηρεσιών του TAXISnet, διαρκούντος του έγγαμου βίου, πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων της, χρησιμοποιώντας για την πρόσβαση στο TΑΧΙSnet το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του συζύγου της.
Αν η σύζυγος αποκτήσει και ενεργοποιήσει δικό της όνομα χρήστη και δικό της κωδικό πρόσβασης για το TΑΧΙSnet, τότε δεν μπορεί πλέον να υποβάλει τη δήλωση στοιχείων ακινήτων της με τη χρήση των κωδικών του συζύγου.

 •  Τι γίνεται σε περίπτωση διάστασης της έγγαμης σχέσης ή διαζυγίου;

Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου πρέπει ο σύζυγος να υποβάλει τη σχετική δήλωσης μεταβολής στο Μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Από την ημερομηνία κατά την οποία καταχωρείται στο Μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. η διακοπή της έγγαμης σχέσης διακόπτεται η δυνατότητα του πρώην ή σε διάσταση συζύγου να χρησιμοποιήσει το δικό του όνομα χρήστη και τον δικό του κωδικό πρόσβασης στο TΑΧΙSnet για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων της πρώην ή σε διάσταση συζύγου.

 •  Ποιος είναι υπόχρεος υποβολής Ε9 για την ακίνητη περιουσία ανήλικου προστατευόμενου τέκνου;

Το Ε9 για την ακίνητη περιουσία ανηλίκου προστατευόμενου τέκνου υποβάλλεται από τον υπόχρεο γονέα με τη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του ιδίου, στο όνομα του ανηλίκου τέκνου.
Σε περίπτωση που, με βάση τα μηχανογραφικά τηρούμενα στοιχεία δεν προκύπτει ο υπόχρεος γονέας, η δήλωση υποβάλλεται στο όνομα του ανηλίκου τέκνου, μετά την ενεργοποίηση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του τέκνου.

 •  Τα προστατευόμενα ενήλικα τέκνα με ακίνητη περιουσία μπορούν να υποβάλλουν Ε9 με τους κωδικούς πρόσβασης του υπόχρεου γονέα;

Από την ημερομηνία ενηλικίωσης του τέκνου δεν είναι δυνατή η χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του γονέα για την υποβολή του Ε9. Συνεπώς, τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα, σε περίπτωση που δεν έχουν δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να πιστοποιηθούν ως χρήστες στο TΑΧΙSnet, θα πρέπει δηλαδή να αποκτήσουν δικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

 •  Με ποιο τρόπο δίνεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης Ε9 όχι μόνο για τον ΑΦΜ του υπόχρεου αλλά και για τη σύζυγό του ή και τα προστατευόμενα μέλη;

Σε κάθε περίπτωση, όποιος φορολογούμενος, με βάση τις προϋποθέσεις που περιγράφονται πιο πάνω, μπορεί να εισέλθει με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής του Ε9 όχι μόνο για τον ΑΦΜ του αλλά και για τον ΑΦΜ της συζύγου και για τα ανήλικα τέκνα του, ενημερώνεται για τη δυνατότητα αυτή μέσω ανοίγματος σχετικού «παραθύρου», στο οποίο μπορεί να επιλέγει για ποιο ΑΦΜ θέλει να μπει στην εφαρμογή.

 •  Τι μπορεί να κάνει ο φορολογούμενος όταν, κατά την προσπάθεια ηλεκτρονικής υποβολής του Ε9, δεν βρίσκει μέσα από τη λίστα των οδών που εμφανίζονται κάποιον ή κάποιους από τους δρόμους που περικλείουν το ακίνητο του;

Θα πρέπει να επιλέξει τον εντοπισμό του ακινήτου μέσω εμφάνισης χάρτη, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις περιοχές για τις οποίες ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων. Εφόσον βρει το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται το ακίνητό του, πρέπει να το επιλέξει. Εάν βρει το σωστό οικοδομικό τετράγωνο, αλλά η διεύθυνση της οδού που βρίσκεται το ακίνητο υπάρχει μέσα στο χάρτη με άλλη ονομασία από αυτή που γνωρίζει, τότε μπορεί να επιλέξει  το οικοδομικό τετράγωνο αλλά όταν επιστρέψει στη «φόρμα» καταχώρησης του ακινήτου, στο πεδίο «Ονομασία Οδού Ακινήτου» πρέπει να αναγράψει την ορθή διεύθυνση.

 •  Τι μπορεί να κάνει ο φορολογούμενος όταν δεν βρίσκει το ακίνητό του μέσα στον χάρτη;

Εάν το ακίνητο δεν βρίσκεται στο χάρτη, ενδέχεται να βρίσκεται εκτός συστήματος «αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων» (Α.Π.Α.Α), οπότε ο φορολογούμενος πρέπει να επιλέξει την ένδειξη «Εκτός ΑΠΑΑ». Σε κάθε περίπτωση, πριν προβεί σε αυτή την ενέργεια πρέπει να είναι σίγουρος ότι το ακίνητο είναι εκτός ΑΠΑΑ.

 •  Ο φορολογούμενος που έχει αυθαίρετο κτίσμα το οποίο δεν έχει τακτοποιηθεί με κάποιο νόμο τι πρέπει να κάνει στο Ε9;

Πρέπει να δηλώσει το αυθαίρετο κτίσμα στο Ε9, σύμφωνα με την πραγματική του κατάσταση και τη χρήση του.

 • Αν ο φορολογούμενος έχει κλείσει τους ημιυπαίθριους χώρους της κατοικίας του και τους έχει μετατρέψει σε χώρους κύριας χρήσης αυξάνοντας την επιφάνεια του ακινήτου, αλλά δεν έχει προχωρήσει σε «τακτοποίηση» των αυθαίρετων αυτών παρεμβάσεων, τι πρέπει να κάνει στο Ε9;

Πρέπει να δηλώσει την κατοικία του στην πραγματική της κατάσταση. Πρέπει δηλαδή να προσθέσει τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας των «κλεισμένων» ημιυπαίθριων χώρων στα τετραγωνικά μέτρα των κύριων χώρων του κτίσματος και να δηλώσει το άθροισμα ως συνολική επιφάνεια κύριων χώρων.
Κι αυτό διότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΠΟΛ.1047/10.3.2005 απόφαση Υπουργού Οικονομικών, σε περίπτωση που τα τετραγωνικά μέτρα κτίσματος υπερβαίνουν αυτά που αναγράφονται στο συμβόλαιο ή την οικοδομική άδεια, ο υπόχρεος, για τις ανάγκες συμπλήρωσης του εντύπου Ε9, πρέπει να αναγράψει το πραγματικό γεγονός και όχι ότι αναφέρεται στον τίτλο κτήσης ή την οικοδομική άδεια.
Στην ίδια Υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι σε περίπτωση δήλωσης αυθαίρετων κτισμάτων ή κτισμάτων χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, πρέπει να αναγράφεται η μικτή επιφάνεια αυτών (κλιμακοστάσια, πλατύσκαλα κ.λπ.).
Διαβάστε εδώ  περισσότερα για τον τρόπο που δηλώνονται τα ακίνητα και οι αυθαίρετοι και τακτοποιημένοι χώροι και αναλυτικά παραδείγματα 
 
Δείτε όλο το άρθρο

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Διάφορα

Υποβάλετε τις προτάσεις σας προς την ΠΟΦΕΕ

Αγαπητά μέλη της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε ) το μοναδικό Συνδικαλιστικό Όργανο του κλάδου μας, με έδρα…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου