Παρεμβάσεις

Επιστολή Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου προς τραπεζικά ιδρύματα

Επιστολή της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου προς τις τράπεζες, η οποία αφορά την πρόωρη απαίτηση τους για έγγραφα ενώ δεν έχει επέλθει ακόμα η ημερομηνία υποβολής τους στο σύστημα taxisnet.

Προς τράπεζες: Πειραιώς, Εθνική, Eurobank, Alphabank, Αττικής και Παγκρήτια

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30η Ιουνίου 2020. Σας καλούμε όπως ενημερώσετε τα στελέχη σας στα κατά τόπους υποκαταστήματα των τραπεζών και προκειμένου να υπάρξει ομαλή συνέχεια της συνεργασίας μας για την εξυπηρέτηση των κοινών πελατών μας ότι για την προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται αυτή θα είναι δυνατή σε μεταγενέστερο χρόνο από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στο σύστημα.

Ο παραπάνω χρόνος δεν δύναται να είναι πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία που ορίζει η ίδια η Α.Α.Δ.Ε. ήτοι πριν τις 30/6/2020 και ενδεχομένως οποιασδήποτε νέας παράτασης της καταληκτικής αυτής ημερομηνίας. Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 119 Ν.4548/2018, άρθρου 10 Ν.3190/1955, άρθρου 69 Ν.4072/2012, η συνέλευση των εταιρικών σχημάτων με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση) συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Σημειώνεται επίσης ότι υποχρέωση δημοσιότητας στο πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων υφίσταται για συγκεκριμένες μορφές νομικών προσώπων .Η προθεσμία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. τόσο των σχετικών πρακτικών Γ.Σ. όσο και των οικονομικών καταστάσεων εξαρτάται πάντα από την προαναφερόμενη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να δημοσιεύσουν τα στοιχεία (χρ. Καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης, έκθεση ελεγκτών) στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (εφόσον η συνέλευση συνέλθει στις 10/09/2020). Συνεπώς για τη διαχειριστική χρήση 2019 δεν είναι δυνατή η έκδοση οποιουδήποτε σχετικού πιστοποιητικού ή δικαιολογητικού πριν τις προαναφερόμενες ημερομηνίες.

Με εκτίμηση,

Ο πρόεδρος,
Σπυρόπουλος Σπυρίδων

Ο γραμματέας,
Περάκης Γεώργιος – Τσαμπίκος

Σχετικές αναρτήσεις
Παρεμβάσεις

Κατάθεση στην Α.Α.Δ.Ε. κοινής επιστολής 24 ενώσεων λογιστών φοροτεχνικών με αντικείμενο τα myData

Με πρωτοβουλία της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου και τη στήριξη 23 ενώσεων λογιστών – φοροτεχνικών της χώρας μας, κατατέθηκε στην Α.Α.Δ.Ε. επιστολή με διαπιστώσεις, προτάσεις και αιτήματα που αφορούν την μέχρι τώρα λειτουργία του συστήματος myData
Παρεμβάσεις

Συμμετοχή του προέδρου της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου στην ολομέλεια της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Ο πρόεδρος της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου συμμετείχε στην ολομέλεια των προέδρων της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., παρουσία του υφυπουργού οικονομικών και του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Παρεμβάσεις

Επιστολή στον Υπουργό Εργασίας κ. Χατζηδάκη σχετικά με την επανυποβολή των Α.Π.Δ.

Πρόταση για τροποποίηση των Α.Π.Δ. με αυτοματοποιημένο τρόπο, χωρίς κυρώσεις, μέσω επανυποβολής ηλεκτρονικά.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου