Παρεμβάσεις

Επιστολή Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου προς τραπεζικά ιδρύματα

Επιστολή της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου προς τις τράπεζες, η οποία αφορά την πρόωρη απαίτηση τους για έγγραφα ενώ δεν έχει επέλθει ακόμα η ημερομηνία υποβολής τους στο σύστημα taxisnet.

Προς τράπεζες: Πειραιώς, Εθνική, Eurobank, Alphabank, Αττικής και Παγκρήτια

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30η Ιουνίου 2020. Σας καλούμε όπως ενημερώσετε τα στελέχη σας στα κατά τόπους υποκαταστήματα των τραπεζών και προκειμένου να υπάρξει ομαλή συνέχεια της συνεργασίας μας για την εξυπηρέτηση των κοινών πελατών μας ότι για την προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται αυτή θα είναι δυνατή σε μεταγενέστερο χρόνο από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στο σύστημα.

Ο παραπάνω χρόνος δεν δύναται να είναι πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία που ορίζει η ίδια η Α.Α.Δ.Ε. ήτοι πριν τις 30/6/2020 και ενδεχομένως οποιασδήποτε νέας παράτασης της καταληκτικής αυτής ημερομηνίας. Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 119 Ν.4548/2018, άρθρου 10 Ν.3190/1955, άρθρου 69 Ν.4072/2012, η συνέλευση των εταιρικών σχημάτων με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση) συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Σημειώνεται επίσης ότι υποχρέωση δημοσιότητας στο πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων υφίσταται για συγκεκριμένες μορφές νομικών προσώπων .Η προθεσμία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. τόσο των σχετικών πρακτικών Γ.Σ. όσο και των οικονομικών καταστάσεων εξαρτάται πάντα από την προαναφερόμενη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να δημοσιεύσουν τα στοιχεία (χρ. Καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης, έκθεση ελεγκτών) στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (εφόσον η συνέλευση συνέλθει στις 10/09/2020). Συνεπώς για τη διαχειριστική χρήση 2019 δεν είναι δυνατή η έκδοση οποιουδήποτε σχετικού πιστοποιητικού ή δικαιολογητικού πριν τις προαναφερόμενες ημερομηνίες.

Με εκτίμηση,

Ο πρόεδρος,
Σπυρόπουλος Σπυρίδων

Ο γραμματέας,
Περάκης Γεώργιος – Τσαμπίκος

Σχετικές αναρτήσεις
Παρεμβάσεις

Κοινό Ενωσιακό Ενημερωτικό Δελτίο για Αιτήσεις Επιδοματικού Χαρακτήρα: Ενημέρωση προς τους φορολογούμενους

ΚΟΙΝΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΡΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ…
Ενημερωτικά ΔελτίαΠαρεμβάσεις

Ενημερωτικό δελτίο για Επιδότηση Ρεύματος

Προς Τους Φορολογούμενους του Νομού Δωδεκανήσου Επίσης κοινοποιείται στα εγγεγραμμένα Μέλη της ΕΛΦΕΕ Ρόδου ώστε να προωθηθεί στο πελατολόγιό τους Aνοίγει σήμερα…
Παρεμβάσεις

Ενημερωτικό δελτίο για τις επιχειρήσεις του Νομού Δωδεκανήσου: Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Αγαπητοί Επαγγελματίες του Νομού Δωδεκανήσου,Η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου, σε τακτά χρονικά διαστήματα, παρέχει μια διαρκή ενημέρωση προς τους επιχειρηματίες…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου