ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑΓνωσιακή βάση και forum λογιστικής θεματολογίας

Παρεμβάσεις

Επιστολή Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου προς τραπεζικά ιδρύματα

Επιστολή της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου προς τις τράπεζες, η οποία αφορά την πρόωρη απαίτηση τους για έγγραφα ενώ δεν έχει επέλθει ακόμα η ημερομηνία υποβολής τους στο σύστημα taxisnet.

Προς τράπεζες: Πειραιώς, Εθνική, Eurobank, Alphabank, Αττικής και Παγκρήτια

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30η Ιουνίου 2020. Σας καλούμε όπως ενημερώσετε τα στελέχη σας στα κατά τόπους υποκαταστήματα των τραπεζών και προκειμένου να υπάρξει ομαλή συνέχεια της συνεργασίας μας για την εξυπηρέτηση των κοινών πελατών μας ότι για την προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται αυτή θα είναι δυνατή σε μεταγενέστερο χρόνο από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στο σύστημα.

Ο παραπάνω χρόνος δεν δύναται να είναι πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία που ορίζει η ίδια η Α.Α.Δ.Ε. ήτοι πριν τις 30/6/2020 και ενδεχομένως οποιασδήποτε νέας παράτασης της καταληκτικής αυτής ημερομηνίας. Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 119 Ν.4548/2018, άρθρου 10 Ν.3190/1955, άρθρου 69 Ν.4072/2012, η συνέλευση των εταιρικών σχημάτων με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση) συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Σημειώνεται επίσης ότι υποχρέωση δημοσιότητας στο πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων υφίσταται για συγκεκριμένες μορφές νομικών προσώπων .Η προθεσμία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. τόσο των σχετικών πρακτικών Γ.Σ. όσο και των οικονομικών καταστάσεων εξαρτάται πάντα από την προαναφερόμενη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να δημοσιεύσουν τα στοιχεία (χρ. Καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης, έκθεση ελεγκτών) στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (εφόσον η συνέλευση συνέλθει στις 10/09/2020). Συνεπώς για τη διαχειριστική χρήση 2019 δεν είναι δυνατή η έκδοση οποιουδήποτε σχετικού πιστοποιητικού ή δικαιολογητικού πριν τις προαναφερόμενες ημερομηνίες.

Με εκτίμηση,

Ο πρόεδρος,
Σπυρόπουλος Σπυρίδων

Ο γραμματέας,
Περάκης Γεώργιος – Τσαμπίκος

Σχετικές αναρτήσεις
Παρεμβάσεις

Αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020

Κοινή επιστολή του Ο.Ε.Ε. Δωδεκανήσου και φορέων της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς τους αρμόδιους του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε.
Παρεμβάσεις

Συνάντηση με τους Αντιδημάρχους Οικονομικών και Διοικητικής Εξυπηρέτησης

Η Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου κατέθεσε πρόταση – εισήγηση για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι δημότες στις συναλλαγές τους με τον Δήμο
Παρεμβάσεις

Επιστολή στην Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με την επιβολή προστίμων σε μισθωτούς και συνταξιούχους

Επιστολή προς τον διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. προτίθεται να στείλει η Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει με την επιβολή φόρων και προστίμων σε μισθωτούς και συνταξιούχους για τα αναδρομικά.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου